Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
POPUP JÄRJESTÄMISOHJE PowerPoint Presentation
Download Presentation
POPUP JÄRJESTÄMISOHJE

POPUP JÄRJESTÄMISOHJE

171 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

POPUP JÄRJESTÄMISOHJE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. POPUP JÄRJESTÄMISOHJE KOULU Päivitetty 26.11.2013

 2. Tämä on järjestämisohje koulun organisointitiimille.

 3. SAATTEEKSI 1/2 Entäpä jos oppilaat, vanhemmat tai muut lähialueen asukkaat opettaisivat toisilleen hallitsemiaan tietoja ja taitoja? Popup-koulu on koulukohtainen yhden päivän aikana järjestettävä hauska koulutapahtuma. Se toimii haluttaessa myös koulun ja alueen lähiyhteisöllisyyden rakentamisen välineenä. Toimintamallista on saatu hyviä kokemuksia erityisesti lauantaikoulupäivien järjestämisessä. Malli soveltuu sekä ala- että yläasteille. Tekemisen organisoituminen näyttää tältä.

 4. SAATTEEKSI 2/2 Varatkaa toteutukseen aikaa noin kuukausi ennen tapahtumapäivää. Näin koulun eri osapuolet ehtivät sisäistää oman roolinsa tapahtumaan liittyen ja itse PopUp-päiväsujuu hienosti. Mikäli PopUp liittyy esimerkiksi kyläjuhlaan tms. alueen tapahtumaan, valmisteluja voi olla syytä tehdä vielä aikaisemmin. Näissä ohjeissa on kuvattu yksi tapa toteuttaa popup-tapahtuma. Koska jokainen koulu toimii hieman eri tavalla, kaiken kattavaa ohjetta on mahdoton antaa. Seuraavat ohjeet ja materiaalit kuitenkin helpottavat huomattavasti oman tapahtuman luomista. Voitte soveltaa ja muokata materiaaleja haluamallanne tavalla. Tehkää tästä parempi ja hauskempi. Tehkää tästä omannäköisenne juttu. Iloa matkaan!

 5. TAPAHTUMAN JÄRJESTÄMINEN ETENEE NELJÄSSÄ VAIHEESSA: • VALMISTELUVAIHE • Päätetään tapahtuman ajankohta, kohderyhmä ja rakenne • Otetaan www-työkalu käyttöön • Tiedotetaan tulevasta tapahtumasta ja innostetaan osallistumaan siihen • Ideoidaan ja luodaan pajat sekä julkaistaan ne • (PAJOIHIN TUTUSTUMINEN) • Tutustutaan pajatarjontaan ennen ilmoittautumista • ILMOITTAUTUMISVAIHE • Ilmoittaudutaan pajoihin • Koostetaan osallistujalistat • Valmennetaan opettajat • POPUP-PÄIVÄ • Nautitaan oppimisesta! • --------------------------------------------------------------------- • TAPAHTUMAN JÄLKEEN • Juhlitaan onnistunutta tapahtumaa • Kirjataan opit, oivallukset ja parannusehdotukset

 6. AIKATAULU TULOSSA 1. Tapahtumaan osallistuvat tutustuvat pajatarjontaan ja pohtivat, mihin haluavat osallistua 1. Ilmoittautuminen alkaa 2. Ilmoittautuminen päättyy 3. Osallistujalistojen tulostus 4. Pajaopettajien valmennus, välineet ja varusteet 1. Aloitus luokissa 2. Pajojen kiertäminen 3. Päivän päättäminen 1 viikko 1 pv 1 pv 1-2 pv POPUP-PÄIVÄ JÄLKEEN VALMISTELU (min. 2-3 vkoa) ILMOITTAUTUMINEN (1 vko + 3 pv) PAJOIHIN TUTUSTUMINEN (1 vko) 1. Tapahtuman aika, paikka, nimi ja rakenne 2. www-työkalun käyttöönotto (3. Ennakkomarkkinointi) 4. Tiedotustilaisuus / -tilaisuudet opettajille, oppilaille ja vanhemmille 5. Pajaehdotusten kerääminen 6. Pajojen valinta ja tilojen varaus 7. Pajojen luominen ja julkaisu verkkosivuille 1. Kiitokset ja juhlistaminen 2. Oppien kirjaaminen 1 viikko 1 viikko 1 viikko www.popupkoulu.fi

