Download
studijos neformaliojoje programoje vietimo lyderyst n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Studijos neformaliojoje programoje “Švietimo lyderystė” PowerPoint Presentation
Download Presentation
Studijos neformaliojoje programoje “Švietimo lyderystė”

Studijos neformaliojoje programoje “Švietimo lyderystė”

186 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Studijos neformaliojoje programoje “Švietimo lyderystė”

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Studijos neformaliojoje programoje “Švietimo lyderystė” Lyderių laikas 2 Vilnius, ISM 2012 m. gruodžio 11d.

 2. Video konferencijoje dalyvauja: Dr.Aurimas Juozaitis – konsultantas, dėstytojų grupės vadovas Solveiga Grudienė – „PrimumEsse“ vadovė, studijų dėstytoja Eglė Pranckūnienė – MTC direktorė, projekto „Lyderių laikas 2“ MTC veiklų vadovė Daiva Stasiulionienė – MTC mokymų vadybininkė projekto „Lyderių laikas 2“ neformaliųjų studijų koordinatorė

 3. Kokias tobulinimosi galimybes siūlo projektas „Lyderių laikas-2“? Magistrantūros programa „Švietimo lyderystė“ Švietimo lyderystės konsultantų programa. Neformalioji švietimo lyderystė programa. Skirta švietimo lyderiams, linkusiems į savarankišką studijavimą bei refleksiją, kuriems ne tiek svarbu gauti formalųjį išsilavinimo pripažinimą , kiek įgyti naujos patirties bei kompetencijų, reflektyviai analizuoti savo praktiką bei kurti naujas veiklos idėjas.

 4. Neformaliųjų švietimo lyderystės studijų programos tikslas Suteikti profesinę paramą iniciatyviems įvairių lygmenų švietimo lyderiams, stiprinti jų švietimo konteksto išmanymą bei plėtoti lyderystės kompetencijas taikant į praktiką ir patirtį orientuotas profesinio mokymosi strategijas.

 5. Kuo ypatingos neformaliosios studijos? • Mažiau auditorinio, daugiau savarankiško mokymosi; • Individualios konsultacijos; • Galimybė pasirinkti modulius ir eiti savu mokymosi keliu; • Bendri dalyvių projektai; • Ryšiai su kitomis LL veiklomis; • Mokymosi įvertinimas bus išreikštas studijų kreditais, tai leis tęsti lyderystės studijas aukštosiose mokyklose.

 6. Mokymosi moduliai Neformalioji lyderystės studijų programa susideda iš keturių modulių, kurie remiasi visų lyderio kompetencijų ugdymu: • Lyderis – savivaldžiai besimokantis vedlys • Lyderio ir jo pasekėjo santykiai • Lyderis – mokymosi vedlys • Lyderis besimokančioje organizacijoje

 7. Pasiekimai Vesti mokymąsi Vesti organizaciją Lyderystė vardan mokymosi Vesti darbuotojus Prieinamumas Savęs tobulinimas Siekiai Švietimo misija

 8. Neformaliųjų studijų etapai Magistro sutidijos – 120 arba 90 ECTS kreditų Projekto metu Paraiškų siuntimas – iki 2012 m. lapkričio 12 d. Susitikimai su studijų dalyviais savivaldybėse – 2012 m. lapkričio - gruodžio mėn. Įžanginis modulis – 2013 m. sausio mėn. 25 d. ISM, Vilniuje (privalomas modulis) I modulis “Lyderis – savivaldžiai besimokantis vedlys” –2013 m. vasario – kovo mėn.. (privalomas modulis) Individualios konsultacijos dėl tolesnio mokymosi – 2013 m. balandžio mėn. Bendras mokymasis kartu su magistrantais „Lyderystė vardan mokymosi“ – 2013 m. balandžio 12-13 d. ir 26-27 d. ISM, Vilniuje II, III ir IV moduliai (“Lyderis ir pasekėjų santykiai”, “Lyderis – mokymosi vedlys”, “Lyderis besimokančioje organizacijoje”) – 2013 m. gegužės mėn. - 2014 m. lapkričio mėn, (pasirenkami moduliai) Kompetencijų vertinimasir pripažinimas aukštojoje mokykloje, tolimesnio mokymosi aptarimas, jo plano sudarymas – 2014 m. rugsėjo – lapkričio mėn. Po projekto Trūkstamųjų kompetencijų įgijimas formalioju, neformaliuoju ar savivaldaus mokymosi būdu Kompetencijų vertinimas ir pripažinimas aukštojoje mokykloje Magistro studijų baigiamojo darbo parengimas, gynimas. Magistro kvalifikacinis laipsnis

 9. Dėstytojų komanda

 10. Kur vyks studijos ?

 11. Studijos neformaliojoje programoje “Švietimo lyderystė” Lyderių laikas 2 Vilnius, ISM 2012 m. gruodžio 11d.