Download
youth guarantee n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Youth Guarantee PowerPoint Presentation
Download Presentation
Youth Guarantee

Youth Guarantee

113 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Youth Guarantee

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. YouthGuarantee 17062014

  2. YouthGuarantee? • Wat is het? • Hoe wordt het in België aangepakt? (Synerjob) • Hoe wordt het in Vlaanderen aangepakt?

  3. YouthGuarantee? • Table 1: The role of PES in the implementation of the Youth Guarantee • Table 2: PES involved in outreach work with NEETs

  4. YOUTH GUARANTEE BREED LEREN & WERKEN SLUITEND MAATPAK + BREUKL I J N Leren op school of thuis. ONDERWIJS Zoeken naar (ander) werk/ of Intrede op de ARBEIDSMARKT schoolloopbaan werkloopbaan Werkplekleren of bijklussen (Blijvend) versterken van competenties VERZAMELEN COMPETENTIES, ERVARINGEN, KWALIFICATIES JONGERENPARTICIPATIE

  5. Uitdagingen • Meer afstemming onderwijs - arbeidsmarkt • Breuklijn? Neet’s?/ VSV/Grootsteden! • Werkplekleren • Levenslang Leren • Partnerschappen

  6. Bedankt! Vragen?