 7. 1. VALMISTELUVAIHE

 8. TAUSTATYÖT Tulostakaa liitteissä oleva tapahtumainfo-pohja ja täyttäkää tiedot siihen. Voitte laittaa lomakkeen sitten näkyviin esim. opettajahuoneen seinälle, jolloin kaikki tietävät tapahtuman perustiedot. Sama lomake on jaettavissa myös opettajille. • Päättäkää tapahtuman: • Ajankohta • Paikka • Nimi (Tapahtumasta on käytetty mm. nimiä Popup-koulupäivä, Opetan-päivä, Toisilta oppimisen festarit, Pajapäivä jne. Voitte keksiä sille uuden oman nimen!) • Kohderyhmät(oppilaat / vanhemmat / opettajat / muut kaupunkilaiset) • Pajojen kesto (suositus 15-45min) • Päivän aikataulu(Esim. Paja 1 klo 9.00-9.45, Paja 2 klo 10.00-10.45,… Varatkaa siirtymiin 10-15min) • Tiedotustilaisuuksien ajankohdat • Pajaehdotusten määräaika • Pajailmoittautumiset alkavat • Pajailmoittautumiset päättyvät • WWW-työkalun käyttöönotto • www.popupkoulu.fi • Luo uusi tapahtuma • Tilatkaa tunnukset, mikäli koululla ei vielä ole niitä. Koululle riittää yhdet hallintatunnukset. Organisointitiimi voi käyttää samoja tunnuksia. • Täyttäkää pyydetyt tiedot.

 9. TIEDOTTAMINEN Tiedotus on tämänkin tapahtuman onnistumisen perusedellytys. On tärkeää, että kaikki kouluyhteisössä tietävät ajoissa, mitä on tulossa. Myöhemmin ohjeistuksessa on valmiita tiedotepohjia, joita voitte hyödyntää. • 3. (Ennakkomarkkinointi) • Joissain kouluissa tapahtumasta on vihjailtu ennakkoon mm. pitämällä popup-hattuja. Kokeilkaa halutessanne, miltä sissimarkkinointi tuntuu! • 4. Tiedotustilaisuudet • Tapahtumasta kertominen koko opettajayhteisölle. Näyttäkää esim. Arabian tai Kallahden tapahtumasta tehty video (kesto n. 4min) ja kertokaa, millä aikataululla ja millä rakenteella päivä tulee toteutumaan. • Videot löytyvät osoitteesta www.popupkoulu.fi • Samassa yhteydessä jaetaan opettajien ohjeet (liite) • Tapahtumasta kertominen oppilaille esim. koulun yhteisessä aamunavauksessa. Näyttäkää em. video myös oppilaille. Pyytäkää oppilaita miettimään, mitä he voisivat toisille opettaa. • Suositus, että yhtä pajaa pitää vähintään 2-3 oppilasta, jolloin ei ole yksin vastuussa ja on varamiehitys sairastumisissa. • Pajaehdotukset välitetään omalle opettajalle joko paperilla tai sähköpostilla. • Tapahtumasta kertominen vanhemmille. Ohessa tiedotepohja lähetettäväksi Wilmassa tai sähköpostilla. • Mikäli vanhemmat pitävät pajoja, pyytäkää toimittamaan pajaehdotukset esim. sähköpostitse organisointitiimille.

