Download
statistika n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
STATISTIKA PowerPoint Presentation

STATISTIKA

152 Views Download Presentation
Download Presentation

STATISTIKA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. STATISTIKA Vypracoval:Aleš Dobiáš, 8.B Daniel Dobiáš, 8.B

  2. Kolik děcek snídá?

  3. V čem nosí svačiny?

  4. Odkud mají svačiny?

  5. Cena za koupené svačiny?

  6. Jak dlouho mají flašky od pití?

  7. KONEC Ptali jsme se 80 dětí.