Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
„Megváltozott világ?!” TÁMOP-1.4.3-10/1-2F-2011-0013 projekt Dr. Ádám Szilvia PowerPoint Presentation
Download Presentation
„Megváltozott világ?!” TÁMOP-1.4.3-10/1-2F-2011-0013 projekt Dr. Ádám Szilvia

„Megváltozott világ?!” TÁMOP-1.4.3-10/1-2F-2011-0013 projekt Dr. Ádám Szilvia

178 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

„Megváltozott világ?!” TÁMOP-1.4.3-10/1-2F-2011-0013 projekt Dr. Ádám Szilvia

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. „Megváltozott világ?!” TÁMOP-1.4.3-10/1-2F-2011-0013 projekt Dr. Ádám Szilvia

 2. A projekt célja Komplex pszicho-szociális munka-erőpiaci fejlesztés a megváltozott munkaképességű, illetve tartósan a munka világától távol álló személyek foglalkoztatása érdekében.

 3. Célcsoport A Józsefvárosban élők, elsősorban pszichiátriai problémákkal küzdők, ill. tartós munkanélküli személyek akik munkaerőpiacra való belépése nehezített.

 4. 24 hónapig tartó program elemei Képzés felkutatása Képzés 6 fő számára Munkaerő-piaci szolgáltatások 30 fő számára Tanácsadás (szociális, munkaerő-piaci, munka- és klinikai pszichológiai) Mentorálás Munkába álláshoz szükséges képességek fejlesztése Foglalkoztatás 12 hónapon át Termékfejlesztés Szolgáltatás, tanácsadás munkáltatók számára

 5. Képzés felkutatása Olyan szakképesítést biztosító képzések felkutatása, és biztosítása a programban részt vevők számára, melyek új technológiák (hulladék-feldolgozás, újrahasznosítás tématerületekhez, varráshoz kapcsolódó képzések), eljárások alkalmazásához kapcsolódók, a környezeti felelősségvállalás, a környezetvédelmi szempontok előtérbe helyezését biztosítják.

 6. Munkaerő-piaci szolgáltatások, tanácsadás, mentorálás Esetmenedzsment mellett nyújtott hatékony problémamegoldás elősegítése, a tanítás-tanulás módszerével jobb életvezetési stratégiák kialakítása, szociális támogatás nyújtása, a munkavállaláshoz szükséges szocializációs készségek fejlesztése. A tartósan munkanélküliek munkaerő-piaci beilleszkedésének segítése kíséréssel A megfelelő munkahely felkutatása

 7. Munkába álláshoz szükséges Képességek fejlesztése Munkaerő-piaci és foglalkoztatás információs szolgáltatás Munka-, pálya-, álláskeresési-, pszichológiai tanácsadás Állásfeltárás Munkaadói kapcsolattartás Foglalkoztatási tanácsadás Pszichiátriai állapotfelmérés és speciális motiválás

 8. Szolgáltatás, tanácsadás munkáltatók számára Munkahely befogadását támogató szolgáltatások: személyes kapcsolattartás, mind a munkába állóknak, mind a munkáltatóknak. A munkáltató és a munkatársak felkészítése a hátrányos helyzetű munkavállalók fogadására, foglalkoztatására. Munkáltatói érzékenyítő tréning pszichiátriai nehézséggel küzdő munkatársak foglalkoztatására.

 9. Hátrányos helyzetű célcsoport foglalkoztatása 5 fő foglalkoztatása az Alapítványnál munkakör specifikálást és képzést követően 12 hónapig.

 10. Projektmenedzser Felel a program teljes megvalósulásáért, kapcsolatot tart a programban részt vevő együttműködő szervezetekkel, biztosítja a program tartalmi elemeinek megvalósulását.

 11. Szakmai vezető A program szakmai kísérése Esetmenedzserek munkájának koordinálása Módszertani fejlesztés támogatása

 12. Esetmenedzser feladatai I. Külső erőforrások szervezése, koordinálása, biztosítása a programban részt vevő ügyfelek számára: Kapcsolattartás a képzőhelyekkel Kapcsolatfelvétel a munkáltatókkal Ügyfél szociális ügyintézésének segítése a szolgáltatók, hivatalok felé

 13. Esetmenedzser feladatai II. Ügyfél fejlesztése, belső erőforrások biztosítása a jobb munkaerő-piaci részvétel érdekében: Állapotfelmérés Konzultáció a munkapszichológussal, klinikai szakpszichológussal Egyéni fejlesztési terv készítése Komplex szociális és munkerőpiaci fejlesztés az egyéni terv alapján

 14. Munkahelyi kapcsolattartó Alapítványnál foglalkoztatott ügyfelek munkavégzésének követése, dokumentáció vezetése. Munkahelyeken elhelyezkedett ügyfelek esetében a munkáltatói kapcsolattartás feladatainak elvégzése.

 15. Pszichológus Munkapszichológus segíti az állapotfelmérést, a munkaerő-piaci szolgáltatások eredményességét. Klinikai szakpszichológus segíti a módszertani munkát, a pszichiátriai nehézséggel küzdők teljesítmény – motiváció mérését a pszichiátriai állapot kiegyensúlyozottsága érdekében.

 16. „Megváltozott világ?!” Köszönöm a figyelmet!