Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zasadnutie KD PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zasadnutie KD

Zasadnutie KD

65 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Zasadnutie KD

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Zasadnutie KD prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. Bratislava, 4.. 6. 2013

  2. Počty zamestnancovŠtruktúra zamestnancov ku 1.9.2012

  3. Personálna oblasťŠtruktúra zamestnancov ku 1.9.2012 • Personálna oblasť Skutočnosť • Profesori 18 • Docenti 36 • Odborní asistenti s PhD 54 • Odborní asistenti bez PhD 17 • Výskumníci s PhD 11 • Výskumníci bez PhD 28 • THP 11 • ADM 1 ––- 176 (Ø10)

  4. Systemizované miesta na ŠP Profesor - 1 + (0,5) Docent - 2 + (0,5) Odborní asistenti - 4 Výskumníci - 2 THP + ADM - 1 Garantovanie ŠP Garantovanie zamerania ŠP – minimálne + 1 Docent

  5. Personálna oblasť Personálna oblasť Skutočnosť 12 ŠP Profesori 18 (x 1,5 =) 18 Docenti 36 (x 2,5 =) 30 Odborní asistenti s PhD 54 (x 4 =) 48 Odborní asistenti bez PhD 17 - - Výskumníci s PhD 11 (x 2 =) 24 Výskumníci bez PhD 28 THP 11 (x 1 =) 12 ADM 1 ÚMF + CJŠ 31 ––- ––– 176 163 (11,3)

  6. Základné kritériá výberového konaniapre vypísanie funkčných miest na profesora a docenta • garantovanie ŠP 4 osoby (1prof., 2 doc. + 1 doc vo VP) • garantovanie zamerania ŠP + 1 doc. • preferovaní budú prof a doc. ktorí môžu garantovať celé obdobie akreditácie (2015 - 2020) • profesori, ktorí by mohli garantovať celé obdobie akreditácie (2015 - 2020) • osoby, ktoré nemôžu garantovať/spolugarantovať celé obdobie len v prípade: - je členom vedeckej rady SjF STU v BA - na ŠP nie je iný garant/spolugarant

  7. Požadované počty prof. a doc.

  8. Ďakujem za pozornosť prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. Dekan fakulty