Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
2011 PowerPoint Presentation

2011

191 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

2011

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Projektas„Nauja yra gerai užmiršta sena arba kaip mokyti pagal atnaujintą lietuvių kalbos ir literatūros programą“ 2011

  2. Kodėl toks pavadinimas?

  3. Projektas vykdytas keliais etapais. • Paruošiamieji darbai vyko 2011 m. gegužės–rugsėjo mėnesiais. • Svarbiausi kelių dienų renginiai, seminaras -kūrybinė laboratorija, įvyko 2011 m. spalio 26, 27 d. Vilniaus šv.Kristoforo gimnazijoje, Vilniaus tarptautinėje mokykloje ir Vilniaus universitete. • Seminare dalyvavo 70 mokytojų,40 mokinių. • Buvo pravesta atvirų pamokų(Renesanso LDK palikimas: kultūrų įvairovė,ryškios asmenybės),pamoka -diskusija:Asmenybės svarba. • Vilniaus universitete keturios paskaitos: Senosios literatūros kalbinė įvairovė, XIX a. Lietuvos literatūros dialogai, XX a. istorijos analizė Česlovo Milošo eseistikoje, ir Vidurio Europos idėjos, Lietuvos kultūras jungiantis pasakojimas. • Metodinė medžiaga

  4. Turinys, atskleidžiantis ne tik kultūros savitumą, bet ir telkiantis Lietuvos tautas į bendruomenę, lojalią Lietuvos laisvės idealams.

  5. Telkiantys – ir turinys, ir forma.

  6. Uždaviniai • Pasidalinti gerąja praktinio darbo patirtimi. • Atrasti naujus mokymo metodus ir būdus. • Atnaujinti požiūrį, grindžiant moderniausiais literatūros ir kalbos mokslininkų tyrinėjimais, juos priartinant prie mokyklos, prie mokinio.

  7. Mokinys – mokytojas mokslininkas – švietimo darbuotojas.

  8. Veiklos būdai • Tradicinė pamoka • Pamoka – diskusija • Paskaita • Seminaras • Kūrybinė laboratorija Atvira diena mokykloje Paskaitų diena universitete

  9. Projekto sėkmė • Aukštas mokinių, mokytojų ir mokslininkų bendravimo ir bendradarbiavimo lygmuo. • Švietimo institucijų atvirumas mokyklai. • Sumažinta atskirtis tarp miesto ir kaimo, tarp tautinių mažumų, pietryčių Lietuvos ir kitų Lietuvos mokyklų. • Tapo kūrybiniu impulsu praktinei kasdienei veiklai, nurodė saviugdos ir mokytojų mokymosi būdus bei kryptis. • Teikė teigiamų emocijų.