1 / 22

2011.

2011. GEOSTRATEŠKI POLOŽAJ. Lokacija : Jugoistočna Evropa , central ni deo Balkan skog poluostrva. Mesto ukrštanja panevropskih koridora X i VII. Koridor X: autoput Sal c burg- Solun , uključujući delove autoputa B udimpešta -Be ograd i Niš - Sofi j a-Istanbul.

candy
Télécharger la présentation

2011.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. 2011.

 2. GEOSTRATEŠKI POLOŽAJ • Lokacija: Jugoistočna Evropa, centralnideo Balkanskogpoluostrva • Mesto ukrštanja panevropskih koridora X i VII • Koridor X: autoput Salcburg-Solun, uključujući delove autoputa Budimpešta -Beogradi Niš-Sofija-Istanbul • Koridor VII: Dunav, prilaz Crnom i Severnom moru kroz kanal Rajna-Majna-Dunav

 3. PRIORITETI VLADE RS • Makroekonomska i politička stabilnost • EU integracije • Privlačenje stranih investicija • Modernizacija infrastrukture • Obezbeđivanje energetske stabilnosti • Uspostavljanje spoljno-trgovinskog balansa • Poboljšanje životnog standarda

 4. MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI GDP (in mill euros) • Prosečna stopa godišnjeg rasta BDP-a u periodu 2000-2008.iznosila je 5.6% • Rast BDP-a u 2008.bila je 5.4% • U 2008.BDP po glavi stanovnika iznosio je 6,874 $ • In 2009.BDP je zabeležio pad od 2.8%uodnosu na prethodnu godinu. Pad u ekomomskim aktivnostima najviše je uticao na građevinarstvo industriju, izvoz, uvoz, saobraćaj i unutrašnju trgovinu • U 2010. zabeležen je blagi oporavak srpske ekonomije. Prema podacima Narodne banke Srbije, u drugom kvartalu 2010, stvaran rast BDP bio je 1.8%, a stepen industrijske proizvodnje u julu 2010. bio je za 5.1% viši u odnosu na juli 2009. Stopa inflacije bila je 6.6% u avgustu 2010, u odnosu na decembar 2009. • Industrijska proizvodnja imala je tendenciju rasta u 2007. od 3.7%,, u 2008. 1.1%. U 2009.je opala za 12.6%. • 2008.stopa inflacije iznosila je 6.8%, a u 2009.je bila 6.6%u odnosu na decembar 2008. godine. (Source: NBS)

 5. POREĐENJE BDP-A:EU-SRBIJA(promene u procentima u poređenju sa prethodnom godinom)

 6. SPOLJNOTRGOVINSKA RAZMENA

 7. STRUKTURA IZVOZA I UVOZA U 2009. UVOZ IZVOZ

 8. VELIKI SPOLJNOTRGOVINSKI PARTNERI U 2009. UVOZ (in mill USD) IZVOZ (in mill USD)

 9. EU I SRBIJA Srbija je postala potencijalni kandidat za članstvo u Evropskoj uniji 2003. Od kraja 2000. Srbija uživa povlašćeni statuskojim je omogućen izvoz robe u EU Sporazum između Srbije i Evropske unije o trgovini tekstilnim proizvodima stupio je na snagu 1. jula 2005. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju potpisan u Briselu aprila 2008.pruža jasnu perspektivu Srbiji za članstvo u EU Suštinski element SSP sporazuma je uspostavljanje slobodne trgovinske zone između EU i Srbije u 6-godišnjem tranzicionom periodu Prelaznisporazum o trgoviniitrgovinskimpitanjimaizmeđu EU i Srbije trebalo je da stupi na snagu u julu 2008, ali je bilo odloženo i zvanično stupilo na snagu 1.februara 2010. 19.decembra 2009.stupila je na snagu liberalizacija viznog režima za građane Srbije 22. decembra 2009.Srbija je podnela aplikaciju za kandidaturu za članstvo u EU

 10. SPORAZUMI O SLOBODNOJ TRGOVINI CEFTA je sporazum o slobodnoj trgovini zaključen između zemalja Jugoistočne Evrope (Srbija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Crna Gora, Albanija, Makedonija iMoldavija). CEFTA pokriva tržište od oko 30 miliona ljudi. Sporazum o slobodnoj trgovini sa Ruskom federacijom Sporazum o slobodnoj trgovini sa Belorusijom Sporazum o slobodnoj trgovini sa Turskom Sporazum o slobodnoj trgovini sa članicama Evropskogudruženjaslobodnetrgovine (EFTA) Pregovori eksperata oko zaključivanja Sporazuma o slobodnoj trgovini sa Iranom, Ukrajinomi Kazahstanom su u toku

