Download
ote jako centr ln datov lo i t a v nov roli z tovac ho m sta podpory v robc m obnoviteln ch zdroj n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
XXIII. - SEMINÁŘ ENERGETIKŮ Jelenovská nad Valašskými Klobouky 22. – 24. ledna 2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
XXIII. - SEMINÁŘ ENERGETIKŮ Jelenovská nad Valašskými Klobouky 22. – 24. ledna 2013

XXIII. - SEMINÁŘ ENERGETIKŮ Jelenovská nad Valašskými Klobouky 22. – 24. ledna 2013

109 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

XXIII. - SEMINÁŘ ENERGETIKŮ Jelenovská nad Valašskými Klobouky 22. – 24. ledna 2013

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. OTE jako centrální datové úložiště a v nové roli zúčtovacího místa podpory výrobcům obnovitelných zdrojů Ing. Jiří Šťastný, předseda představenstva OTE, a.s. XXIII. - SEMINÁŘ ENERGETIKŮ Jelenovská nad Valašskými Klobouky 22. – 24. ledna 2013

  2. OTE jako centrální datové úložiště • OTE jako nové místo výplaty podpory výrobcům z OZE

  3. Koncept datového centra Úložiště, kde jsou on - line primární data • s elektřinou, • s plynem, se kterými pracuje trh a státní správa • při vypořádání bilancí v síti, uzlech, smlouvách • při cenotvorbě • při regulaci • při strategickém rozhodování a řízení energetiky

  4. Kdo využívá výstupy datového centra • Informace pro vypořádání bilance využívají a vyžadují účastníci trhu • Výsledky organizovaného trhu respektuje celá Evropa • Informace z cenotvorby využívají a respektují účastníci trhu a komoditní burzy • Informace z cenotvorby přispívají provozovatelům soustav • Informace pro regulaci a strategii odvětví

  5. Co chybí datovému centru ČR • To říkejte Vy, OTE naslouchá požadavkům účastníků trhu • Mlčící a váhající provokujeme různými náměty – plyn, propojování tržišť • Respektujeme zadání státní správy – centrální místo výplaty POZE • Technickému řešení 100% datového centra v ČR chybí registrace každého spotřebního OPM

  6. Výroba z OZE je integrovaná do tržní energetiky • Diverzifikace výrobních zdrojů donutí energetiky k tomu, aby změnili řízení chodu sítě a při obnově i konfigurace sítě • Podpora formou zelených bonusů a vypořádání rozdílu výkupní ceny a spotové ceny je tržní princip, otázkou je výše a rozsah podpor • Zelený bonus podporuje i výrobu spotřebovanou výrobcem to je v rozporu s tržními principy • Podpora nezměřené spotřeby, specifická připojení výroben a další podivnosti jsou snad jen přechodnou záležitostí

  7. Změny vyplývající ze zákona POZE překvapují i předkladatele a autory • Zelený bonus má nový ekonomický obsah • vyvolává vyšší náklady na pořízení energie, ale není složkou ceny • je v novém daňovém režimu ve srovnání s minulostí • Nový mechanismus výplaty podpor neumožňují některá stávající připojení výroben k síti provozovatele • Nový mechanismus výplaty podpor vyžaduje průběhová měření výroby i tam, kde dříve nebyla osazena • Nový model výplaty podpor sjednotil názor PDS na rozhodné datumy při připojování výroben • Automatizace procesu výplaty podpor ZB vyžaduje počítačovou gramotnost aspoň na úrovni uživatele internetového bankovnictví • ZB bude po vyúčtování vyplácen ve dvou platbách dokud se nezmění zákon POZE

  8. Stav registrace výrobců v CS OTE a migrace kmenových dat od PDS do CS OTE • Dosud registrováno 10 000 výrobců s právem užívat systém OTE • Přebírání databáze dosud připojených výroben a výrobců s nárokem na podporu ukončeno, jsme v období oprav a doplňování • 22 000 výrobců bylo migrováno od PDS do OTE, další cca 3 000 přibudou • Potvrzení ze strany výrobců, pořízení a předání výkazů výroby a spotřeby do 10. února • Komunikace s výrobci

  9. ote@ote-cr.cz