Download
chemick kufr t ma prvky n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CHEMICKÝ KUFR Téma: Prvky PowerPoint Presentation
Download Presentation
CHEMICKÝ KUFR Téma: Prvky

CHEMICKÝ KUFR Téma: Prvky

227 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

CHEMICKÝ KUFR Téma: Prvky

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. CHEMICKÝ KUFR Téma: Prvky Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Killar. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802–4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

 2. Pravidla hry (otázky promítat přes dataprojektor na plátno) 1.Hru hrají 2 spoluhráči. 2. Jeden si stoupne zády k plátnu, aby neviděl slova. 3. Druhý napovídá slova tak, aby je spoluhráč uhodl. 4. Při nápovědě se nesmí používat kořen slova. 5. Každá soutěžní dvojice má 1 min (event. 2 min, záleží na volbě vyučujícího) na uhádnutí co největšího počtu slov. 6. Vyučující po správné odpovědi posune prezentaci na další slovo, event. posune i v případě slova „dále“. 7. Další dvojice: a) pokračuje od dosud neukázaných slov b) hraje od začátku,ale předtím musí jít ze třídy c) hraje KUFR na jiné téma

 3. DUSÍK

 4. HELIUM

 5. STŘÍBRO

 6. KYSLÍK

 7. NIKL

 8. VÁPNÍK

 9. VODÍK

 10. FLUOR

 11. SÍRA

 12. CHLOR

 13. OLOVO

 14. KOBALT

 15. RADIUM

 16. HELIUM

 17. MĚĎ

 18. NEON

 19. BROM

 20. CHROM

 21. ZINEK

 22. RTUŤ

 23. SODÍK

 24. DRASLÍK

 25. ARSEN

 26. MANGAN

 27. RADON

 28. HOŘČÍK

 29. URAN

 30. CÍN

 31. BOR

 32. HLINÍK

 33. ŽELEZO

 34. JOD

 35. UHLÍK

 36. KŘEMÍK

 37. WOLFRAM

 38. PLATINA

 39. ZLATO

 40. FOSFOR

 41. Použité zdroje [cit. 2010–28–12]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Suitcase_icon.JPG>.