Download
e learning czy kontakt bezpo redni w szkoleniu nowych u ytkownik w bibliotek uczelni niepa stwowych n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
EFEKTYWNOŚĆ OBU FORM SZKOLENIA BIBLIOTECZNEGO W ŚWIETLE OPINII BIBLIOTEKARZY Z UCZELNI PRYWATNYCH PowerPoint Presentation
Download Presentation
EFEKTYWNOŚĆ OBU FORM SZKOLENIA BIBLIOTECZNEGO W ŚWIETLE OPINII BIBLIOTEKARZY Z UCZELNI PRYWATNYCH

EFEKTYWNOŚĆ OBU FORM SZKOLENIA BIBLIOTECZNEGO W ŚWIETLE OPINII BIBLIOTEKARZY Z UCZELNI PRYWATNYCH

127 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

EFEKTYWNOŚĆ OBU FORM SZKOLENIA BIBLIOTECZNEGO W ŚWIETLE OPINII BIBLIOTEKARZY Z UCZELNI PRYWATNYCH

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. KAROLINA DYL WYŻSZA SZKOŁA CŁA I LOGISTYKI W WARSZAWIE E-learning czy kontakt bezpośredni w szkoleniu nowych użytkowników bibliotek uczelni niepaństwowych? EFEKTYWNOŚĆ OBU FORM SZKOLENIA BIBLIOTECZNEGO W ŚWIETLE OPINII BIBLIOTEKARZY Z UCZELNI PRYWATNYCH

 2. Szkolenia biblioteczne: E-learning Komunikat – Sieć - Odbiorca Elastyczność Prowadzący = Koordynator Mobilność (m-learning) Multimedialność i interakcyjność Jednolitość przekazywanego materiału Oszczędność czasu, kadry i miejsca Bezpośredni kontakt z użytkownikiem Nadawca – Komunikat - Odbiorca Określony czas i miejsce Bezpośrednie zaangażowanie prowadzącego Brak jednolitości przekazu Budowanie relacji pomiędzy czytelnikiem a bibliotekarzem Brak konieczności korzystania z technologii komputerowych Poczucie wspólnoty

 3. Czy w Państwa bibliotece przeprowadza się szkolenie biblioteczne?

 4. Czy szkolenie biblioteczne jest obowiązkowe (1)?

 5. Czy szkolenie biblioteczne jest obowiązkowe (2)?

 6. Czy szkolenie biblioteczne jest obowiązkowe (3)?

 7. Czy szkolenie kończy się wpisem do indeksu/karty egzaminacyjnej (1)?

 8. Czy szkolenie kończy się wpisem do indeksu/karty egzaminacyjnej (2)?

 9. Jeśli tak, to czy uczestnictwo w szkoleniu jest niezbędne do zaliczenia roku studiów u studenta?

 10. Jaką formę szkolenia bibliotecznego przeprowadza się w Państwa bibliotece (1)?

 11. Jaką formę szkolenia bibliotecznego przeprowadza się w Państwa bibliotece (2)?

 12. Kto koordynuje/prowadzi szkolenia biblioteczne przeprowadzane w Państwa bibliotece (1)?

 13. Kto koordynuje/prowadzi szkolenia biblioteczne przeprowadzane w Państwa bibliotece (2)?

 14. Gdzie przeprowadzane są szkolenia biblioteczne u Państwa (1)?

 15. Gdzie przeprowadzane są szkolenia biblioteczne u Państwa (2)?

 16. Kiedy przeprowadza się szkolenia biblioteczne w Państwa bibliotece (1)?

 17. Kiedy przeprowadza się szkolenia biblioteczne w Państwa bibliotece (2)?

 18. Jak długo trwa szkolenie (1)?

 19. Jak długo trwa szkolenie (2)?

 20. Jak długo trwa szkolenie (3)?

 21. Proszę podać rodzaj dostępu oferowany do księgozbioru w Państwa bibliotece (1)?

 22. Proszę podać rodzaj dostępu oferowany do księgozbioru w Państwa bibliotece (2)?

 23. Proszę zaznaczyć (można więcej niż 1 odp.), jakiego rodzaju informacje przekazywane są studentom w trakcie szkolenia w Państwa bibliotece (1)

 24. Proszę zaznaczyć (można więcej niż 1 odp.), jakiego rodzaju informacje przekazywane są studentom w trakcie szkolenia w Państwa bibliotece (2):

 25. Proszę zaznaczyć na skali 1-5, jak ocenia Pan/Pani poziom przyswojenia przez studentów poniższych informacji/opanowania umiejętności, przekazywanych podczas szkolenia bibliotecznego:

 26. Regulamin korzystania z Biblioteki:

 27. Godziny otwarcia

 28. Rozmieszczenie zbiorów w czytelni

 29. Rozmieszczenie zbiorów w wypożyczalni

 30. Przeznaczenie poszczególnych pomieszczeń bibliotecznych

 31. Świadomość dostępu do fachowych baz danych

 32. Korzystanie z fachowych baz danych

 33. Wypełnianie rewersów bibliotecznych

 34. Korzystanie z podstawowych opcji wyszukiwawczych w katalogu

 35. Wykorzystywanie zaawansowanych opcji wyszukiwawczych w katalogu

 36. Tematyczne wyszukiwanie zbiorów w katalogu

 37. Współpraca z zewnętrznymi instytucjami

 38. Jak na skali 1-5 oceniają Państwo efektywność formy szkoleń bibliotecznych przeprowadzanych w Państwa bibliotece?

 39. Wnioski E-learning Coraz powszechniejsze zastosowanie Krótki czas trwania Mobilność Zamknięty i mieszany dostęp do księgozbioru Trudności z oddziaływaniem na poczucie przestrzeni Przewaga informacji teoretycznych Umiarkowane oceny efektywności Nowoczesny wizerunek biblioteki Tradycyjne szkolenia Wykorzystanie handoutów, prezentacji multimedialnych Średni czas trwania – do 1h Zaangażowanie i przygotowanie prowadzącego Możliwość przećwiczenia omawianych umiejętności (warsztaty) Budowanie relacji między bibliotekarzem a czytelnikami Dobre oceny efektywności Wizerunek biblioteki otwartej na potrzeby czytelnika

 40. Dziękuję za uwagę  karolinadyl@yahoo.pl