1 / 2

Deltagende barn / børn Navn: Cpr. nr.: Adresse, by, postnr.: Navn: Cpr. nr.:

Red Barnet Fredericia TEEN-CAMP drenge 12-15 år, 2014. Deltagende barn / børn Navn: Cpr. nr.: Adresse, by, postnr.: Navn: Cpr. nr.: Adresse, by, postnr.:. Forældre Navn mor: Cpr. nr.: Navn far: Cpr. nr.: Tlf. nr. til barnets hjem: Mobil nr.:

Télécharger la présentation

Deltagende barn / børn Navn: Cpr. nr.: Adresse, by, postnr.: Navn: Cpr. nr.:

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Red Barnet Fredericia TEEN-CAMP drenge 12-15 år, 2014 Deltagende barn / børn Navn: Cpr. nr.: Adresse, by, postnr.: Navn: Cpr. nr.: Adresse, by, postnr.: Forældre Navn mor: Cpr. nr.: Navn far: Cpr. nr.: Tlf. nr. til barnets hjem: Mobil nr.: Mail til barnets hjem: Træffes bedst: Tilmelding indsendes til: Mikael KroghBystedparken 48, 7080 Børkop senest 12.maj 2014. I får I besked om, hvorvidt jeres barn har fået plads ca. 1. juni 2014 på sommerlejren der foregår den 26. juli til 30. juli 2014. Hvem har forældremyndigheden over barnet / børnene? (svar ja/nej) Mor: Far: Fælles: Andre kontaktpersoner som Red Barnet kan henvende sig til, hvis forældrene ikke træffes Navn: Adresse, by, postnr.: Tlf. nr.: Mobil nr.: Er der nogen form for støtteforanstaltninger til dit barn / børn eller jeres familie? Hvis JA – uddyb venligst: Kontaktperson: Tlf. nr.: Nogle særlige forhold Red Barnet skal være opmærksomme på? (Evt. speciel kost, handikaps, vådligger og lign.) Lider dit barn af penicillinoverfølsomhed, allergier, astma eller andet? Uddyb venligst:

  2. Medicin Navnet på medicin: Årsag: Skal have hjælp? Ja: Nej: MFR vaccineret? Ja: Nej: Tlf. nr. til lægen: Får barnet medicin? Ja: Nej: Hvor ofte skal det tages: Tager barnet selv medicinen? Ja: Nej: Sidste stivkrampevaccination – år: Barnets læge: Tilladelser (svar ja/nej) Må barnet Komme i svømmehal: Bade i havet : Transporteres med privat bil: Transporteres med offentlige transportmidler: Fotograferes til Aviser: TV: Brochuren 2015: Red Barnet Nyt i 2014/15: Interviewes til Aviser og blade: TV og radio: Er der noget dit barn kan have svært ved i hverdagen? Det er meget vigtigt at udfylde dette felt, da Red Barnet ønsker at give dit barn de bedst mulige oplevelser på lejren. Nogle eksempler kan være at barnet har nogle udfordringer i fællesskabet med andre børn, i deres forhold til voksne eller måske et ubehag ved at indgå i større grupper. Begrund hvorfor netop dit barn / børn skal med på lejren Har I andre feriemuligheder i år? Vær venlig at underskrive nedenstående samtykkeerklæring Jeg giver hermed mit samtykke til, at Red Barnet må behandle og opbevare de givne oplysninger med det formål at behandle ansøgningen om ophold på Red Barnet Fredericia, TEEN-drenge 2014 Dette samtykke bortfalder 1 år efter sommerlejren i 2015 Underskrift Dato

More Related