1 / 26

З овнішнє Н езалежне О цінювання 2014

З овнішнє Н езалежне О цінювання 2014. КАЛЕНДАР ЗНО – 2014 :. Подання реєстраційних документів 03 .01. - 05 . 03 .201 4 Проведення пробного ЗНО 2 2 .03.201 4 29 .03.201 4 Проведення ЗНО: Іноземні мови (англійська, французька, 03.06.2014

pearl
Télécharger la présentation

З овнішнє Н езалежне О цінювання 2014

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Зовнішнє Незалежне Оцінювання 2014

 2. КАЛЕНДАР ЗНО – 2014: Подання реєстраційних документів 03.01. - 05.03.2014 Проведення пробного ЗНО 22.03.2014 29.03.2014 Проведення ЗНО: Іноземні мови (англійська, французька, 03.06.2014 німецька, іспанська ) Українська мова і література 05.06, 06.06.2014 російська мова 10.06.2014 Математика 12.06.2014 Географія 14.06.2014 Біологія 16.06.2014 Фізика 18.06.2014 Історія України 20.06.2014 Хімія 23.06.2014 Всесвітня історія 25.06.2014 Світова література 27.06.2014 Оголошення результатів ЗНО до 08.07.2014 Проведення додаткової сесії ЗНО 04.07 - 11.07.2014 ЗОВНІШНЄНЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ

 3. ІНОЗЕМНАМОВА за вибором: англійська, німецька, французька, іспанська 03.06.2014 УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА 05.06, 06.06.2014 РОСІЙСЬКА МОВА 10.06.2014 МАТЕМАТИКА 12.06.2014 ГЕОГРАФІЯ 14.06.2014 БІОЛОГІЯ 16.06.2014 ФІЗИКА 18.06.2014 ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 20.06.2014 ХІМІЯ 23.06.2014 ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ 25.06.2014 СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА 27.06.2014 Можливість складання тестів не більше як із чотирьох предметів

 4. переклад на кримськотатарську, молдовську, польську, румунську, російську, угорську мови БІОЛОГІЯ ГЕОГРАФІЯ МАТЕМАТИКА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ ФІЗИКА ХІМІЯ переклад тільки на російську мову СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА

 5. п.6.2. Вступник може подати заяву (заяви) в паперовій або в електронній формі не більше, ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше, ніж на тринапрями підготовки (на 3 спеціальності) ЗОВНІШНЄНЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ Особливості Умов прийому до ВНЗ у 2014 році: порядок обчислення конкурсного бала вступника = сума балів сертифікатів, + середній бал атестата + додаткові бали

 6. Особливості Умов прийому до ВНЗ у 2014 році: п.7.1. у конкурсному відборі для вступу на навчання подають сертифікати ЗНО не нижче 124 балів; не нижче 140 балів з профільних конкурсних предметів. п.7.2. Дослідницькі університети мають право визначати перелік конкурсних предметів з числа тих, з яких проводиться зовнішнє незалежне оцінювання; один або два з визначених конкурсних предметів визначаються профільними. В Україні наразі є 14 дослідницьких університетів: Київський національний економічний університет ім. В. П. Гетьмана; Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка; Львівський національний університет ім. І. Я. Франка; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого; Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»; Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна; Національний авіаційний університет; Національний гірничий університет України; Національний університет біоресурсів і природокористування України; Національний університет «Києво-Могилянська академія»; Національний університет «Львівська політехніка»; Національний університет «Острозька академія»; Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»; Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля ЗОВНІШНЄНЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ

 7. РЕЄСТРАЦІЯ

 8. ЗОВНІШНЄНЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ ПУНКТИ РЕЄСТРАЦІЇ • У Харківській області створено 20 пунктів реєстрації на базі вищих навчальних закладів І-ІV р.а. (перелік пунктів реєстрації та їх телефони на сайті ХРЦОЯО) • Пункти реєстрації працюють з 08.01.2014 року до 05.03.2014 року. • Орієнтовний графік роботи пунктів реєстрації: • понеділок – п’ятниця з 9:00 до 17:00