 10. PAJOJEN SISÄLTÖ Popupin helmi on rikas, kiinnostava ja yllättävä pajasisältö • 5. Pajojen ideointi • Tiedotustilaisuuksien lisäksi opettajien on hyvä innostaa oppilaitaan ideoimaan pajoja. On tärkeää, että oppilas on innostunut aiheesta ja haluaa jakaa siitä osaamistaan muille. • Pajaideaan kuuluu: • Pajan nimiehdotus • Pajan pitäjän / pitäjien nimet (suositus 2-3 vetäjää / paja) • Pajan työtapa: työpaja, luento vai jokin muu • Tilatoive • Tarvittavat välineet • 6. Pajaideoiden kerääminen • Opettajat, vanhemmat ja oppilaat toimittavat ehdotuksensa ohjeidenne joko paperilla tai sähköpostilla organisointitiimille • Pienten lasten saattaa olla helpompi ideoida pajat yhdessä vanhempien kanssa. • 7. Pajojen valinta ja tilojen varaus VARATKAA TÄHÄN VÄHINTÄÄN 2h TAPAAMISAIKA! • Pajaehdotusten läpikäyminen • Valitaan pajat, joihin aika ja tilat riittävät • HUOM! Pajoja voi myös yhdistellä siten, että 45min pajaan voi sisällyttää esim. 3x15 min opetustuokiota. Näin etenkin, mikäli johonkin asiaan ei tarvita niin paljon aikaa. • Tehkää lista, josta käy ilmi • Pajan nimi • Pajan pitäjien nimet • Tila • Valvova opettaja • Välittäkää tiedot pajan pitäjille ja opettajille!

 11. PAJOJEN JULKAISU Pajat julkaistaan tapahtuman verkkosivulla www.popupkoulu.fi. Julkaisu tapahtuu kahdessa vaiheessa. • 8. Pajojen luominen ja julkaisu verkkopalvelussaVARATKAA TÄHÄN AIKAA NOIN VIIKKO! • Pajan pitäjien tehtävänä on luoda omasta pajasta ns. pajakortti tapahtuman verkkosivulle. Pajakortti on eräänlainen mainos, joten tässä on hyvä tilaisuus mediakasvatukselliseen harjoitukseen. • Pajakorttiin sisältyy: • Pajan nimi • Paikka • Valvova opettaja • Osallistujamäärä (suositus max. 10-20) • Pajan sisältö (tarkempi kuvaus, mitä pajassa tapahtuu) • Mainoskuva! • Oppilaat luovat pajakortit, jotka opettaja vielä hyväksyy (eivät siis mene suoraan näkyville verkkoon) • Hienoa, valmisteluvaihe on nyt valmis!

 12. VINKKI Pajojen luomisen ja pajoihin ilmoittautumisen väliin kannattaa varata aikaa, jolloin oppilaat, vanhemmat ja opettajat ehtivät tutustua tarjontaan ennen ilmoittautumista!

 13. LIITTEET: Valmisteluvaiheen työpohjia Popup-infoTulosta A3-kokoon ja laita opehuoneen seinälle! Opettajan ohjeTapahtuman perustiedot, tapahtumainfo (lisää A4-koossa opettajan pakettiin) sekä ohjeet pajojen luomiseen, oppilaiden pajailmoittautumiseen sekä valvontaan Ennakkotiedote vanhemmilleTiedottaminen ja vanhempien innostaminen mukaan Pajaideoinnin ohjeet oppilaillePerustiedot pajan ehdottamiseen

 14. _______________________________________(Tapahtuman nimi) POPUP-INFO Aika ja paikka: ______________________ __________________________________________ Kohderyhmät: oppilaat vanhemmat opettajat muut PÄIVÄN AIKATAULU Pajojen kesto _______ min PAJOJEN AIKATAULU Pajat 1 __________ Pajat 2 __________ Pajat 3 __________ _____ __________ Muuta ________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ Osallistuminen kaikkiin paja-aikoihin on pakollista VAIHEET JA AIKATAULUT VALMISTELU ILMOITTAUTUMINEN PAJOIHIN TUTUSTUMINEN POPUP-PÄIVÄ Tiedotustilaisuudet ____________________________________ Tapahtumapäivä ___.___._____ Pajailmoittautumiset alkavat ___.___.______ klo ___:____ Pajaehdotusten määräaika ___. ___.______ klo ___ : ____ Kenelle: _____________________________ Pajailmoittautumiset päättyvät ___.___._____ klo ___:____ Pajojen luomisen määäraika ___. ___.______ klo ___ : ____ KUKA VASTAA TAPAHTUMAN DOKUMENTOINNISTA? _______________________________________________ KOULUN ORGANISOINTITIIMI (lisätiedot) _______________________________________________ _______________________________________________ VERKKOSIVU www.popupkoulu.fi

