1 / 26

Ezt kutattuk 2010-ben

Ezt kutattuk 2010-ben. Kocsi Szilvia SZTE AITI. Iskolák. Prof. Dr. Rudas László – Dr. Zöllei Éva A keringés autonóm szabályozása A hipovolémia autonóm regulációja Több mint 15 év – több mint 20 közlemény… Dr. Babik Barna Légzésmechanika szívsebészetben CPB-hatása a légzőrendszerre

rhys
Télécharger la présentation

Ezt kutattuk 2010-ben

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Ezt kutattuk 2010-ben Kocsi Szilvia SZTE AITI

 2. Iskolák • Prof. Dr. Rudas László – Dr. Zöllei Éva • A keringés autonóm szabályozása • A hipovolémia autonóm regulációja • Több mint 15 év – több mint 20 közlemény… • Dr. Babik Barna • Légzésmechanika szívsebészetben • CPB-hatása a légzőrendszerre • Csaknem 15 év, csaknem 15 közlemény… • Prof. Dr. Molnár Zsolt • Invazív hemodinamikai változások szepszisben, ARDS-ben • Oxigénadósság markerei • Több mint 15 év – több mint 20 közlemény… • …és a történet folytatódik…

 3. Az adósság… • DO2= (SV•P) • (Hb•1,39•SaO2+0,003•PaO2) ~ 1000ml/p (SaO2=100%) • VO2 = CO • (CaO2 - CvO2) ~ 250 ml/p (ScvO2~70-75%) CO CaO2

 4. VO2 DO2 Az adósság… • DO2= (SV•P) • (Hb•1,39•SaO2+0,003•PaO2) ~ 1000ml/p (SaO2=100%) • VO2 = CO • (CaO2 - CvO2) ~ 250 ml/p (ScvO2~70-75%) CO CaO2

 5. Célkitűzéseink • ScvO2 alkalmazhatósága transzfúziós küszöbként • Retrospektív elemzés

 6. ScvO2 – transzfúzió Kocsi S et al. Intensive Care Med 2010; 36:S351 41 beteg: 198 transzfúziós eseményének retrospektív elemzése * Az adatokat mint medián és interkvartilis tartomány ábrázoltuk *p<0,01 Wilcoxon teszttel Teljes minta medián ScvO2 = 71%

 7. ScvO2 – transzfúzió Kocsi S et al. Intensive Care Med 2010; 36:S351 ScvO2 <71% = oxigén adósság ScvO2 ≥71% = nincs oxigén adósság Hemodinamikai paraméterek a transzfúzió előtt Az adatokat mint medián és interkvartilis tartomány ábrázoltuk *p<0,01 Wilcoxon teszttel

 8. ScvO2 – transzfúzió Kocsi S et al. Intensive Care Med 2010; 36:S351 Az adatokat mint medián és interkvartilis tartomány ábrázoltuk *p<0,01 Wilcoxon teszttel

 9. ScvO2 – transzfúzió Kocsi S et al. Intensive Care Med 2010; 36:S351 * Az adatokat mint medián és interkvartilis tartomány ábrázoltuk *p<0,01 Wilcoxon teszttel

 10. Célkitűzéseink • ScvO2 alkalmazhatósága transzfúziós küszöbként • Retrospektív elemzés • ScvO2 mint transzfúziós küszöb normovolémiás anémiában • Állatkísérletes modell

 11. Vietnámi törpesertések(n=10) • Altatott • Lélegeztetett • Splenectomizált 1. Baloldali v. jugularis preparálás 2. Artériás kanül 3. Art., V. femoralis preparálás: PA-katéter 4. PiCCO ScvO2 – normovolémiás anémia Kocsi S et al. Intensive Care Med 2010; 36:S238

 12. 0 20 40 60 80 100min T0 T1 T2 T3 T4 T5 ScvO2 – normovolémiás anémia Kocsi S et al. Intensive Care Med 2010; 36:S238 M: mérés • Hemodinamikai • Vérgáz M Vér HES M Vér HES M Vér HES M Vér HES M Vér HES M Vérzés: 6ml/ttkg HES: 6ml/ttkg ~5perc egyensúly

 13. ScvO2 – normovolémiás anémia Kocsi S et al. Intensive Care Med 2010; 36:S238 Az adatokat, mint median (interquartilis tartomány) tüntettük fel. StatisztikaianalízistFriedmann teszttel végeztünk. *,p<0,001, #, p=0,007

 14. r2=0,149 p= 0,003 r2=0,469 p< 0,001 ScvO2 – normovolémiás anémia Kocsi S et al. Intensive Care Med 2010; 36:S238 Pearson korreláció. Az ábrán a regressziós egyenest és átlagának 95 %-os konfidencia intervallumát tüntettük fel.

