Download
batteries included n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Batteries included PowerPoint Presentation
Download Presentation
Batteries included

Batteries included

85 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Batteries included

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Batteries included Ervaringen van een ISV op hosting avontuur Sven MiddelkoopCorporate ICT Manager Exact Holding N.V.

  2. Exact Software gaat Online • Exact maakt al 20 jaar administratieve software • Marktleider in Nederland met 70.000 klanten (DOS, Windows, WWW) • Exact Globe 2003 en e-Synergy worden wereldwijd vanuit Exact vestigingen in meer dan 40 landen verkocht en ondersteund • Sinds 2 november is Exact Online in Nederland beschikbaar – nu al 574 abonnees • In de komende maanden volgt lancering in België, Duitsland en Spanje

  3. Verpakking wordt WWW adres Voordelen voor de leverancier: • Versiebeheer • Eenvoudige ondersteuning • Klantenbinding Voordelen voor de klant • Software- en databeheer • Geen investeringen • Altijd en overal toegang Nadelen: • Leverancier moet investeren in infrastructuur en continuïteit • Er heerst wantrouwen bij de klant ten aanzien van het Internet (veiligheid)

  4. Hosting partners gezocht! Web based applicaties gaan ‘boxed products’ vervangen. ISV’s hebben over het algemeen geen verstand van hosten en zoeken partners die hen kunnen helpen met: • Ontwerp • Aanschaf • Beheer Selectiecriteria • Prijs • Naamsbekendheid • Flexibiliteit • Klantpotentieel

  5. Uitgangspunten Volg de standaarden • Web browsers • Web servers • Databases Maximaliseer integratie • MS Active Directory • MS Office • E-mail / Messenger Zorg voor schaalbaarheid • Verwerkingscapaciteit • Opslagcapaciteit

  6. De techniek Applicatie • ASP .NET is gebruikt als basis voor Exact Online • Naast MSIE voor de pc worden ook de Mobile versies ondersteund • Identificatie wordt door de web server uitgevoerd (MS IIS 6.0) met behulp van Active Directory • Office Add-in zorgt voor integratie met pc applicaties. Database • Standaard MS SQL functionaliteit zorgt voor opslag van de gegevens. • MS SQL cluster wordt ondersteund middels intelligent sessie beheer • Meerdere abonnees delen een database op samenwerking te optimaliseren.

  7. De infrastructuur

  8. Beveiliging zit voor 85% in het ontwerp. De marktwaarde van beveiliging Intrinsieke beveiliging in: • Software • Infrastructuur Continu proces van: • Patch management • Intrusion detection Eindgebruikers willen: • Versleuteld verkeer (SSL) • Beveiligde aanmelding

  9. Tot slot: Enkele aandachtspunten voor applicatie hosting Contracten • Dek aansprakelijkheid goed af • Regel communicatie in de SLA’s Ontwerp • Minimaliseer gebruik van 3rd party licenties door slim ontwerp • Maximaliseer integratie met standaard systeemfunctionaliteit • Integreer monitoring in de applicatie • Laat de beveiliging door een externe partij controleren Marketing • Het MKB prefereert gerenommeerde namen boven ‘kwaliteitscertificaten’

  10. Vragen & afsluiting