Download
intelektu ln reformulace magie n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Intelektuální Reformulace Magie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Intelektuální Reformulace Magie

Intelektuální Reformulace Magie

130 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Intelektuální Reformulace Magie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Intelektuální Reformulace Magie aneb Co je to ta magie? aneb Malá rukověť magického PR

 2. Pro koho je přednáška určena? • Mágům, kterých se stále někdo ptá: „Co je to ta magie?“ • Obecně vzdělaným lidem, kteří by chtěli vědět „co je to ta magie“, a kteří • nechtějí nutně držet předsudečné chápání toho slova • nejsou fanatickými redukcionisty

 3. Co je [podstatou] X? Malířství Modelářství

 4. Nanášení barev na plátno Slepování výlisků, dílů Co je [podstatou] X? Malířství Modelářství

 5. Nanášení barev na plátno Teorie kompozice, perspektivy, barev Slepování výlisků, dílů Pracovní postupy, volba barev, přesnost Co je [podstatou] X? Malířství Modelářství

 6. Nanášení barev na plátno Teorie kompozice, perspektivy, barev Vytváření obrazů Slepování výlisků, dílů Pracovní postupy, volba barev, přesnost Vytváření modelů Co je [podstatou] X? Malířství Modelářství

 7. Nanášení barev na plátno Teorie kompozice, perspektivy, barev Vytváření obrazů Vyjadřování sebe, estetiky Slepování výlisků, dílů Pracovní postupy, volba barev, přesnost Vytváření modelů ??? Hračičkovství ??? Co je [podstatou] X? Malířství Modelářství

 8. Magie • Konkrétní techniky, rituály, kreslení pantaklů, užívání magického zrcadla, drog, imaginace… • Magická teorie či [hermetická] filosofie, zdůvodnění technik a jejich pravidel • Působení na svět a sebe (schopnost působit změnu ve shodě s vůlí) • Blaženost

 9. Evokace • Volba bytosti • Meditace nad jejími vlastnostmi. • Jedení jídla, které je v souladu s bytostí • Zpřítomňování souladných barev • Poslech souladné hudby • Tvorba souladného oltáře • Vykuřování souladnou vůní • Univerzální rituál

 10. Teoretická rovina • Sympatetika • Sugesce • Zvýrazňování partikularity • Extatický zážitek

 11. Sugestivita tvarů a obrazů.

 12. Vehujah, genius ostrovtipu, vědeckých a uměleckých schopností, vyznačuje se energií. Sídlí v ohni a astrologicky vyjadřuje jeho kvality Skopec. Jeho atribut jest „Bůh nad vše vznešený“ a evokujeme ho, chceme-li býti osvíceni Duchem Svatým, veršem „Et tu, Domine, susceptor meus et gloria mea et exultans caput meum“.

 13. Zvýrazňování partikularity

 14. Proč to vůbec dělat? • Tréninková práce na sobě • Poznávání nových možných vlastností • Působení na svět.

 15. Relevantní otázky • Lze dělat zázračné věci? • Nejsem si jist a není to důležité. Odpověď na tuto otázku nechejme otevřenou a dále na ní neodpovídejme. Magie tím neztratí. • Existují entity, o kterých magie mluví? • Tato otázka nedává dobrý smysl. V každém případě magie předpokládá přijetí určité metafyziky. • Lze tímto působit změnu sebe a okolí? • Ano. Minimálně tedy magie jako aplikovaná psychologie, psychoterapie, autogenní trénink. Ale i změna okolního světa.

 16. Jak působit na svět bez 5. síly?

 17. Globalita versus lokalita.

 18. Č A S Operace

 19. P Ů S O B E N Í Operace P Ř Í P R A V A Rozhodnutí

 20. Kauzálnípůsobení Operace Rozhodnutí

 21. Jak působit na svět bez 5. síly? • Oddálení se od světa, vidění vzoru (situace). • Zacházení se situací jako s bytostí (sjednocení). • Jednání ve spolupráci s touto bytostí (komunikace). • V zásadě běžné cílevědomé jednání, jen trochu jiný přístup. • Tedy důsledky magické operace jsou důsledky jejích příprav, operace sama působí jako sjednocující prvek pro vědomí.

 22. Proč magie a ne něco jiného? • Věda • Odstranění subjektu • Psychologie • Terapie je jen jednou složkou magické práce • Autogenní trénink, Silvova metoda,… • Techniky využívání stávajícího stavu, nikoli posun tohoto stavu

 23. Problémy mluvy o magii • Nepropracovanost teorií • Nedostatečný slovník • Zážitkovost • Intimita

 24. Co je tedy ta magie? • Ne věda • Není důležité pojmové poznávání, naopak subjekt ano. • Ne umění • Je důležité působit i na sebe, nikoli pouze tvořit ze sebe • Ne filosofie • Teoretická část není důležitá, opět je důležitý subjekt. • Praktická etika.