1 / 13

Overordnet målsætning for ungdomspillerne

Overordnet målsætning for ungdomspillerne. VLTF Ungdomsudvalg 2012. Målsætning. Vi ønsker at lave en overordnet målsætning, som skal række over en 2-årig periode. Opfyldelsen af målsætningen skal give vores ungdomsspillere mulighed for at udvikle sig markant ift. det nuværende niveau.

preston
Télécharger la présentation

Overordnet målsætning for ungdomspillerne

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Overordnet målsætning for ungdomspillerne VLTF Ungdomsudvalg 2012

 2. Målsætning • Vi ønsker at lave en overordnet målsætning, som skal række over en 2-årig periode. • Opfyldelsen af målsætningen skal give vores ungdomsspillere mulighed for at udvikle sig markant ift. det nuværende niveau. • Målsætningen skal endvidere være en støtte for ungdomstrænernes træningstilrettelæggelse.

 3. Kategorisering/niveauopdeling • Vi har ca. 65 ungdomsspillere, som vi ønsker at kategorisere efter kunnen og ambitioner. • Formålet med kategoriseringen er: • At give trænerne mulighed for at individualisere og målrette træningen, så den på bedste vis kan opfylde den enkelte spilers kunnen og ambitioner, • Mulighed for at øge træningsintensiteten til mere end 2x om ugen, • Opdelingen skal som udgangspunkt være efter kunnen og ikke efter alder. • Kategoriseringen skal foruden børnenes kunnen (som trænerne vurderer) også understøttes af børnenes/forældrenes ambitioner. Denne information forventes indhentet via spørgeskema i starten af sæsonen 2012.

 4. Kategorisering/niveauopdeling • Kategoriseringen/niveau-opdelingen kan være 3 til 4 grupper. Eksempelvis kunne antallet i hver gruppe være:

 5. Holdturnering • Vi ønsker at have hold af mindst 2 personer repræsenteret i de enkelte alderskategorier for både piger og drenge fra 8 års alderen og op til 17 år. • Formålet er at give spillerne god kamptræning både fysisk og psykisk, men også at lære at være en del af et hold, samt at opbygge relationer til andre børn i andre klubber.

 6. Individuelle turneringer • Vi ønsker, at den enkelte spiller skal deltage i så mange turneringer som muligt. • Formålet er at give spillerne god kamptræning både fysisk og psykisk, samt at opbygge relationer til andre børn i andre klubber.

 7. Turneringer/tennisskole tilmelding generelt • I starten af året vil vi gøre en indsats for at vise/lære børn og forældre, hvordan tilmelding foregår samt, hvordan der koordineres børn/forældre imellem ift. kørsel mm. • Formålet er at gøre børn/forældre så uafhængige som muligt af trænere ifm. tilmeldinger til turneringer og tennisskole, samt at få opbygget relationer til andre børn/forældre, som kan støtte i nødvendige situationer.

 8. Regler for opførsel • Vi ønsker, at VLTF skal et godt sted at være både for spillere, men også for trænere. • Det at være træner er et ledelsesjob, men kan for unge trænere godt være en udfordring ift. ”udfordrende” børn. Derfor vil vi udarbejde et sæt regler for god opførsel/adfærd ifm. færden på anlægget og træning. • Foruden disse regler vil ungdomsudvalget også være behjælpelig med støtte til ungdomstrænerne ifm. ”udfordrende” børn. • Formåleter som sagt, at VLTF skal være et godt sted at være for alle, men reglerne skal også være med til at optimere træningen for både spillere og trænere, så alle får mest mulig ud af træningen.

 9. Fysisk træning • For de bedste ungdomsspillere ønsker vi at kunne supplere tennistræningen med decideret fysisk træning. • Formålet er at gøre ungdomsspillerne til mere komplette spillere, samt at nedsætte risikoen for skader.

 10. Psykisk træning / coaching / mentoring • For de bedste ungdomsspillere ønsker vi at kunne supplere tennistræningen med psykisk træning / coaching / mentoring. Dette skal primært ske ifm. kamptræning, hvor spillerens psyke udfordres. • Formålet er at gøre ungdomsspillerne til mere komplette spillere, samt at gøre spilleren mere psykisk robust i kampe, hvor dette er krævet.

 11. Trænerstøtte med cheftræner/ungdomsudvalg • Vi ønsker at støtte ungdomstrænerne for at sikre en stabil udvikling af disse. Måden vil være at have et team, der består af en cheftræner, samt repræsentant fra ungdomsudvalget. Disse skal ca. en gang om måneden holde møde med ungdomstrænerne.

 12. Trænerstøtte med cheftræner/ungdomsudvalg • Formålet med dette møde er: • At få feedback fra ungdomstrænerne så: • Træningstilrettelæggelsen evt. kan justeres, • Målsætningen evt. kan justeres, • Eventuelle materielle behov bringes op, • Andre aktuelle emner kan diskuteres/løses, og evt. bringes for bestyrelsen. • At informere ungdomstrænerne om relevante nyheder/tiltag mm., • At aftale relevante tiltag, mhp. at dygtiggøre ungdomstrænerne, • At vurdere spillernes indsats og fremgang, • At vurdere den generelle stemning/trivsel i klubben, og aftale eventuelle initiativer om nødvendigt til forbedring, • At aftale nærmere vedrørende forestående begivenheder.

 13. VLTF Ungdomstennis – spørgeskema 2012 • Vi skal i gang med udendørstræningen, og i den forbindelse vil vi gerne have jer til at svare på nogle spørgsmål, som kan gøre træningen lettere for os at planlægge og tilrettelægge. • Spørgeskemaet er til både barn og forælder. • 1)      Træningsintensitet: Hvor mange gange om ugen vil du gerne træne                        1, 2, 3 gange eller mere • 2)      Holdturnering: Vil du gerne deltage i holdturneringer?                                                                  Ja/nej • 3)      Individuelle turneringer: Vil du gerne deltage i individuelle turneringer?                                     Ja/nej • 4)      Tennis skole: Vil du gerne deltage på tennis skole?                                                                       Ja/nej • 5)      Har dine forældre mulighed for at køre til turneringer/tennis skole?                                             Ja/nej • 6)      Egentræning/sidetræning: Vil du også gerne træne selv/øve dig/spille, • når du ikke er til træning i klubben?                                                                                                Ja/nej • 7)      Forventninger/ambitioner: • -          Hvorfor træner du tennis? • a) For sjov og ikke andet. • b) Både for sjov og alvor. • -          Hvilke forventninger/ambitioner har I begge til barnets tennisudvikling?

More Related