Download
en gewormer en ergieneutraal n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
En gewormer En ergieNeutraal PowerPoint Presentation
Download Presentation
En gewormer En ergieNeutraal

En gewormer En ergieNeutraal

272 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

En gewormer En ergieNeutraal

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Engewormer EnergieNeutraal 160 hectare electriciteit alseerstebijdrage aan de klimaatneutraledoelstelling van de gemeenteWormerland

 2. Achtergrond • November 2011 heeft de gemeenteraad unaniem een mileubeleidsplan aangenomen waarmee Wormerland in 2015 klimaatneutraal wil zijn • De Engewormer wil niet tot 2015 wachten maar reeds nu Energieneutraal worden

 3. Door zelfwerkzaamheid en met lokale ondernemers wordt ook de plaatselijke economie gestimuleerd • Electriciteitsproductie wordt gebaseerd op zon en wind • De Zaanse Energie Koöperatie faciliteert afname en levering via Greenchoice • Dit project kan uniek zijn in Noord-Holland

 4. na 1638… Waren molens niet mooi voor de toeristen, maar van levensbelang

 5. Opgericht in 1988 om duurzame energie tot stand brengen in Oostzaan, Wormerland en Zaanstad. De ZEK beheert een windturbine en een zonne-installatie. De ZEK heeft expertise is huisen fungeert als aanspreekpunt voor de bewoners

 6. Vooruitgang koöperatie • De ZEK gaat, net als AEC op Ameland, Zaanse-energie aan eigen leden leveren • Bij gemiddeld energieverbruik is Zaanse-energie ± €70 per jaar goedkoper dan Nuon • De ZEK kan van de verdiensten nieuwe (energie-neutrale) projecten en ledenservice financieren

 7. Ons doel:45 Engewormer gezinnen en bedrijvenop stroomvan EIGEN wind en zon!

 8. Zelfgemaakte stroom in de Engewormer Geschatte behoefte per jaar: 45 woningen à 3.600 kWh bedrijven 90.000 kWh Totaal: 252.000 kWh Productie in tekening: 480 m2 zonnecellen: 23% productie 57.000 kWh/j kostprijs €113.000 (€1,98/kWh) 2 30kW windmolentjes: 43% productie 110.000 kWh/j kostprijs € 72.000 (€0,65/kWh)

 9. Tekort • 84.000 kWh = 33% • Daarvoor zijn nodig: • 640 m2 zonnepanelen • En/of… • Een extra identieke windmolen • Een extra kleinere windmolen • Investering kan later (zie opzet koöperatie), maar aanvraag en afhandeling van vergunningen etc. zijn bij voorkeurt te combineren (b.v. in de aanpassing structuurvisie 2012)

 10. Business plan - PV

 11. Business plan - WIND

 12. Business plan - financiering

 13. Photo-voltaïsche (PV)-installatieop Manege Veldt

 14. 2 Windmolentjes à 30 kWbij Engewormer 22

 15. Ter vergelijking Huidige molentjes bij Engewormer 22 2 Windmolentjes à 30kW 660 kW windturbines zoals bij Sloterdijk

 16. Levering en opbrengsten • ZEK verkoopt de stroom aan Greenchoice, ontvangt SDE subsidie en marge van Greenchoice • ZEK betaalt daarvan • rente en aflossing op investering • onderhoud/verzekering • ondersteuning bij e-neutraal maken van Engewormer woningen • ondersteuning en ontwikkeling nieuwe duurzame Engewormerprojecten • pacht voor stalling molens en zonnecentrale (€ 0,005 / kWh) • Engewormer Energieneutraal wordt geïsoleerd in de boekhouding van de ZEK

 17. Waar vragen wij goedkeuring en ondersteuning voor: • 2 molens à 30kW plaatsen bij Engewormer 22 (of ander locatie) • Zonnecentrale op dak Manege Veldt (of andere locatie) • Bijdrage en assistentie van gemeente Wormerland in: • Financiering • Aanloopkosten • Leges • Vergunningsproces • Voorstel: opname in herziening struktuurvisie 2012 • Wij geven 160 bunder en 68 roed klimaatneutraliteit daarvoor terug aan Wormerland