Download
gda laboratuvar h zmetler n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
GDA LABORATUVAR HİZMETLERİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
GDA LABORATUVAR HİZMETLERİ

GDA LABORATUVAR HİZMETLERİ

414 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

GDA LABORATUVAR HİZMETLERİ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. GDALABORATUVAR HİZMETLERİ Gıda Denetim Analiz 2013

 2. GDA Laboratuvar Hizmetleri Ağustos 2011 yılında kurulmuş bir limited şirketidir.GDA kurulduğu günden itibaren alt yapı çalışmalarına başlamıştır.

 3. GDA 600 m2 kapalı alan ve 6 kata yayılmış laboratuvar binası ile gıda sektörüne hizmet vermeyi sürdürmektedir.

 4. GDA kurulduğu ilk günden itibaren yaptığı çalışmaları teknolojinin son gelişmeleri ışığı altında yapmış konusunda uzman personelle çalışarak sektöre doğru tarafsız ve güvenilir sonuçlar vermek üzere yola çıkmıştır.

 5. Eylül 2011 de Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına kuruluş izni başvurusunda bulunmuş, kuruluş izni başvurusunu Ekim 2011 yılında almıştır. 29 Şubat 2012 yılında faaliyet iznini almış ve sektördeki yerini GDA Gıda Analiz laboratuvarı olarak resmileştirmiştir

 6. Haziran 2013 tarihinde Türk Akreditasyon Kurumundan ISO 17025’e göre akredite olmuştur.

 7. Akredite Analizlerimiz

 8. Mayıs 2014 Tarihinde TSE’nin Onaylı Taşeron Laboratuvar olmaya hak kazandı.

 9. Vermekte olduğumuz hizmet doğru, hızlı ve güvenilirdir. • Bilimin ışığında çalışıyoruz

 10. Hizmet Verdiğimiz Sektörler • Kamu • Perakendeciler • Üreticiler • İthalatçı & İhracatçı • Toplu Yemek Üreticisi & Restaurant Zincirleri • Birlikler • Dernekler • Turistik Tesisler • Danışmanlık firmaları • Sosyal sorumluluk projeleri

 11. Hizmet Birimlerimiz • Numune Kabul ve Raporlama Birimi • Fiziksel Analiz Laboratuvarı • Kimyasal Analiz Laboratuvarı • Enstrümental Analiz Laboratuvarı • Mikrobiyoloji Laboratuvarı • Moleküler Biyoloji Laboratuvarı • GDA Akademi • Satış Pazarlama Birimi • Müşteri İlişkileri Birimi

 12. Numune Kabul ve Raporlama Birimi • Laboratuvarımıza şahıs, kargo, posta aracılığı veya resmi kurye ile ulaştırılan numuneler Numune Kabul ve Raporlama Birimi tarafından kabul edilmektedir.

 13. Fiziksel Analiz Laboratuvarı • Gıda, gıda katkı, yem, yem katkı maddelerinde; duyusal, rutubet/kurumadde, briks, yoğunluk, kırılma indisi, pH, yabancı madde, renk, görünüş, nişasta analizi ve benzeri analizler yapılmaktadır.

 14. Kimyasal Analiz Laboratuvarı • Gıda ve yemlerin kompozisyonları, besin öğeleri, ne yönelik analizler ile depolama sırasında oluşan değişiklikler incelenmektedir. Enstrümental ve analitik analizlerle gıda ve yem numunelerinin kimyasal özellikleri tespit edilmektedir.

 15. Enstrümental Analiz Laboratuvarı • Gıda ve yemlerde kalıntı, ağır metal, katkı analizlerini yapmaktayız.

 16. Mikrobiyolojik Analiz Laboratuvarı • TGK Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği Ek-1,2,3’e ait tüm analizler, • Raf ömrü ve hızlandırılmış raf ömrü çalışmaları • Ar-ge deneme çalışmaları

 17. Moleküler Biyoloji ve Genetik Laboratuvarı • GDO (Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar) 35S/NOS/FMV Tarama Testi • Domuz ve Sığır DNA’sı Aranması • Bitkisel DNA Aranması

 18. GDA Akademi Uygulamalı Laboratuvar Eğitimleri • Gıda Mikrobiyolojisi Uygulamalı Laboratuvar Eğitimleri • Mikrobiyolojik Analizlerde Metot Validasyonu ve Ölçüm Belirsizliği Eğitimi • Temel Mikrobiyoloji Eğitim • Gıda Mikrobiyolojisi Eğitimi • Yaş Kimya Analiz Eğitimi • AAS, HPLC, GC Uygulamalı Eğitimleri

 19. GDA Akademi • TS ISO/IEC 17025 standardının laboratuvara uygulanması dökümantasyonunu gerçekleştirilmesi • Kİmyasal Analiz Laboratuvarı Kurulum ve Danışmanlık Projeleri • Mikrobiyoloji Laboratuvarları Kurulum ve Danışmanlık Projeleri

 20. GDA Laboratuvar Hizmetleri “Yediklerinize Kefiliz”