 11. POVOLJAN TRŽIŠNI POTENCIJAL * Srbija je jedina zemlja, izuzev zemalja članica Komonvelta nezavisnih država, koja ima ovakav sporazum

 12. POVOLJAN PORESKI REŽIM • Jedno od najatraktivnijih poreskih okruženja u Evropi • Oslobođenpovraćaj profita • Reinvesticioni profit oslobođen taksi • Niz dobiti za investitore Porez na dohodak Porez na dobit preduzeća

 13. PODSTICAJI ZA STRANE ULAGAČE • Novčane subvencije za grinfild & brounfildinvesticijekojeobezbeđujeVlada

 14. INVESTIRANJE U SRBIJU DIREKTNE STRANE INVESTICIJE 2000 – Jun 2010. (U 000 $) DIREKTNE STRANE INVESTICIJEU NOVCU– NETOPO ZEMLJI 2000 – Jun 2010. (U 000 $) • U periodu nakon 2000, 4/5 svih SDI u novcu došle su iz zemalja EU.

 15. VELIKE STRANE INVESTICIJE U SRBIJI (u mil.eura)

 16. SRPSKA DIJASPORA Oko četiri miliona Srba danas živi van Srbije Oni su organizovani u više od 1.000 srpskih organizacija Najveći broj živi u regionu, odnosno bivšim jugoslovenskim republikama i susednim zemljama Izvan regiona, najveći broj Srba živi u Zapadnoj Evropi, zatim Severnoj Americi, Australiji i Novom Zelandu, Latinskoj Americi, Africi i u Aziji.

 17. DIJASPORA FAKTOR EKONOMSKE STABILNOSTI SRBIJE • Novčane doznake dijaspore u 2008. godini iznosile su 5.1 milijardu dolara (procena Svetske banke) • Novčane oznake u 2009. godini iznosile su 5.5 milijardi dolara (procena Svetske banke) • Od 2005 do 2010. godine prosečno učešće novčanih doznaka u BDP Srbije iznosilo je 15,3 % • Svaki građanin Srbije je, statistički gledano, od doznaka u proseku prihodovao oko 700 dolara

 18. INVESTICIJE DIJASPORE U SRBIJU • Od 2000. godine investicije iz dijaspore u Srbiju dostigle oko 550 miliona dolara • Kapitalom dijaspore osnovano preko 1000 malih i srednjih preduzeća • U njima je zaposleno 22.000 radnika

 19. MOGUĆNOSTI ULAGANJA U OPŠTINE I GRADOVE SRBIJE • Ministarstvo za dijasporu je objavilo Prvi multimedijalni katalog sa konkretnim investicionim projektima • On sadrži 193 projekta za ulaganje u 68 opština i gradova u Srbiji • Namenjen je svim investitorima sa posebnim težištem na ulagače iz dijaspore • Ovaj investicioni katalog pripremili smo u saradnji sa lokalnim samoupravama, PKS i centrima za dijasporu pri Regionalnim privrednim komorama • Najveći deo projekata, 40,6% odnosi se na mogućnost ulaganja u postojeće ili nove kapacitete u turizmu, 20,3% na mogućnosti ulaganja u industrijske zone, 18,7% u infrastrukturu, 9,3% se tiče ekologije, 8,6% su projekti u oblasti agrara i proizvodnji zdrave hrane, a 2,3% projekata su ostali projekti.

 20. SADRŽAJ DVD “MOGUĆNOSTI ULAGANJA U OPŠTINE I GRADOVE SRBIJE” • Osnova DVD-a je katalog investicionih mogućnosti, sa bazom projekata za ulaganje. Projekti se mogu pretraživati po “privrednim granama” i“interesu ulagača” • Centralni deo zauzima klikabilna mapa Srbije, a sa leve stranenalazi se spisak opština i gradova, sa naznakama o broju iskazanih projekata • Na desnoj strani nalaze se kontakt podaci opština, kao i mini foto-album opština i gradova, sa geografskim, istorijskim, ekonomskim, statističkim i drugim podacima • Naredna celina je Internet pretraživač, gde se tražena reč može tražiti na DVD-u ili putem Internet pretraživača Google • U okviru celine “Ministarstvo za dijasporu” nalazi se veliki broj korisnih video i pisanih informacija. Ovde možete pogledati video materijal sa “Prve Skupštine dijaspore i Srba u Regionu”, manifestacije “Vidovdanski dani dijaspore”, skupa “Mladi lideri dijaspore 2009” i video prikaze uspešnih ulaganja dijaspore u Srbiju • Sa DVD-a se mogu preuzeti ‘’Zakon o dijaspori i Srbima u Regionu’’ i ‘’Informativni priručnik za dijasporu’’

 21. IZVORI KORISNIH INFORMACIJA

More Related