Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KESRRP001 RT- PCR report PowerPoint Presentation
Download Presentation
KESRRP001 RT- PCR report

KESRRP001 RT- PCR report

77 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

KESRRP001 RT- PCR report

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. 2009. 07. 07 KESRRP001 RT- PCR report 1. Sample check C sample C -> control 1.5ug loading

  2. 2009. 07. 07 KESRRP001 RT- PCR report 2. Primer sequence

  3. 2009. 07. 07 KESRRP001 RT- PCR report 3. PCR Condition

  4. 2009. 07. 07 KESRRP001 RT- PCR report 4. The Result of PCR 1kb 1 2 3 4 5 6 7 8 8-1 9 10 3 1kb 4 1kb 7 1kb V V V