Download
twin peaks n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Twin Peaks PowerPoint Presentation

Twin Peaks

151 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Twin Peaks

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Twin Peaks Gijs Bosch Robert Feelders Gerard Rademakers Karl Möschner

 2. Waarom twin peaks? Crossing Borders Moving Frontiers

 3. Inleiding • Introductie • Achtergronden en aanleiding voor het project • Stelling: Samenwerking met andere ‘valleys’ leidt tot meer rendement! Crossing Borders Moving Frontiers

 4. Waar gaan we naar op zoek? • Overeenkomsten • Verschillen • Complementaire krachten • Mogelijke projectlijnen ….tussen Maintenance Valley, Food Valleyen Brainport…. Crossing Borders Moving Frontiers

 5. Plan van aanpak • Opstellen Swot-analyses van de 3 valleys • Uitwerken verbindingsmatrix • Inventarisatie mogelijke projectlijnen Crossing Borders Moving Frontiers

 6. Swot Brainport Zwakte • Startfase clustervorming voor alle sectoren (m.u.v. High Tech Systems) • Onvoldoende financieringsopties • Naamsbekendheid • Imago diffuus • Hoog abstractieniveau Kansen • Samenwerkingsverbanden buiten Brainport regio mogelijk (a la Elat). • Verdere strategische onbegrensde samenwerking op Triple Helix wijze • Synergie en kruisbestuiving tussen de sterke kennisgebieden • Acquisitie internationale bedrijven en kennisinstellingen mbt vestiging regio • Brainport vertalen in lekentermen Bedreigingen • Re-allocatie bedrijven door andere sterke internationale clusters • Gevaar van hokjesgeest (eigen agenda´s) • Overload aan projecten (managen) • Vertrek OEM´ers naar lage lonen landen • Steeds krapper wordende arbeidsmarkt Sterkte • Sterke positie High Tech Systems (internationale toptechn. regio) • Goede startposities Food, Design, Lifetech en Automotive • Open innovatie cultuur (High-tech Campus)  netwerk en nabijheid • Sterke concentratie kennis • Goede kwalitatieve opleidingen • Geografische ligging • Merknaam Brainport (marketingtool) Crossing Borders Moving Frontiers

 7. SWOT Food Valley Zwaktes • Concentratie toonaangevende bedrijven • Nederlandse/Europese landbouwpolitiek • Triple helix beperkt ontwikkeld • Hokjesgeest R&D (nauwelijks nog open innovatie) • Jonge organisatie met beperkte personele en financiele spanwijdte Kansen • 450 miljoen potentiële Europese klanten • Profileren Nederland als innovatiecentrum • Goede basis voor innovatieve start–ups • Samenwerking Food Valley en machinebouw • Toenemende aandacht voor functional foods • Samenwerking met buitenlandse foodbedrijven Bedreigingen • Internationalisering food-bedrijven: schaalvergroting. Risico vertrek R&D. • Regelgeving mbt dierwelzijn en voedselveiligheid • Versnipperd subsidiebeleid • Innovatie-investeringen in de foodsector blijven achter • Ruimtegebrek en bereikbaarheid valleiregio • Imago Universiteit Wageningen Sterktes • Kennisconcentratie op foodgebied: Universiteit Wageningen, R&D facilities • Nederland in de top 3 vande wereld opgebied van export agrarische producten • Food & flowers speerpunt nationaal innovatiebeleid • Eenduidige focus met aandacht voor MKB • Samenwerking met Health Valley en Twente • Coalitie met Oost NV en Syntens Crossing Borders Moving Frontiers

 8. SWOT Maintenance Valley Zwakte • Uitstraling regio • Jonge organisatie • Geen sterke kennisbasis • Betrokkenheid van bedrijven beperkt • Beperkt aanhaken MKB • Geen eigen vliegtuigbouw meer • Triple Helix zwak ontwikkeld • Afhankelijkheid van uitbesteders Kansen • Sluiting Twente / Soesterberg, concentratie heli’s op Gilze-Rijen • Ontwikkeling JSF • Efficiency drive bij opdrachtgevers • Werkgelegenheid • Economische groei Bedreigingen • Gebrek aan goed opgeleid personeel • Aantal opdrachtgevers in Nederland daalt • Sluiten start / landingsbaan • Fysieke ruimte om te groeien • Innovatie slecht verankerd • Gesloten houding defensie Sterkte • Aanwezigheid vanvliegbasis Woensdrecht en Gilze-Rijen • Concentratie Stork (vh. Fokker) en andere aviation-bedrijven • Opleidingstak KLu • Kennis vliegtuigonderhoud (ROC) • Regio is krachtig logistiek centrum • Aanwezigheid kapitaalintensieve industrie: chemie, energie, scheepsbouw • Nederland sterk in maintenance kennis Crossing Borders Moving Frontiers

 9. Matrix Crossing Borders Moving Frontiers

 10. Mogelijke projectlijn BP-FV • Verbinding Technology (high tech systems) & Food. Zoals machine-industrie, verpakkingen, nanotechnology en design. • Connectie HAS, Foodregio’s/ Food Connection Point en Greenport Venlo. • Idee van Food Valley Society introduceren in Brainport. Leggen van contacten tussen United Brains (BP) en Innovation Link (FV) • Versterking link tussen food en life sciences: functional foods etc. • Creatie van stimuleringsprogramma’s voor start-ups en spinn-offs. • Introductie open innovatie concept. • Kennis overdracht en samenwerking vanuit Wageningen Crossing Borders Moving Frontiers

 11. Mogelijke projectlijn BP-MV Versterking contacten tussen TU/e en UvT en Maintenance Valley: logistiek, operational excellence. Uitrol maintenance concept naar de maakindustrie. Maakindustrie betrekken in maintenance: slim design beperkt toekomstig onderhoud Gezamenlijke campagnes om jongeren te interesseren voor techniek. Crossing Borders Moving Frontiers

 12. Conclusie • Vanuit TIM-10 hebben we veel verhalen gehoord en gelezen. Wat wij missen is een integrale visie op innovatie. • Veel regionale initiatieven die onderling beter verbonden kunnen worden. Crossing Borders Moving Frontiers

 13. Vragen? Crossing Borders Moving Frontiers