Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Välkommen till Miljöombudsträff 12 juni 2014 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Välkommen till Miljöombudsträff 12 juni 2014

Välkommen till Miljöombudsträff 12 juni 2014

136 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Välkommen till Miljöombudsträff 12 juni 2014

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Välkommen till Miljöombudsträff12 juni 2014

  2. Dagens program 13.00 Inledning Christina Breding Miljöarbetet på respektive förvaltning och LPA presenterar sig: 13.10 Kommunledningsförvaltningen Ulla Nordin Vård- och omsorgsförvaltningen Mathias Berndt Nääs Serviceförvaltningen Janis Vretanidis Teknisk förvaltning Joakim Faugert Samhällsbyggnad Christina Breding 14.30 Fika Barn- och utbildningsförvaltningen Ann Färdvall Socialförvaltningen Anneli Andersson 15.25 Motioner, medborgarförslag, extern revision Ulla Nordin 15.45 Senaste nytt miljöledningssystemet 16.00 Slut för idag

  3. Central Processansvarig (CPA): • Ulla Nordin, tel. 063-14 38 87 kommunledningsförvaltningen • Lokal Processansvariga (LPA): • - Anneli Andersson, tel. 063-14 30 19 • Socialförvaltningen • - Jerry Tjärnhage, tel. 063-14 38 51 • Serviceförvaltningen • - Christina Breding, tel. 063-14 46 52 • samhällsbyggnad • - Joakim Faugert, tel. 063-14 38 53 • teknisk förvaltning • - Ann Färdvall, tel. 063-14 0643 • barn- och utbildningsförvaltningen • - Mathias Berndt Nääs, tel. 063-14 37 24 • vård- och omsorgsförvaltningen • - Ulla Nordin, tel. 063-14 38 87 • kommunledningsförvaltningen • - Länk till miljöhandboken- Miljöforum Miljöforum

  4. Samhällsbyggnad • Trafik, Park & Lantmäteri kollektivtrafik, färdtjänst, snöröjning mm gatubelysning gång och cykelvägar egna resor hastighetsbegränsning, rondeller stränder, parker, stadsnära skog Grön Trafik, ETV, Green Highway, elbilsprojekt, cykelprojekt mm • Miljö & Hälsa Tillsyn miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd och livsmedel ex kemikalier, avfall, energi, vatten, köldmedier 30 mest energiintensiva verksamheterna 150 tillsyn dag- och spillvatten • Plan & Bygg klimatsmart byggande, närhet kollektivtrafik energismart byggande, passivhus, info

  5. Grön Trafik Europeiska trafikantveckan den 16-22 september 2014 1) Det blir ett klimatseminarium den 19 september 2) Det blir en tävling pendla grönt from september till en bit in i oktober där man laddar ner sina resor på en app och får både tips och stimulans men också kan vinna fina priser http://www.trafikantveckan.nu/content/commute-greener 3) Klimatmatchen har börjat som ska stimulera barn att resa klimatsmart till träningen, se bifogad fil. Ni kanske har barn som är med i någon förening och är intresserade. 4) Vill ni på något sätt vara delaktiga i Europeiska trafikantveckan, tex någon åtgärd på er förvaltning, ställa ut eller visa på nåt sätt? 5) Kampanjen kan följas på www.ostersund.se/trafikantveckan Övrigt 1) Elcykel och ellådcykelprojekt. Om man är intresserade, privat eller i jobbet, och vill låna så hör av er till Anne Sörensson eller Maria Olsson på Grön Trafik.

  6. Aktuellt • Reviderad miljöpolicy • sopsidorna • hållbarhetssystem- Ulla

  7. Tack för idag !