1 / 19

Virtuális erőművi megoldások kapcsolt termelőknek a KÁT alatt és után.

Virtuális erőművi megoldások kapcsolt termelőknek a KÁT alatt és után. BME Energetikai Szakkolégium 2011. március 31. Dr. Pálfi Géza Dalkia Energia Zrt. Veolia – Dalkia a világban. Hulladék. Víz. Szállítás. Energia. 6,9 milliárd EUR 54 800 alkalmazott 38 országban. 9,2 milliárd EUR

Télécharger la présentation

Virtuális erőművi megoldások kapcsolt termelőknek a KÁT alatt és után.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Virtuális erőművi megoldások kapcsolt termelőkneka KÁT alatt és után. BME Energetikai Szakkolégium 2011. március 31. Dr. Pálfi Géza Dalkia Energia Zrt.

 2. Veolia – Dalkia a világban Hulladék Víz Szállítás Energia 6,9milliárdEUR 54 800 alkalmazott 38 országban 9,2milliárdEUR 100 100 alkalmazott 33 országban 10,9milliárdEUR 82 900 alkalmazott 60 országban 5,6milliárdEUR 81 600 alkalmazott 30 országban Dalkia Energia Zrt. ONYX Magyarország Kft. Veolia Víz Zrt. Veolia Transport Magyarország Kft.

 3. Dalkia Magyarországon Kulcsszámok • 2010. ÉVI ÁRBEVÉTEL: 48 Mrd Ft • SZERZŐDÉSSZÁM: 350 • ALKALMAZOTTAK SZÁMA: 703 • 55 EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY ENERGIAELLÁTÁSA • 67 000 LAKÁS ÉS TÖBB SZÁZ KÖZÜLETI ÜGYFÉL TÁVFŰTÉSE • 105 ÖNKORMÁNYZAT TÖBB SZÁZ LÉTESÍTMÉNYÉ-NEK ÜZEMELTETÉSE • 1 127 MWt BEÉPÍTETT KAZÁN TELJESÍTMÉNY • 217 MWe BEÉPÍTETT VILLAMOS TELJESÍTMÉNY

 4. A fejlesztési igény 5 db 1 340 db 2,1 – 60,0 MW 0,1 – 170,0 MW 44 db 5 db 0,3 – 2,2 MW 5 x 5 MW A fejlesztésbe bevont eszközök

 5. A fejlesztés fázisai - követelmények • Berendezések távfelügyelete • Távszabályozás, indítás-leállítás • Menetrend vezérelt működés • Valós idejű mérések és működtetés • Adatbiztonság • Moduláris rendszer • „Korlátlan” bővíthetőség • Csoportos működtetés • MAVIR általi akkreditálhatóság • Jogszabályi illesztés • 1. fázis • TIR • 2. fázis • RSZSZ • Virtuális erőmű

 6. A TIR és a virtuális erőmű technikai felépítése

 7. A TIR és a virtuális erőmű technikai felépítése

 8. A fejlesztés 1. fázisa – Menetrend/Felügyelet • 15 perces menetrend vezérelt és ellenőrzött üzemvitel • Távfelügyelet

 9. A fejlesztés 1. fázisa – Szabályozás/Irányítás • Szabályozás, távindítás - leállítás • Valós idejű üzemirányítási mérés

 10. A fejlesztés főbb jellemzői • 3 éves fejlesztési munka • 30 város, 44 db gázmotor + 5 db gázturbina • 84 MWe teljesítmény • 10 üzemi központ irányítása 1 (+1) központi szerverről • 330 GWh menetrend vezérelt és értékesített villamos energia • Virtuális Magán Hálózati (VPN) rendszer kiépítése • Több mint 2.000 mérési pont • Nyitott, korlátlan mértékben bővíthető moduláris eszköz

