Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
t o t a l i t a r i s m u s PowerPoint Presentation
Download Presentation
t o t a l i t a r i s m u s

t o t a l i t a r i s m u s

124 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

t o t a l i t a r i s m u s

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. t o t a l i t a r i s m u s

 2. po válce - vznik tří mocenských totalitní systémů: • italský fašismus • německý nacismus • sovětský stalinismus • fašizující režimy i v jiných zemích: Bulharsko, Polsko, Španělsko, Řecko, Latinská Amerika • fašistické strany činné např. i ve Francii, Británii, Československu

 3. Totalitní režim • charakteristické rysy vlády: • totální(= úplná) kontrola státu nad občany prostřednictvím vládnoucí strany • masová propaganda, manipulace (budování nové společnosti • odstranění základů demokracie = zákaz politických stran, zákaz plurality názorů, potlačování lidských a občanských práv v zájmu dosažení „vyššího cíle“, zastrašování, policejní zvůle • kult neomylných a zbožňovaných vůdců, kteří zavádějí režim neomezené osobní diktatury • existuje pouze jediný správný výklad světa - kdo stojí v cestě, je likvidován – odpůrci režimu i „nevinní“ (jednotlivci, skupiny, celé národy) • státní kontrola hospodářství • ideologie postavena nad tradiční morální hodnoty

 4. Itálie - první země, kde se ujal fašismus • vznik v období poválečného rozvratu, rozčarování z výsledků války, politické nejistoty • vůdce - „duce“ Benito Mussolini (bývalý socialistický novinář, původně antimilitarista; změna názorů za války, zastřelen partyzány 28. 4.1945) • 1919 - bojové svazy (fasci di combattimento) – 1 000 členů • 1921 – založena Fašistická strana • 1922 – 250 000 členů • první přívrženci - hlavně nespokojení vojáci a důstojníci, • zastrašování odpůrců • sociální demagogie k získání dělníků - (pozemková reforma, zvyšování mezd, sociální zabezpečení, ...) • útočná zahraniční politika - ovládnout Středozemní moře • černé košile

 5. fasces – svazky jilmových prutů svázané červenou páskou s vyčnívající vetknutou sekerou (původní znak úředníků římského impéria)

 6. říjen 1922 - „pochod naŘím“ - desítky tisíc přívrženců - demonstrace síly, zastrašení odpůrců obava z občanské války a reakce armády Mussolini jmenován ministerským předsedou

 7. bilance teroru „trestných eskader“ v letech 1919 - 1921: zabito 166 levicovýchčinitelů zraněno 500 osob zničeno 726 budov po útoku na centrálu socialistické strany v Miláně

 8. Seznam čtyř set navržených na poslance - „Na tomto seznamu jsou také jména lidí, které neznám.“ - „Ale je tu podpis, který se zaručuje za všechny...“ „ano, ano, ano, ano,...“ Organizace života společnosti pod heslem „vytvoříme generace“ pro nejmladší vznikají oddíly „Synové vlčice“ pro chlapce ve věku 4-8 let

 9. fašistická diktatura při zachování konstituční monarchie

 10. Mussolini a mytický obraz „Věčného města“ Mussolini traktorista titulace Duceho v  tisku: fašistická móda: „Střízlivá sportovní, mužná elegance dokonalého squadristy“ „muž severu“ „dobyvatel“ „intelektuál“ „sportovec“ „moderní hrdina“ „stavitel“ „obránce míru“ „otec vlasti“ „zázračný muž“ „muž tajemství“ „kovář budoucnosti a duší“ Duce jako ozdoba dámských plavek Mussolini zemědělec

 11. zrušeny všechny politické strany • cenzura tisku • likvidace politických odpůrců (vojenské soudy, vraždy) • 1928 rozpuštěn parlament • státní kontrola hospodářství – tzv. korporativní ekonomika • vláda v rukou tzv. Velké fašistické rady

 12. zahraniční politika

 13. 1935 agrese v Etiopii Haile Selassie vl. jm. Tafari, * 23. 7. 1892, † 27. 8. 1975, poslední etiopský císař

 14. „taktika plyn proti kopím“ • počty obětí etiopské války v letech 1935/36 • na straně Etiopie 275 000 • na straně Itálie 1 304 • ITÁLIE • do bojů nasazeno 390 000 vojáků, 100 000 dělníků jako týlové zabezpečení, 600 letadel…. • ETIOPIE • 350 000 vojáků, několik ks kulometů, protiletadlových kanónů, 6 letadel, 25 obrněných vozů

 15. † 28. 4. 1945