 9. РЕЄСТРАЦІЯ на ЗНО (03.01-05.03.2014) ЗОВНІШНЄНЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ • Підготувати комплект документів: • копіюпаспорта (свідоцтва про народження) • довідкуізмісцянавчання за визначеною формою (копіюатестата) • двіфотокарткирозміром 3х4 см (для документів) На копіяхнаписати «Згіднозоригіналом»,поставитипідпис, зазначитипрізвище, ініціали та дату • Оформити Заяву-реєстраційну картку (самостійноабо • у пунктіреєстрації) : • завантажити з сайту ХРЦОЯО спеціальну програму • заповнити поля у програмі • роздрукуватиЗаяву-реєстраційнукартку • заповнитивласноручнеобхіднучастину Заяви • наклеїти двіфотокартки у відведенімісця Заяви • роздрукуватиКонтрольно-інформаційний лист • (зберігається в абітурієнта)* Надіслати поштою комплект документів разом із Заявою-реєстраційною карткою на адресу ХРЦОЯО Отримати поштою Сертифікат,реєстраційну картку, інформаційний бюлетень

 10. ЗОВНІШНЄНЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ ! Дата та номер видачі!

 11. ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ (до 19.03.2014) ЗОВНІШНЄНЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ • у разівнесеннязмін до реєстраційнихданих • необхідно повторно пройти реєстрацію - надіслати комплект реєстраційних документів і раніше отриманий Сертифікат. • у разі відмови у реєстрації (за рішенням регламентної комісії – подання не всіх документів, неналежне оформлення комплекту документів тощо) • необхідно повторно пройти реєстрацію - надіслати комплект реєстраційних документів, усунувши причини, що стали підставою для відмови

 12. ЗОВНІШНЄНЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ У разі втрати або пошкодження Сертифіката необхідно оформити його дублікат у ХРЦОЯО після 1 квітня 2014 року У разі відмови від проходження ЗНО необхідно надіслати отриманий Сертифікат та відповідну заяву про відмову до ХРЦОЯО

 13. ЗОВНІШНЄНЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ

 14. ЗОВНІШНЄНЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ

 15. ЗОВНІШНЄНЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ

 16. ІНФОРМАЦІЙНА СТОРІНКА ЗОВНІШНЄНЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ • створюється на сайті УЦОЯОпісля закінчення реєстрації • доступ здійснюється за номером Сертифіката та pin-кодом, указаним у ньому

 17. ІНФОРМАЦІЙНА СТОРІНКА ЗОВНІШНЄНЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ На сторінці розміщується: • Інформація щодо реєстраційних даних; • Інформаційний бюлетень, укладений мовою, вибраною під час реєстрації • Запрошення-перепустка із зазначенням місця та • часу проходження ЗНО, яку можна роздрукувати • Інформаційна картка із результатами ЗНО, яку необхідно роздрукувати

 18. ІНФОРМАЦІЙНА СТОРІНКА ЗОВНІШНЄНЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ

 19. ПРОХОДЖЕННЯ

 20. ЗОВНІШНЄНЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ ДОПУСК до ПУНКТУ ТЕСТУВАННЯ: Час допуску: 10.15 – 10. 50 Документи: • Сертифікат • Паспорт або свідоцтво про народження (документ, за яким відбувалась реєстрація) • Запрошення-перепустка

 21. УВАГА! ЗОВНІШНЄНЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ Запізнення до пункту тестування хоча б на хвилину позбавляє абітурієнта права складати ЗНО 2014 з відповідного предмета! Без оригінала сертифіката ЗНО 2014 року та документа, за яким здійснено реєстрацію (паспорт, свідоцтво про народження), абітурієнта до пункту тестування не допустять!

 22. ОТРИМАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

 23. ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

 24. Рекомендації щодо підготовки до ЗНО-2014: • Ознайомитись інформацією на сайті ХРЦОЯО та УЦОЯО Cайт ХРЦОЯО zno-kharkiv.org.ua • Всі тести за період 2006-2013 рр. • Характеристики тестів з усіх предметів • Програми • Інша корисна інформація

 25. Сайт ХРЦОЯО zno-kharkiv.org.ua

 26. ЗОВНІШНЄНЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ Телефон інформаційної служби: (057) 705-07-37 Електронна пошта: office@zno-kharkiv.org.ua Сайт: www.zno-kharkiv.org.ua Адреса: майдан Свободи, 6, офіс 463, м. Харків, 61022

More Related