Download
preventivni program grada karlovca n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Preventivni program grada Karlovca PowerPoint Presentation
Download Presentation
Preventivni program grada Karlovca

Preventivni program grada Karlovca

104 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Preventivni program grada Karlovca

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Preventivni program grada Karlovca Analiza ankete o ovisničkom ponašanju i provođenju slobodnog vremena učenika 7. i 8. razreda OŠ Grabrik (šk.god. 2007./08.)

 2. Zašto problem ovisnosti? • sveprisutan problem • pogađa: • sve društvene slojeve i zajednice • sve zemlje • mladu osobu + njenu obitelj, školu, prijatelje • često je povezana s: • nasiljem/agresijom • krađom • zaraznim bolestima

 3. Zašto 7. i 8. razred? • kritično razdoblje – razdoblje adolescencije • potraga za odraslim identitetom • izmicanje roditeljskoj kontroli • suprotstavljanje autoritetu roditelja • nepoštivanje roditeljskih pravila • potreba za uvažavanjem i slobodom u svojim postupcima sredstva ovisnosti

 4. Još neki čimbenici koji vode u ovisnost: • utjecaj vršnjaka • dosada • životni problemi • modni trend • potreba za samopotvrđivanjem • osjećaj inferiornosti i manje vrijednosti • neznanje

 5. Ciljevi istraživanja: • Od učenika 7. i 8. razreda OŠ Grabrik prikupiti podatke o različitim oblicima ponašanja povezanim uz konzumiranje tri najčešća sredstva ovisnosti: • cigarete • alkohol • droga • Ispitati kako učenici provode svoje slobodno vrijeme

 6. Ispitanici Učenici 7. i 8. razreda OŠ Grabrik N=181 N (djevojčica) = 94 (52%) N (dječaka) = 87 (48%)

 7. Mjerni instrumenti • Upitnik o ovisničkom ponašanju • Upitnik o provođenju slobodnog vremena (prof. Petra Bezinovića, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Centar za istraživanje i razvoj obrazovanja)

 8. Vrijeme provedbe istraživanja: Studeni 2007.god. (u okviru mjeseca borbe protiv ovisnosti)

 9. RezultatiOsnovni podaci o ispitanicima: M=13,32 god.

 10. Školski uspjeh na kraju šk. god. 2006./07.

 11. Obrazovanje roditelja

 12. Ispitanik živi s:

 13. 1. problem istraživanja: • Ispitati u kojoj mjeri učenici 7. i 8. razreda konzumiraju neko od sredstava ovisnosti.

 14. PUŠENJE

 15. Prvi susret s cigaretom • iza 12. rođendana • najčešće iz znatiželje • kako bi se uklopili u društvo • obiteljski problemi • godi im

 16. Znanje i stav roditelja

 17. Pušenje u obitelji/društvu

 18. ALKOHOL

 19. Znanje i stav roditelja

 20. Alkohol u obitelji/društvu

 21. DROGE

 22. Droga • 1 učenica probala marihuanu • 3 učenika nisu probali, ali bi to željeli • extacy • heroin • sve droge

 23. Droga

 24. Droga

 25. Droga

 26. Droga

 27. 2. problem istraživanja • Ispitati postoji li povezanost između konzumiranja različitih sredstava ovisnosti kod jednog ispitanika.

 28. Rezultat • Postoji statistički značajna povezanost između pušenja i konzumiranja alkoholnih pića – ukoliko učenik puši, veća je vjerojatnost i da pije, te obrnuto.

 29. 3. problem istraživanja • Ispitati da li je konzumiranje cigareta, alkohola ili droge povezano s nekom od ispitivanih varijabli: • dob, • školski uspjeh, • obrazovanje roditelja, • s kime učenik živi, • ovisničko ponašanje u obitelji • ovisničko ponašanje među prijateljima

 30. Rezultati * p< 0,05 ** p< 0,01

 31. Konzumiranje alkohola i cigareta • pozitivno je povezano s dobi – što su učenici stariji veća je vjerojatnost da puše ili piju • negativno je povezano sa školskim uspjehom – što je školski uspjeh učenika bolji, to je manja vjerojatnost da pije ili puši • Što je stupanj obrazovanja majke viši, to je manja vjerojatnost da učenik pije. • Manja je vjerojatnost da će učenik pušiti ako to čini netko od njegovih ukućana ili prijatelja. • Manja je vjerojatnost da će učenik piti ako to čini netko od njegovih prijatelja.

 32. 4. problem istraživanja • Ispitati kako učenici 7. i 8. razreda provode svoje slobodno vrijeme.

 33. Rezultati • Podrazumijeva: • Provođenje vremena u klubovima (disco isl.), kafićima, na koncertima, tulumima. • Izlaske radnim danom. • Završavanje izlazaka u ranim jutarnjim satima.

 34. Podrazumijeva: • posjete kulturnim događanjima (20% učenika) • čitanje knjiga (30%) • društveno korisni rad (manje od 10%) • tečajevi stranih jezika (20%) • sviranje instrumenta (15%) • planinare (manje od 10%) • slobodne aktivnosti koje organizira škola (više od 60% učenika)

 35. Podrazumijeva: • Rekreativno bavljenje sportom. • Treniranje u nekom sportskom klubu.

 36. relativno mali postotak učenika konzumira neko od sredstava ovisnosti velik broj učenika slobodno vrijeme provodi u aktivnostima koje za njih organizira škola roditelji svojoj djeci predstavljaju oslonac u životu škola učenicima pruža potrebne informacije važnost dobro osmišljenog školskog preventivnog programa kvalitetno provođenje slobodnog vremena izgrađivanje čvrstih stavove vezane uz štetnost konzumiranja nekog od sredstava ovisnosti usvajanje i njegovanje pozitivnih životnih vrijednosti važnost pružanja znanja i podrške roditeljima i učiteljima u izgradnji kvalitetnog odnosa s njihovom djecom/učenicima Zaključak

 37. KRAJ!