Download
21 y zy lda t rkiye de demografik e ilimler n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
21. Yüzyılda Türkiye’de Demografik Eğilimler PowerPoint Presentation
Download Presentation
21. Yüzyılda Türkiye’de Demografik Eğilimler

21. Yüzyılda Türkiye’de Demografik Eğilimler

411 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

21. Yüzyılda Türkiye’de Demografik Eğilimler

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 21. Yüzyılda Türkiye’de Demografik Eğilimler Doç.Dr. Banu AKADLI ERGÖÇMEN Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü bergocme@hacettepe.edu.tr 11. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi 25 Ekim 2007 Denizli

 2. Dünya Nüfusu • 1 milyar  2 milyar ---- 130 yıl 1800-1927 • 2 milyar  3 milyar ---- 33 yıl 1927-1960 • 3 milyar  4 milyar ---- 14 yıl 1960-1974 • 4 milyar  5 milyar ---- 13 yıl 1974-1987 • 5 milyar  6 milyar ---- 12 yıl 1987-1999

 3. Günümüz ve gelecek 2007 • 6 625 [1 221+5 404] 2025 • 7 965 [1 254+6 711] 2050 • 9 294 [1 259+8 036]

 4. <15 % Dünya 28 Gelişmiş 17 Gelişmekte 31 65+ % 7 16 6 Dünya nüfusunun seçilmiş yaş gruplarına göre dağılımı

 5. Toplam Nüfus Büyüklüğü1927-2000Milyon

 6. Doğum, Ölüm ve Artış Hızları: 1935-2005

 7. Beş Yaş Altı Ölüm Olasılıkları

 8. Doğumda Yaşam Umudu ve Toplam Doğurganlık Hızı: 1935-2005

 9. Yaş Gruplarının Değişimi: 1935-2000

 10. Bağımlılık Oranları: 1935-2000

 11. Yaşa Özel Doğurganlık Hızları: 1978-2003

 12. Nüfus Piramidleri: 1935-2000

 13. 1998-2003 Arasında Yer Değiştirmeler (Yüzde)

 14. 1998-2003: Göç Hızları (Yüzde)

 15. Projeksiyon Varsayımları ve Sonuçları

 16. Nüfusun Değişimi: 2000-2070

 17. Doğumda Yaşam Umudu ve Toplam Doğurganlık Hızı: 1935-2035

 18. Yaş Gruplarının Değişimi: 1935-2035

 19. Nüfus Piramidleri: 1935-2050 1935 2000 2020 2050

 20. Bağımlılık Oranları: 1935-2035

 21. BAZI AVRUPA ÜLKELERİ VE TÜRKİYE NÜFUSUNDAKİ GELİŞME VE BEKLENTİLER2000-2050 Kaynak:United Nations Population Division

 22. BÖLGELERE GÖRE TOPLAM DOĞURGANLIK HIZLARINDAKİ DEĞİŞİMLER

 23. DOĞURGANLIK TERCİHLERİNDEKİ GELİŞMELER

 24. Evlilik Durumu

 25. Evlenmemiş Oranı • 25-29 yaşlardaki kadınlar arasında hiç evlenmemişlerin oranı ikiye katlanmıştır. • Çok erken yaşlarda yapılan evlilikler azalmakta. • Son 25 yılda ilk evlenme yaşı belirgin şekilde yükselmiştir.

 26. The median age at first;

 27. Ortanca İlk Evlenme ve Doğum Yaşları

 28. TNSATNSA 19932003 Adolesan Doğumlar (15-19) 9,37,5 Doğum aralığı <24 ay 29,626,8 Yaş 35+ 7,78,7

 29. YERLEŞİM YERİNE GÖRE GEBELİĞİ ÖNLEYİCİ YÖNTEMLERİN KULLANIMI

 30. Gebeliği Önleyici Yöntem Kullanımı 1978-2003

 31. Seçilmiş Yöntemlerde Kullanım

 32. Bölgelere göre Gebeliği Önleyici Yöntem Kullanımı1978-2003

 33. Gebeliği Önleyici Modern Yöntem Kullanımı

 34. Düşük ve Ölü doğum %

 35. Düşük ve Ölüdoğum100 gebelikte

 36. Düşük Öncesinde Kullanılan Yöntem TNSA-2003

 37. Düşük Sonrasında Kullanılan Yöntem TNSA-2003

 38. İstemli Düşük Nedeni %

 39. Toplam Düşük Hızı 1978-2003

 40. Yaşa Özel İstemli Düşükler (0/00) TDHS-2003

 41. Başka Çocuk İsteği1993-2003

 42. Doğurganlığın Planlanması

 43. % 9 %34 % 22 % 20 Nüfusun Bölgesel Dağılımı 5.779.751 23.601.296 15.232.656 13.388.443 % 15 9.861.727 2000 Genel Nüfus Sayımı TÜRKİYE ; 67.863.873