Download
vann en vare en tjeneste eller en rettighet n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vann: en vare, en tjeneste eller en rettighet? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vann: en vare, en tjeneste eller en rettighet?

Vann: en vare, en tjeneste eller en rettighet?

100 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Vann: en vare, en tjeneste eller en rettighet?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Vann: en vare, en tjeneste eller en rettighet? • Arne Dulsrud, direktør SIFO

  2. Vannets anonymitet • Ikke en vare, men en rettighet (som avløp) • Offentlig gode • Ingen transaksjon. Få bekymrer seg ”taus kontrakt” • Ikke tematisert som en forbrukerinteresse

  3. ”Water played an significant role in shaping the new identity of the consumer (…) the consumer evolved into a more prominent political personae in the nineteenth history” (Frank Trentman)

  4. Endringer • Kommodifisering og privatisering. Etableringen av et marked for drikkevannvann • Vann og risko. BSE -skandalens rolle • Vann som et geopolitisk faktor.

  5. Tilnærminger til forbrukerhensyn

  6. Forbruksforskning med vann som case • Risiko og tillit ( risikoanalyse, risikokommunikasjon og risikostyring) • Forbrukskultur og måltidsvaner (anskaffelser, praksis, vaner og rutiner, vann som identitetsaktør, vann og helse) • Distribusjon (tilgjenglighet, pris, springvann vs flaskevann, branding, forbrukerinnflytelse, tilbakemelding)