Download
mern tepeln kapacita l tky rndr venha ov jarmila n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MERNÁ TEPELNÁ KAPACITA LÁTKY RNDr. Venhačová Jarmila PowerPoint Presentation
Download Presentation
MERNÁ TEPELNÁ KAPACITA LÁTKY RNDr. Venhačová Jarmila

MERNÁ TEPELNÁ KAPACITA LÁTKY RNDr. Venhačová Jarmila

183 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

MERNÁ TEPELNÁ KAPACITA LÁTKY RNDr. Venhačová Jarmila

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. MERNÁ TEPELNÁ KAPACITA LÁTKY RNDr. Venhačová Jarmila

  2. Zvýšenie teploty telesa závisí od: • hmotnosti telesa • zmeny teploty telesa • druhu látky

  3. Obe telesá (napr. z medi a z olova) prijali za rovnaký čas rovnaké teplo, ale teleso z olova dosiahlo vyššiu teplotu. • Keď prijmú dve telesá z rôznych látok s rovnakou hmotnosťou rovnaké teplo, zvýši sa ich teplota rôzne. • Zvýšenie teploty závisí od druhu látky.

  4. Pokus z učebnice: • Obe kvapalné telesá prijali za rovnaký čas rovnaké teplo, ale glycerol dosiahol vyššiu teplotu. mglycerolu = mvody

  5. Merná tepelná kapacita látky • Závislosť tepla Q prijatého telesom od látky vyjadruje veličina, ktorá sa nazýva merná tepelná kapacita látky c. • Q = m.c.(t - to)

  6. Jednotky mernej tepelnej kapacity látky

  7. Hodnoty mernej tepelnej kapacity boli určené pokusmi: • Na zohriatie 1 kg vody o 1 oC treba dodať teplo 4,18 kJ. • c = 4,18 kJ/kg.oC • Teplota vody s hmotnosťou 1 kg sa zvýši o 1 oC, ak voda prijme teplo 4,18 kJ. • Na zohriatie1 kg glycerolu o 1 oC treba dodať teplo 2,39 kJ. • c = 2,39 kJ/kg.oC • Teplota glycerolu s hmotnosťou 1 kg sa zvýši o 1 oC, ak glycerol prijme teplo 2,39 kJ.

  8. Ďakujem za pozornosť