Download
ieteikumi pedago iem n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
IETEIKUMI PEDAGO ĢIEM: PowerPoint Presentation
Download Presentation
IETEIKUMI PEDAGO ĢIEM:

IETEIKUMI PEDAGO ĢIEM:

202 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

IETEIKUMI PEDAGO ĢIEM:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. IETEIKUMI PEDAGOĢIEM: • Ārpus nodarbību laikā: • Kopā ar bērniem atkārtot izdales materiālu, kuru ir iedevis latviešu valodas skolotājs. • Censties vairāk izmantot runā ar bērniem latviešu valodu ( piem.: ejam mazgāt rokas, noliec uz galda...,utt).

  2. GRUPAS SKOLOTĀJA VARĒTU • Brīvajā laikā: • Laiku pa laikam ļaut bērniem skatīties latviešu valodā multiplikācijas filmas. • Spēlēt kopīgi galda spēles izmantojot latviešu frāzes( piem.: met, liec, nosauc,utt).

  3. Pastaigas laikā vai kādā citā brīdī: • Bērniem spēlējot iemīļotās kustību spēles, sākumā izmantot latviešu skaitāmpantiņu. • Pētot pētāmo objektu, var palūgt bērniem(piem.: “Kāda krāsa ir ...?), pārējo turpinot viņa dzimtajā valodā.

  4. IETEIKUMI VECĀKIEM