Download
l g add tan nom n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
L- Għadd tan-Nom PowerPoint Presentation
Download Presentation
L- Għadd tan-Nom

L- Għadd tan-Nom

2950 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

L- Għadd tan-Nom

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. L-Għadd tan-Nom Ms Josepha Spiteri

 2. L-Għadd tan-Nom

 3. Il-Kollettiv Il-kollettivhumadawk in-nomilijurugruppta’ xi ħaġajewjuruammontta’ oġġettpartikolari.

 4. Il-kollettivjieħu verb fis-singular, iżdajuriaktar minnħaġawaħda. Eżempju: 1. It-tuffieħl-aħdarhuwatajjebgħas-saħħa. 2. Ilbeskarkurgħaxir-rameljaħraq!

 5. TAĦRIĠ Żidl-aġġettivi mal-kollettiv.

 6. Mill-kollettivnistgħunuruħaġawaħdabissbillinżidu–a. Il-FarradWaħdieni ħawħ - ħawħa ġebel – ġebla

 7. TAĦRIĠ Is-Sibtliġej, Maria mistiednagħall-barbikju mal-ħbieb. Sħabhaqalulhasabiextaħsebgħad-deżerta. Hi ddecidietlitagħmelinsalatatal-frott. GħinlilMarijabillitoħroġil-FarradWaħdieni mil-listata’ frottipprovduta.

 8. L-għaddimtenni Kemm-ileżempjuta’ għaddimtennitafissemmiminn din l-istampa?

 9. L-Għaddimtennijuritnejnjew par. Dan isirbillinżidu –ejnjew–ajnmas-singular. Eżempju: Id – Idejn Sieq – Saqajn Għajn – Għajnejn

 10. TAĦRIĠ 1 Agħtil-għaddimtennita’ dawn liġejjin.

 11. TAĦRIĠ 2 Agħtil-għaddimtennita’ dawn liġejjin.