Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VY_32_INOVACE_MAT_VA_07 Digitální učební materiál Sada: Matematika PowerPoint Presentation
Download Presentation
VY_32_INOVACE_MAT_VA_07 Digitální učební materiál Sada: Matematika

VY_32_INOVACE_MAT_VA_07 Digitální učební materiál Sada: Matematika

118 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

VY_32_INOVACE_MAT_VA_07 Digitální učební materiál Sada: Matematika

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. VY_32_INOVACE_MAT_VA_07 Digitální učební materiál Sada: Matematika Téma: Komplexní čísla – grafické řešení rovnic s absolutní hodnotou Autor: Mgr. Eva Vaňková Předmět: Matematický seminář Ročník: 3. ročník VG Využití: Prezentace určená pro výklad Anotace: Prezentace s výkladem opakuje geometrickou definici absolutní hodnoty reálného čísla a využívá jí k definování absolutní hodnoty čísla komplexního. Řeší graficky jednoduché rovnice s absolutní hodnotou v oboru čísel komplexních. Kromě vzorových úloh obsahuje úlohy k procvičení včetně výsledků.

 2. Komplexní čísla – grafické řešení rovnic s absolutní hodnotou VY_32_INOVACE_MAT_VA_07

 3. Úloha 1 • Na číselné ose znázorněte obrazy reálných čísel , pro která platí . • V Gaussově rovině znázorněte obrazy komplexních čísel , pro která platí .

 4. Úloha 1a(řešení):Absolutní hodnota reálného čísla je rovna vzdálenosti obrazu tohoto čísla na číselné ose od počátku.

 5. Úloha 1b(řešení):Absolutní hodnota komplexního čísla je rovna vzdálenosti obrazu tohoto čísla v Gaussově rovině od počátku souřadnic.

 6. Úloha 2 • Na číselné ose znázorněte obrazy reálných čísel , pro která platí . • V Gaussově rovině znázorněte obrazy komplexních čísel , pro která platí .

 7. Úloha 2a(řešení):Vzdálenost měříme od nulového bodu .

 8. Úloha 2b(řešení):nulový bod:

 9. Úloha 3 • Na číselné ose znázorněte obrazy reálných čísel , pro která platí . • V Gaussově rovině znázorněte obrazy komplexních čísel , pro která platí .

 10. Úloha 3a(řešení): nulové body: Hledáme číslo, které má stejnou vzdálenost od nulových bodů.

 11. Úloha 3b(řešení): nulové body: , Hledáme v Gausssově rovině body, které mají od nulových bodů stejnou vzdálenost.

 12. osa úsečky , ,

 13. Úlohy k procvičení V Gaussově rovině znázorněte obrazy komplexních čísel , pro která platí: A) B) C) D)

 14. Výsledky úloh

 15. A)

 16. B)

 17. C) osa úsečky

 18. D) osa úsečky

 19. Zdroje: 1) program Graph 4.3 • KUBÁT, Josef – HRUBÝ, Dag – PILGR, Josef. Sbírka úloh z matematiky pro střední školy – Maturitní minimum. Praha: Prometheus, 1996. ISBN 80-7196-030-6. • PETÁKOVÁ, Jindra. MATEMATIKA – příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na vysoké školy. Praha: Prometheus, 2005. ISBN 80-7196-099-3.