 15. OPETTAJAN OHJE A4 OPETTAJAN POPUP-OHJEET 1 • Popup-koulu on yhteisöllinen oppimistapahtuma, jossa oppilaat, vanhemmat tai lähialueen asukkaat voivat opettaa toisilleen hallitsemiaan tietoja ja taitoja. Toimintamallista on saatu hyviä kokemuksia niin oppilaiden osallisuuden kuin lähiyhteisöllisyyden kehittämisessä. • Opettajan keskeiset tehtävät tapahtumassa ovat: • Pajojen ideointi omien oppilaiden kanssa ja pajaehdotusten kerääminen omilta oppilailta sekä tietojen toimittaminen organisointitiimille (Mitä omat oppilaat haluaisivat opettaa?) • Omien pajanvetäjäoppilaiden ohjeistaminen pajan pitämiseen (Miten pidän hyvän opetustuokion?) • Oppilaiden pajakorttien tekemisessä avustaminen (Oppilaiden mainokset omista pajoista) • Omien oppilaiden ilmoittautumiset pajoihin (Varaa atk-luokka!) • Tapahtuman keskeiset aikataulut löytyvät ohesta. • Lisätietoja saat aina oganisointitiimiltä.

 16. OPETTAJAN OHJE A4 OPETTAJAN POPUP-OHJEET 2 • Pajojen ideointi • Innosta oppilaitasi pitämään paja. Pajassa jaetaan tietoja ja taitoja jostain itseä kiinnostavasta tai itselle merkityksellisestä asiasta. Tämä voi liittyä harrastuksiin, koulunkäyntiin tai muihin mielenkiinnon kohteisiin. • Pajaehdotus jätetään opettajalle paperilla tai muulla päättämällänne tavalla. Pajaehdotuksessa tulee olla: • Pajan nimiehdotus • Pajanpitäjien nimet (suositus 2-3 vetäjää / paja) • Työtapa: työpaja, luento tms. • Tilatoive • Tarvittavat materiaalit • Toimita pajaideat organisointitiimille! • ************************************************************** • Tässä välissä organisointitiimi päättää, mitkä pajat pidetään, varaa niille tilan sekä valvojan. • ************************************************************** • Pajojen luominen tapahtuman verkkosivulle • Tämä koskettaa oppilaitasi, joiden pajat on hyväksytty tapahtumaan. • Oppilaan pajakortti on eräänlainen pajan mainos, siksi se kannattaa tehdä hyvin. Järjestä pajanpitäjäoppilaillesi aikaa oman pajakortin tekemiseen. Sparraa häntä pajasisällön määrittelyssä sekä kuvamateriaalin luomisessa tai valitsemisessa. • Oppilaat tuottavat pajasisällön oheisen ohjeen mukaan. • Kun pajasisältö on valmis, se lisätään tapahtuman verkkosivulle www.popupkoulu.fi • Järjestä oppilaallesi aikaa tämän tekemiseen. Vaihtoehtoisesti pajasisällön voi tehdä kotoa. • Verkkopalvelun lomake ohjaa sisältöjen syöttämisessä. • Tiedot eivät mene automaattisesti näkyviin vaan organisointitiimi hyväksyy vielä pajat, jonka jälkeen ne ovat valmiit ilmoittautumiseen.

 17. OPETTAJAN OHJE A4 OPETTAJAN POPUP-OHJEET 3 • Pajoihin tutustuminen • Kehota oppilaita tutustumaan pajoihin tapahtuman verkkosivulla ennakkoon ja miettimään, mihin pajoihin he ovat kiinnostuneet osallistumaan. • ilmoittautuminen • Ilmoittautuminen alkaa organisointitiimin ilmoittamana ajankohtana. • Varaa ATK-luokka! • Ilmoittautuminen tapahtuu osoitteessa www.popupkoulu.fi • Valitaan sivustolta oikea tapahtuma, jonka alta löytyy kaikki tapahtuman sisältö. • Kaikki pajat valitaan samalla kertaa. • Kaikki pajat pitää olla eri aikoina. • Ilmoittautumisen jälkeen oppilas kirjoittaa pajan nimen sekä paikan oheiseen muistilappuun. Leikkaa nämä valmiiksi ennakkoon. • Harkintasi mukaan voit kerätä muistilaput talteen ja antaa ne oppilaalle popup-päivänä.

