Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Anci 31.1.2012 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Anci 31.1.2012

Anci 31.1.2012

125 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Anci 31.1.2012

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. VÄLKOMNA ! Anci 31.1.2012

 2. Kvällens tema: Valfria ämnen i åk 8 och åk 9 Anci 31.1.2012

 3. Timfördelningen åk7 åk8 åk9 MO 3 åvt 3 åvt 3 åvt A1-språk(FI) 2 3 3 A2-språk(EN) 2 2 3 MA 3 4 3 BI/GE 2 2 3 FY/KE 2 3 2 HK 1 1 1 RE/LK 1 1 1 HI/SL 2 2 3 MU 1 - - BK 2 - - TN/TS 3 - - HL 3 - - GL 2 2,4 2,6 EH 0,4 0,6 1 Valfria ämnen 0,6 6 4,4 ____________________________________ 30 åvt 30 åvt 30 åvt Anci 31.1.2012

 4. Periodisering Åk 8 Termin II Termin I Anci 31.1.2012

 5. Periodisering Åk 9 Termin II Termin I Anci 31.1.2012

 6. Valfria ämnen Åk 8 6 åvt 3 ämnen hela läsåret, 2 vt per ämne :MU,BK,TS,TN, GL,HL,TY,FR eller IT Åk 9 4,4 åvt 2 ämnen hela läsåret,2vt per ämne : MU,BK,TS,TN,GL,HL, TY,FR eller IT + en fördjupad kurs, 1 vt under 14,4 veckor= 0,4 åvt (G4,5) i (MO),FI,EN,MA,BI,(KE),MU,BK,TS,TN,GL,HL eller IT Byte av valfritt ämne kan ske mellan åk 8 och åk 9 Anci 31.1.2012

 7. Valfria ämnen • Skolans valfria ämnen ger möjlighet till • en mångsidig utveckling av olika färdigheter • Nu kan du inverka på hurudan din läsordning • blir under åk 8 och åk 9! • Utgå från dina egna intressen och personliga • resurser  var medveten om att en del • ämnen medför läxor och prov Anci 31.1.2012

 8. Bedömning av valfria ämnen De valfria ämnena som utgör en enhetlig lärokurs på minst 2 åvt bedöms med siffror. En enhetlig lärokurs i B2-språken (tyska och franska) innebär 4 åvt. Du bör läsa dessa språk både i åk 8 och i åk 9. Valfria ämnen vars lärokurs understiger 2 åvt och helheter som består av sådana lärokurser bedöms verbalt (godkänd/underkänd). Om ett valfritt ämne som bedöms verbalt betraktas som fördjupade studier i ett ämne kan prestationen höja vitsordet i det gemensamma ämnet. Anci 31.1.2012

 9. Antagningsgrunder till fortsatta studier på andra stadiet Yrkesinriktad grundexamina Inom alla utbildningsområden beaktas avgångsbetygets medeltal samt vitsord i gymnastik, bildkonst, slöjd, huslig ekonomi och musik. Medeltalet av de tre bästa ämnena beaktas. Gymnasieutbildning Medeltalet i följande ämnen på avgångsbetyget beaktas: modersmål och litteratur, A-språken, B-språk, matematik, fysik, kemi, geografi, biologi, historia, samhällslära, religion eller livsåskådning och hälsokunskap. GL BK ? HL Anci 31.1.2012

 10. BK MU TS TN GL HL TY FR IT Valblankett/kursbricka Åk 8 lå 2012 - 2013 Kryssa för de tre (3) ämnen du väljer. Välj dessutom ett reservämne genom att skriva in ett R i den rutan. R Anci 31.1.2012

 11. FI BK HL TY EN MU MA TS FR BK TN IT GL BI HL MU TY TS FR TN GL IT Åk 9 lå 2013 - 2014 Kryssa för de två (2) ämnen du väljer. Välj dessutom ett reservämne genom att skriva in ett R i den rutan. R Kryssa för en (1) fördjupad kurs. Välj dessutom en reserv genom att skriva in ett R i den rutan. R Anci 31.1.2012

 12. Valblankett + undertecknat följebrev returneras senast måndagen den 6 februari 2012 till elevhandledaren! Anci 31.1.2012

 13. Ämnesstationer TS, textilslöjd A1 MU, musik A2 FR, franska A3 BK, bildkonst A10 TY, tyska A14 EN, engelska A12 TN, teknisk slöjd C6 IT, informationsteknik B2 BI, biologi B3 MA, matematik B5 FI, finska B6 GL, gymnastik B7 HL, huslig ekonomi C2 Anci 31.1.2012