 11. Következő fázis - Jogszabályi háttér • VET 171. § - KÁT 1-2. (5) … értékesítési jogosultságok … 2010. december 31-én megszűnnek. … a Hivatal … 2015. december 31-ig meghosszabbítja, ha … • … egyes termelési eljárások átlagos megtérülési idejére való tekintettel … • … származó előny a távhő fogyasztókhoz, illetve a külön kezelt intézményhez kimutathatóan eljut, • a megtermelt hasznos hő 70%-ot meghaladó mértékben lakossági … külön kezelt … • A termelő vállalja, hogy legkésőbb 2011. december 31-ig a termelő kapacitását alkalmassá teszi az 5. § (1) bekezdése szerinti erőművi teljesítőképesség felajánlására és a hőfogyasztáshoz nem kötött működésre is. • VET 171. § KÁT 3. (5a) … a Hivatal … 2012. december 31-ig meghosszabbítja … A meghosszabbítás feltétele, hogy • a lakossági távhő célra vagy külön kezelt intézmény céljára … elérje a 35%-os arányt, • a termelő legfeljebb a 2010. december 1-jén alkalmazott hőenergia értékesítési átlagárát alkalmazza 2011. június 30-ig, és • legkésőbb 2011. december 31-ig a termelő kapacitását alkalmassá teszi az 5. § (1) bekezdése szerinti erőművi teljesítőképesség felajánlására és a hőfogyasztáshoz nem kötött működésre is.

 12. Következő fázis - Jogszabályi háttér MEH tájékoztató a kapcsolt villamosenergia-termelők kötelező átvételének VET 171. § szerinti meghosszabbításához / 2-es számú melléklet Tudomásul vesszük, hogy a fenti vállalás teljesítésének feltételei az alábbiak: • Rendelkezni kell … című eljárásrendben … megfogalmazott tercier szabályozási lehetőség felajánlásához szükséges erőművi teljesítőképességgel. • A termelőegységnek legalább a beépített teljesítőképesség 60%-a feletti tartományban szabályozhatónak kell lennie. • A szabályozási tartalék rendelkezésre állásának az átviteli rendszerirányító által ellenőrizhetőnek kell lennie, valós idejű üzemirányítási mérés segítségével. • A szabályozásnak képesnek kell lennie legalább 1 MW / 1,5 perc teljesítményváltozási gradienssel a szabályozási teljesítmény aktiválására. • A szabályozó kapacitásokat minimum napi 4 órán keresztül biztosítani kell és megszakítással történő igénybevételüket is lehetővé kell tenni. • A 20 MWe-nál nagyobb beépített teljesítőképességű erőművek egyedileg vagy szabályozási központon keresztül adhatnak ajánlatot, míg az ennél kisebbek csak szabályozási központon keresztül. Egy szabályozási központnak legalább az egyik (fel vagy le) irányban minimálisan 5 MW szabályozási képességgel kell rendelkeznie. Egy szabályozási központhoz csak azonos mérlegkörbe tartozó termelők csatlakozhatnak.

 13. A fejlesztés 2. fázisa – Virtuális Erőmű • Jogszabályi megfelelőség • MAVIR által akkreditált

 14. A virtuális erőmű egyik főképe • Távoli elérés az ország bármely pontjáról

 15. Virtuális Erőmű – Mérlegkörök kezelése • Több mérlegkör párhuzamos kiszolgálása • Szabályozás, kapacitáshiány kiegyenlítés

 16. Rendszerszintű szolgáltatás • Automatikus menetrend vezérelt üzemvitelt • Tercier / Szekunder / Napon belüli szabályozás

 17. A rendszer nyújtotta lehetőségek • Biztonságos adatkezelés • Jogszabályi megfelelőség • Távoli elérés az ország bármely pontjáról • Rendszerszintű szolgáltatások • Több mérlegkör párhuzamos kiszolgálása • Üzemi paraméterek figyelése és tárolása – költség optimalizálás • Karbantartási és adminisztratív feladatok támogatása • Valós idejű üzemirányítási mérés • Automatikus menetrend vezérelt üzemvitelt • Kapacitáshiány kiegyenlítést, szabályozás

 18. Tapasztalatok, eredmények • Egységes és pontos adatszolgáltatás a cégvezetés számára • Csökkentett adminisztratív teher • Gyors és pontos hatósági jelentések • Jogszabályoknak megfelelőség • Új piaci lehetőségek a kis és közepes kapcsolt termelőknek • Pótdíjak mértékének jelentős csökkenése • Hatékonyságjavulás • Mérsékeltebb működési költségek • Alacsonyabb fajlagos karbantartási költségek

 19. Köszönöm a figyelmet

More Related