Download
temat nowy kszta t europy zmiany terytorialne i polityczne po i wojnie wiatowej n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Temat: Nowy kształt Europy- - zmiany terytorialne i polityczne po I wojnie światowej. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Temat: Nowy kształt Europy- - zmiany terytorialne i polityczne po I wojnie światowej.

Temat: Nowy kształt Europy- - zmiany terytorialne i polityczne po I wojnie światowej.

158 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Temat: Nowy kształt Europy- - zmiany terytorialne i polityczne po I wojnie światowej.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Temat: Nowy kształt Europy-- zmiany terytorialne i polityczne po I wojnie światowej.

 2. I WOJNA ŚWIATOWA rozpoczęcie – 28 lipca 1914 r. konflikt zbrojny pomiędzy Ententą (Francja, Wielka Brytania, Rosja, USA) a blokiem państw centralnych (Niemcy i Austro-Węgry) zawarcie rozejmu – 11 listopada 1918 r.

 3. SKUTKI I wojny światowej • zmiany terytorialne • zmiany polityczne

 4. KONFERENCJA POKOJOWA WERSAL - 28 czerwca 1919 r. USA Prezydent T. W. Wilson W. Brytania Premier D. L. Georg Francja Premier G. Clemenceau Włochy Premier V. Orlando

 5. ZMIANY TERYTORIALNE NIEMCY

 6. ZMIANY TERYTORIALNE AUSTRO-WĘGRY Rozpad cesarstwa i proklamowanie nowych państw: AUSTRIA WĘGRY KRÓLESTWO SHS (JUGOSŁAWIA) CZECHOSŁOWACJA POLSKA – odzyskała Galicję

 7. ZMIANY TERYTORIALNE ROSJA proklamowanie nowych państw: FINLANDIA ŁOTWA LITWA ESTONIA POLSKA – odzyskała ziemie spod zaboru

 8. NOTATKA Przepisz i uzupełnij: Konferencja pokojowa po I wojnie światowej zakończyła się zawarciem traktatu w ……. 28 czerwca ……. r. Główną rolę odegrały następujące państwa: ……………., ………………., …………, …….. Skutkiem postanowień był nowy kształt Europy.

 9. NOTATKA Przepisz i uzupełnij: Konferencja pokojowa po I wojnie światowej zakończyła się zawarciem traktatu w Wersalu 28 czerwca 1919 r. Główną rolę odegrały następujące państwa: USA, Francja, Wielka Brytania, Włochy. Skutkiem postanowień był nowy kształt Europy.

 10. ZMIANY POLITYCZNE • ograniczenia potęgi Niemiec • obalenie wielkich monarchii: Cesarstwa Niemieckiego, Cesarstwa Austro-Węgier, Carstwa Rosji • umocnienie demokracji w Europie: • proklamowanie republik, • polepszenie sytuacji robotników, • nadanie praw wyborczych kobietom

 11. LIGA NARODÓW Na konferencji pokojowej powołano Ligę Narodów, pierwszą na świecie organizację międzynarodową, której zadaniem było stanie na straży postanowień traktatu wersalskiego.

 12. NOTATKA Znaczenie decyzji traktatu wersalskiego: • ………………. wielu nowych państw • ograniczenie potęgi …………… • powołanie ………. Narodów • stworzenie źródeł przyszłych konfliktów między wieloma państwami

 13. NOTATKA Znaczenie decyzji traktatu wersalskiego: • proklamowanie wielu nowych państw • ograniczenie potęgi Niemiec • powołanie Ligi Narodów • stworzenie źródeł przyszłych konfliktów między wieloma państwami