Download
rndr venha ov jarmila n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
RNDr. Venhačová Jarmila PowerPoint Presentation
Download Presentation
RNDr. Venhačová Jarmila

RNDr. Venhačová Jarmila

126 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

RNDr. Venhačová Jarmila

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Snehulienka v krajine percentovej časti RNDr. Venhačová Jarmila

 2. Bola raz jedna Snehulienka a sedem trpaslíkov. Trpaslíci celý deň usilovne pracovali v lese a Snehulienka chodila do školy. Raz v škole preberali percentá, ale Snehulienka nedávala pozor, pretože sa stále bavila s vílou Amálkou.

 3. Na domácu úlohu dostala niekoľko príkladov ... Predstav si, že si krásny princ a skús Snehulienku vyslobodiť z matematických príkladov tým, že to za ňu vypočítaš.

 4. Snehulienka napísala test z matematiky na 60 %, ktorý bol ohodnotený 40 bodmi. Koľko bodov získala? 7 20 24 10 40 18

 5. Matematika jej veľmi nejde, ale domáce práce má veľmi rada ...

 6. Upiekla 90 perníkov. Trpaslíci už z nich 20 % zjedli. Koľko perníkov zjedli trpaslíci? 7 20 10 40 18

 7. Snehulienka vyprala trpaslíkom 25 % z 28 kusov nohavíc. Koľko to bolo kusov ? 7 20 10 40

 8. Trpaslíci vysadili 50 % z 80 kusov zeleniny. Koľko majú ešte vysadiť? 20 10 40

 9. Trpaslíkom sa v záhradke urodilo 200 kusov zeleniny. Mrkvička pritom tvorila 10%. Koľko to bolo kusov? 20 10

 10. Snehulienka chystá pre trpaslíkov prekvapenie. Chce im pripraviť výborný nápoj ...

 11. Pripravila 25 litrov džúsu. Koľko litrov tvoril jablkový džús, ak ho bolo 40 %? 10

 12. Darilo sa Ti? Šablóna: PhDr. Mária Sabová

 13. Ďakujem za pozornosť RNDr. Venhačová Jarmila