INSTITUUTIOT JA VUOROVAIKUTUS - PowerPoint PPT Presentation

instituutiot ja vuorovaikutus n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
INSTITUUTIOT JA VUOROVAIKUTUS PowerPoint Presentation
Download Presentation
INSTITUUTIOT JA VUOROVAIKUTUS

play fullscreen
1 / 6
INSTITUUTIOT JA VUOROVAIKUTUS
127 Views
Download Presentation
ogden
Download Presentation

INSTITUUTIOT JA VUOROVAIKUTUS

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. INSTITUUTIOT JA VUOROVAIKUTUS Toinen luento kurssilla “Sosiaalinen vuorovaikutus”

  2. Vuorovaikutus instituutiona • Vuorovaikutusjärjestys: kasvokkainen / reaaliaikainen vuorovaikutus on itsenäinen toimintajärjestelmä, instituutio • Pysyvä, sääntöjen ohjaama, täyttää tärkeitä tehtäviä yhteiskunnassa • Vertautuu rahatalouteen, perheeseen, uskontoon, parantamiseen jne. • Vuorovaikutusjärjestys on muita instituutioita mahdollistava instituutio

  3. Institutionaalinen vuorovaikutus • Institutionaalinen vuorovaikutus on vuorovaikutuksen instituution ja muiden instituutioiden leikkauksessa: “kahden instituution” jälki. • Miten muut instituutiot toimivat vuorovaikutuksen instituution “kautta”? • Miten vuorovaikutuksen instituutio joko “yleisessä” muodossaan tai modifioituneena palvelee muita instituutiota?

  4. Vuorovaikutus ja sen konteksti • Sosiologian perusmaksiimi: “Näe yksittäiset tapahtumat yhteiskunnallisessa kontekstissaan, sen tuottamina” • KA tarkentaa tätä kahdella tavalla: • Kontekstin paikallinen tuottaminen: teot kutsuvat esiin kontekstin • Kontekstien moninaisuus: esim. “lääkärin vastaanotto” voidaan tuottaa monella tavalla, ja sen ulkopuolelle voidaan astua

  5. Institutionaalisen vuorovaikutuksen ulottuvuudet (Drew & Heritage -92) • Sanojen ja kuvausten valinta • Responsiivisen toiminnan valinta • Toiminnan kielellinen muotoileminen • Sekvenssien rakenteet • Keskustelun kokonaisrakenne • Ammatillinen neutraalisuus • Vuorovaikutuksen epäsymmetrisyys

  6. Harjoitus • Kuunnellaan 911 –puhelu ja etsitään siitä Drewn ja Heritagen ehdottamia institutionaalisen vuorovaikutuksen ulottuvuuksia