1 / 10

Dzień Ziemi – 2013

Dzień Ziemi – 2013. " Elektroodpady - proste zasady". Dzień Ziemi. Światowy Dzień Ziemi to największe ekologiczne święto świata, obchodzone od 1970 roku, obecnie w 192 krajach świata. W Polsce początek obchodów to rok 1990. Dzień Ziemi obchodzimy co roku w dniu równonocy wiosennej.

salali
Télécharger la présentation

Dzień Ziemi – 2013

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Dzień Ziemi – 2013 "Elektroodpady - proste zasady"

  2. Dzień Ziemi • Światowy Dzień Ziemi to największe ekologiczne święto świata, obchodzone od 1970 roku, obecnie w 192 krajach świata. W Polsce początek obchodów to rok 1990. • Dzień Ziemi obchodzimy co roku w dniu równonocy wiosennej.

  3. Plakaty reklamujące Dzień Ziemi Tegoroczny plakat Zeszłoroczne plakaty

  4. Tematy z poprzednich lat • 2012 – „Dobra energia dla wszystkich” • 2011 – „Las jest blisko nas” • 2010 – „Różnorodność w nas, bioróżnorodność wokół nas” • 2009 – „Z energią chrońmy klimat” • 2008 – „Klimat w potrzebie” • 2007 – „Z energią chrońmy Ziemię” • 2006 – „Rzeka”

  5. Dzień Ziemi organizowany jest po to, aby uświadomić ludziom jak ważna jest ochrona środowiska i że dotyczy ona wszystkich ludzi. Nad miastami unosi się smog, który można powstrzymywać filtrami powietrza, można też segregować odpady co również bardzo przyczyni się do zmniejszenia zanieczyszczeń. To najprostsze działania, z którymi każdy człowiek jest w stanie sobie poradzić. Po co organizowany jest Dzień Ziemi ?

  6. W wielu miejscach naszego kraju z okazji Światowego Dnia Ziemi odbywają się festyny oraz inne uroczystości, które mają na celu uświadamianie społeczeństwu jak ważna jest ochrona środowiska. W takim dniu jedną z największych polskich imprez jest słynny festyn na Polu Mokotowskim w Warszawie.

  7. Festyn z okazji Dnia Ziemi – 2013Impreza odbędzie się 28.04 w Warszawie na Polu Mokotowskim Organizatorzy tego festynu piszą: Program tegorocznego festynu podzieliliśmy na tematyczne sektory, w sektorze wymiany informacji uczestniczyć będą m.in.; instytuty badawcze, muzea, wyższe uczelnie. Sektor współpracy społecznej to miejsce dla organizacji pozarządowych, w sektorze ekspozycji edukacyjnych pokażemy jednostki Lasów Państwowych i tworzyć będziemy instalacje przestrzenne. Kolejny sektor - świadomego konsumenta to Stół Darów Ziemi z polskimi produktami tradycyjnymi oraz wyroby z ekologicznych produkcji. Sektor edukacji twórczej to warsztaty i instalacje artystyczne - dla wszystkich i wiele atrakcji dla najmłodszych.

  8. Tak Polacy obchodzą Dzień Ziemi

  9. Dzień Ziemi w naszej szkole Co roku w naszej szkole organizowany jest apel z okazji Dnia Ziemi.

  10. Opracował: Arkadiusz Skrzypek KONIEC Źródła: http://www.zielonalekcja.pl/ http://www.dzienziemi.org.pl/ http://podlasie24.pl/ http://www.powiat.limanowa.pl/ http://www.wspolczesna.pl/ http://wtrosceonature.com/ http://sp82.krakow.pl/

More Related