 15. Hb= 58 g/L Hb és ScvO2 medián értékei Véreztetési szakaszok ScvO2 – normovolémiás anémia Kocsi S et al. Intensive Care Med 2010; 36:S238 Hb és ScvO2 medián értékei

 16. ScvO2 lehetséges kiegészítő paramétere? • ScvO2 > 75 %, mégis szöveti hypoxia? • Az arterio-venózus CO2-rés (CO2-gap) • Élettani körülmények között dCO2<5 Hgmm • Szepszisben: • CO2-gap > 6 Hgmm értékei O2 adósságra utalhatnak Guyton AC, Hall JE. Textbook of Physiol. Elsevier, 2006; p:505 Vallée F, et al. Intensive Care Med 2008; 34: 2218-2225

 17. Célkitűzéseink • ScvO2 alkalmazhatósága transzfúziós küszöbként • Retrospektív elemzés • ScvO2 mint transzfúziós küszöb normovolémiás anémiában • Állatkísérletes modell • CO2-gap, mint az ScvO2 lehetséges kiegészítő paramétere • Prospektív obszervációs vizsgálat

 18. CO2-gap – kiegészítő paraméter? Kocsi Sz, és mtsai. Aneszt és Int Terápia 2010; 40(S1):E28 Heterogén ITO-s betegek (n=30) r2= 0,021 p= 0,086 r2= 0,068 p= 0,004 A korrelációt Pearson-féle teszttel végeztük. Az ábrán az illesztett regressziós egyenest és átlagának 95%-os konfidencia intervallumát tüntettük fel.

 19. CO2-gap – kiegészítő paraméter? Kocsi Sz, és mtsai. Aneszt és Int Terápia 2010; 40(S1):E28 Az adatokat, mint medián (interkvartilis tartomány ) jelöltük. *, p<0,05 Wilcoxon; #, p<0,05 Mann Whitney teszttel Medián dCO2 = 5 Hgmm „alacsony” (<5Hgmm) vs. „magas” (≥5Hgmm) dCO2

 20. CO2-gap – kiegészítő paraméter? Kocsi Sz, és mtsai. Aneszt és Int Terápia 2010; 40(S1):E28 # *# Az adatokat, mint individuális értékek tüntettük fel. *, p<0,05 Wilcoxon teszttel; #, p<0,05 Mann Whitney tesztel

 21. Célkitűzéseink • ScvO2 alkalmazhatósága transzfúziós küszöbként • Retrospektív elemzés • ScvO2 mint transzfúziós küszöb normo/isovolémiás anémiában • Állatkísérletes modell • CO2-gap, mint az ScvO2 lehetséges kiegészítő paramétere • Propektív obszervációs vizsgálat • CO2-gap, mint az ScvO2 lehetséges kiegészítő paramétere normovolémiás anémiában • Állatkísérletes modell

 22. CO2-gap – normovolémiás anémiában Kocsi Sz, és mtsai. Közlés alatt Az adatokat, mint median (interkvartilis tartomány) tüntettük fel. Statisztikai analízist GLM repeated measures of ANOVA teszttel végeztük; *, p<0,05 vs. T0; #, p<0,05 vs. előző mérés

 23. CO2-gap – normovolémiás anémiában Kocsi Sz, és mtsai. Közlés alatt r = 0,761 p< 0,001 r= 0,553 p < 0,001 VO2/DO2>30% határértéknél ScvO2<70% = Sens:45 %, Spec:97 %; r2=0,50 ScvO2<70% + dcvCO2>5Hgmm = Sens:61 %, Spec:89 %; r2=0,54, p=0,015 A korrelációt Pearson-féle teszttel végeztük. Az ábrán az illesztett regressziós egyenest és átlagának 95%-os konfidencia intervallumát tüntettük fel.

 24. Konklúzió • Az ScvO2 és a CO2-gap külön/együttes monitorozása: • Az VO2/DO2 növekedés – oxigénadósság – jó indikátora • Hasznos segítség lehet a transzfúzió indikációjában

 25. Jövőbeni célkitűzéseink • Intraoperatív folyadékterápia és a folyamatos ScvO2 monitorozás • Prospektív, randomizált vizsgálat • Folyadékra adott válaszkészség és CO2-gap kapcsolata • Prospektív autokontroll vizsgálat • Folyadékra adott válaszkészség és SVV kapcsolata CPAP-PS üzemmódban lélegeztetett betegekben • Prospektív autokontroll vizsgálat

 26. Köszönöm a figyelmet!

More Related