 18. OPETTAJAN OHJE A4 OPETTAJAN POPUP-OHJEET 4 • Pajanpitäjien valmennus • Organisointitiimi on valinnut kullekin pajalle paikan ja valvojan • Valvojan tehtävänä on: • Pajan pitäjien ”opettajakoulutus”. Käykää yhdessä ennakkoon läpi, millainen on hyvä opetustuokio ja miten sellainen tehdään. • Varmistaa, että tila on pajapäivänä käyttökunnossa • Varmistaa tarvittava välineistö (mitä koulun puolesta pajan pitäjille on luvattu) • Itse popup-päivä etenee organisointitiiminne ohjeiden mukaisesti.

 19. OPPILAAN PAJAMUISTILAPPI Nimi ____________________________ Luokka ____________________________ Paja 1 klo tt:mm ____________________________ Tila: ____________ Paja 2 klo tt:mm ____________________________ Tila: ____________ Paja 3 klo tt:mm ____________________________ Tila: ____________ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Nimi ____________________________ Luokka ____________________________ Paja 1 klo tt:mm ____________________________ Tila: ____________ Paja 2 klo tt:mm ____________________________ Tila: ____________ Paja 3 klo tt:mm ____________________________ Tila: ____________ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Nimi ____________________________ Luokka ____________________________ Paja 1 klo tt:mm ____________________________ Tila: ____________ Paja 2 klo tt:mm ____________________________ Tila: ____________ Paja 3 klo tt:mm ____________________________ Tila: ____________

 20. OPPILAAN OHJE PAJAN LUOMISEEN • Pajasi on hyväksytty koulun Popup-päivään! Hienoa, että olet jakamassa osaamistasi muulle kouluyhteisölle. Tässä ohjeet, joiden avulla voit valmistella pajaasi. • Pajan julkaisu tapahtuman verkkosivulla www.popupkoulu.fi • Pajakortti on eräänlainen pajan mainos, siksi se kannattaa tehdä hyvin. Korttiin tulee perustiedot pajastasi sekä kuva, jotka julkaistaan verkkosivulla. • Mieti ja kirjoita ennakkoon ylös tekstit ja ota kuva / tee piirros ja kuvaa se. • Pajan nimi • Kuvausteksti pajasta (mitä pajassa tapahtuu, miten työskennellään jne.) • Kohderyhmä (esim. alakoululaiset tms.) • Paikka (olet saanut tästä tiedon) • Kuva • Kun sisältö on valmis, esittele se opettajallesi. • Tämän jälkeen mene tapahtuman verkkopalveluun ja siirry tapahtumasivulle. • Luo uusi paja ja kirjoita em. tiedot palvelun ohjeiden mukaan. • Varmista, että kaikki on oikein. Et voi itse tietoja jälkeenpäin muokata. Lähetä tiedot. • Koulun opettajat hyväksyvät pajakortit, jonka jälkeen ne tulevat näkyviin. • Pajan pitäminen Popup-päivänä • Valmistaudu pajaan hyvin. Käy pajan kulku ennakkoon läpi. Opettajalta saat lisää vinkkejä hyvän opetustuokion järjestämiseen. • Huolehdi tarvittavat materiaalit (erityisesti ne, jotka sinun tulee itse järjestää)

 21. TIEDOTEPOHJA VANHEMMILLE Mitä juuri sinä voisit opettaa muille? PopUp-koulu on festari, jossa opettamassa ovat  koulun lapset ja lasten vanhemmat sekä alueen muut toimijat. PopUp-koulupäivän idea on, että jokainen osaa opettaa jotain. Pyydämme sinua mukaan ideoimaan ja toteuttamaan alueesi koulun omaa PopUp-tapahtumaa. Tule mukaan rakentamaan oman asuinalueesi tai kaupunginosasi käytännön yhteisöllisyyttä luontevien arkisten kohtaamisten avulla. … koulussa järjestetään PopUp-koulupäivä ……. Kuvaus tapahtumasta, aikataulusta tms. Mitä juuri sinä voisit opettaa muille? Lähetä ehdotuksesi koulun PopUp-tiimille …. Voit tutustua pidettyihin PopUp-tapahtumiin sekä koulumme tulevaan tapahtumaan osoitteessa: www.popupkoulu.fi Ystävällisin terveisin, Koulun PopUp-tiimi

