Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
jack johnson PowerPoint Presentation
Download Presentation
jack johnson

jack johnson

82 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

jack johnson

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Jack Johnsonvan Jack Johnson ben ik fanzijn muziek is mooinee, het is zeker geen rotzooihij is waar ik een goed mens in herkenhij speelt terwijl hij zingtop zijn gitaar aan het strandJack is een goede muzikantik vind dat het heel mooi klinktmeerdere keren organiseerde hij voor het goede doeleen grote tour om geld in te zamelenvoor mensen hun levensdoeldat is waar ik iets voor voelvoor kunst en muziek geld inzamelendat vind ik erg COOL Wouter Kamperman