Download
rndr venha ov jarmila n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
RNDr. Venhačová Jarmila PowerPoint Presentation
Download Presentation
RNDr. Venhačová Jarmila

RNDr. Venhačová Jarmila

109 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

RNDr. Venhačová Jarmila

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. O Šípkovej Ruženke RNDr. Venhačová Jarmila

  2. Bolo nebolo, slnko na svet svietilo. Ale len dovtedy, kým sa Ruženka pichla o tŕň do prsta a zaspala naveky. Princ z neďalekého kráľovstva sa túto správu dozvedel z televízie a hneď sa ponáhľal Ruženku vyslobodiť.

  3. Aké bolo ale jeho sklamanie, keď princeznú Ruženku pobozkal a ona sa nezobudila. Išiel si pre radu k babe Vševedke. Baba bola prefíkaná a navyše mala rada matematiku.

  4. Preto dala princovi príklady. „Keď ich správne vypočítaš, nájdeš  podľa výsledkov v tabuľke odklínacie heslo. Potom keď Ruženku pobozkáš a povieš toto odklínadlo, princezná sa zobudí a stane sa tvojou ženou.“ Princovi nič iné nezostalo, iba vypočítať príklady. Deti, ako znelo odklínacie heslo?

  5. Vypočítajte základ v metroch, ak ups 1 % základu je 0,3 m 3 30 300 Ľ M I B Ú 10 % základu je 12 m 12 1,2 120 ups ups 20 % základu je 50 m 100 250 200 ups 50 % základu je 30 m 60 75 80 ups 75 % základu je 120 m 200 195 160

  6. Koľko percent predstavuje Ť , A 150 kg z 300 kg 50 20 5 ups 6 m zo 600 m 15 10 1 ups ups 12 h zo 48 h 40 25 4

  7. Vypočítajte ups 25 % z 10 7,5 25 2,5 N U R Ž A K E ups 10 % z 30 30 0,3 3 ups 75 % z 80 20 60 70 ups 50 % zo 44 22 2,2 25 ups 100 50 10 200 % z 5 ups 150 % z 500 750 700 650 ups 1 % z 90 90 9 0,9

  8. Odklínacie heslo znie: „Ľúbim Ťa, Ruženka“. RNDr. Venačová Jarmila

  9. 1 15 - 14 Vráť sa, spočítaj ružičky a zisti, ako sa Ti darilo. 2 13 - 11 3 10 - 8 4 7 - 5 5 Obrázky: http://beruska8.cz Šablónka: Bednárová Jana 4 - 0

  10. Ďakujem za pozornosť