 22. 2. PAJOIHIN TUTUSTUMINEN

 23. 2. ILMOITTAUTUMISVAIHE

 24. PAJAILMOITTAUTUMISET Ilmoittautuminen pajoihin on nyt päättynyt. Voit tulostaa paja- ja luokkakohtaiset nimilistat verkkosivulta. • Tulosta nimilistat • Anna luokkakohtaiset listat opettajilleOpettaja voi näin tarkistaa, mihin omat oppilaat ovat menossa. • Anna pajakohtaiset listat pajojen valvojilleNimilistat voi laittaa näkyviin pajatiloihin. Valvova opettaja voi myös tarkastaa, että oikeat oppilaat ovat paikalla. • Viimeiset valmistelut • Pyydä valvovia opettajia ohjeistamaan oppilaat pajan pitoon (Miten järjestetään hyvä opetustuokio?) • Pyydä valvovia opettajia varmistamaan, että tila on käyttökunnossa ja siellä on tarvittavat materiaalit • Lähetä mahdollinen viimeinen tiedote ja ohjeet oppilaille, vanhemmille ja muille tapahtumaan osallistujille.

 25. 3. POPUP-PÄIVÄ

 26. POPUP-PÄIVÄ Valmistelut on tehty ja varsinainen Popup-päivä koittaa. Tapahtumapäivänäkin voi sattua ja tapahtua yllättäviä asioita, mihin kaikkeen ei voi ennakolta edes varautua. Tässä pari vinkkiä päivän kulkuun. • Päivän aloitus luokissa • Päivä kannattaa aloittaa omista luokista. Näin opettaja voi varmistaa, että oppilaat ovat paikalla ja tietävät, minne heidän kuuluu mennä. • Tässä on myös tilaisuus jakaa oppilaiden pajamuistilaput. • Sairastumiset ja poissaolot • Pajan pitäjätPajassa kannattaa olla 2-3 vetäjää. Näin yhden sairastuminen ei kaada koko pajaa. Tämä tuli huomioitua jo valmisteluvaiheessa. • Valvoja opettajaNäin tapahtuessa valvontavuoroja voi jakaa naapuritilojen kanssa. • Pajapäivään voi yhdistää myös kyläjuhlan tms., johon kaikkien vanhempien tai muiden lähialueen asukkaiden on helppo osallistua. Toimintamallia on kokeiltu mm. Kallahdessa ja Puistolassa. • Dokumentointi • Tapahtumasta syntyy paljon mukavaa muisteltavaa. Kannattaa siis dokumentoida! • Tehtävän voi antaa esim. oppilaiden mediatiimille tai muulle oppilasjoukolle! • Tsemppiä päivään!

 27. 4. TAPAHTUMAN JÄLKEEN

 28. TAPAHTUMAN JÄLKEEN Popup on nyt takanapäin. Ensimmäiset toimintamallin pilotoinnista saadut kokemukset ovat olleet erittäin positiivisia. Luonnollisesti kaikki ei koskaan mene täysin suunnitelmien mukaan. Onkin tärkeää käydä läpi, mikä omassa tapahtumassa toimi ja mikä vaatii kehittämistä. Ensimmäisellä kerralla tällaisen tekeminen vaatii aina enemmän työtä. Parhaimmillaan tämä ei kuitenkaan jää yhteen kertaan. Jatkossa tekeminen helpottuu ja käytännön kehittyvät. • Kiitokset • Muistithan kiittää tapahtumaan osallistuneita opettajia ja vanhempia! • Kirjaa opit • Mikä toimi hienosti? • Mikä ei toiminut / vaatii kehittämistä? • Miksi tapahtuma kannatti järjestää / kannattaa järjestää uudelleen? • Kuvien ja videoiden editointi ja julkaisu • Päivän kokemusten julkaisu esim. blogikirjoituksena tai videona