Download
temat prezentacji n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TEMAT PREZENTACJI: PowerPoint Presentation
Download Presentation
TEMAT PREZENTACJI:

TEMAT PREZENTACJI:

162 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

TEMAT PREZENTACJI:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. TEMAT PREZENTACJI: GŁÓWNY PODZIAŁ ZNAKÓW DROGOWYCH (charakterystyka pionowych) Wykonała: Małgorzata Pierzchała

  2. PIONOWE POZIOME GŁÓWNY PODZIAŁ ZNAKÓW DROGOWYCH wykonała: Małgorzata Pierzchała ZNAKI DROGOWE

  3. GŁÓWNY PODZIAŁ ZNAKÓW DROGOWYCH wykonała: Małgorzata Pierzchała

  4. GŁÓWNY PODZIAŁ ZNAKÓW DROGOWYCH wykonała: Małgorzata Pierzchała ZNAKI OSTRZEGAWCZE

  5. GŁÓWNY PODZIAŁ PIONOWYCH ZNAKÓW DROGOWYCH wykonała: Małgorzata Pierzchała ZNAKI ZAKAZU

  6. GŁÓWNY PODZIAŁ ZNAKÓW DROGOWYCH wykonała: Małgorzata Pierzchała ZNAKI ZAKAZU

  7. GŁÓWNY PODZIAŁ PIONOWYCH ZNAKÓW DROGOWYCH wykonała: Małgorzata Pierzchała ZNAKI INFORMACYJNE

  8. GŁÓWNY PODZIAŁ PIONOWYCH ZNAKÓW DROGOWYCH wykonała: Małgorzata Pierzchała DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