Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Po spuštění programu se Vám objeví následující okno PowerPoint Presentation
Download Presentation
Po spuštění programu se Vám objeví následující okno

Po spuštění programu se Vám objeví následující okno

72 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Po spuštění programu se Vám objeví následující okno

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Po spuštění programu se Vám objeví následující okno Dbejte, aby bylo zaškrtnuté pouze okénko Student. Nevyplňujte uživatelské jméno ani heslo.

 2. Nevyplňujte uživatelské jméno. Vyplňte pouze heslo, které Vám bude těsně před zkouškou předáno. Na každé připojení (zkušební termín) dostanete pouze jedno unikátní heslo, které po přihlášení expiruje a nelze opět použít. Po vyplnění hesla (Uživatelské jméno zůstává prázdné) stiskněte tlačítko „Přihlásit“.

 3. Po připojení do Vašeho testu uvidíte zde zobrazené okno. Dokud neťuknete na některou z otázek neběží Vám čas. Zkontrolujte si své jméno, název testu, dobu trvání testu. Dále uvidíte zobrazen maximální možný počet bodů, které můžete dosáhnout a počet otázek v testu. Po ťuknutí na jakoukoliv otázku a jejím zobrazení je test zahájen a rozběhne se měřený čas. Od té doby musíte sledovat čas běžící na spodní liště a samostatně odeslat test nejpozději cca 3 min před uběhnutím měřené doby. otázky čas zatím neběží

 4. otázky popis testu

 5. otázky neťukli jste na otázky, čas stále neběží

 6. otázky čas již je odpočítáván směrem k nule

 7. otázky odpovědi odpovědi můžete vyplňovat v různém pořadí, můžete se vracet k otázkám, měnit odpovědi kdykoliv v průběhu testu atd. stiskem tlačítka „Obrázek na celou obrazovku“ dosáhnete odstranění rušivého okolí a můžete se soustředit; téhož dosáhnete ťuknutím levým tlačítkem myši kamkoliv na obrázek; opětným ťuknutím levým tlačítkem myši na obrázek dostanete původní zobrazení test se odesílá stisknutím tlačítka „Odeslat výsledky“ stisknutí tlačítka „Zavřít“ ukončí test bez odeslání výsledků na server a znamená výsledné hodnocení „nevyhověl“ sledujte čas a odešlete výsledky nejpozději tři minuty před ukončením testu; neodeslané testy znamenají hodnocení „nevyhověl“

 8. ťuknutím levým tlačítkem myši na obrázek se vrátíte zpět do normálního zobrazení testu

 9. po prvním zaškrtnutí některé z odpovědí se u otázky objeví místo otazníku znak „použito“; nic to neznamená a je to pouze pro Vaši lepší orientaci v testu, abyste věděli, kde již jste s otázkou pracovali; od této chvíle již po celou dobu testu zůstane otázka označena znakem „použito“, i kdybyste nakonec odpověděli, že žádná odpověď není správná (nic není zaškrtnuto) správné odpovědi zaškrtávejte levým tlačítkem myši; kdykoliv můžete odpověď měnit; nezaškrtnutá otázka znamená „ne“, „neplatí“ atd. sledujte čas!!

 10. Stále sledujte čas !!! Své výsledky odešlete nejpozději 3 min před koncem Výsledky musíte odeslat sami - po vypršení časového limitu již to nebude možné

 11. V průběhu času se můžete kdykoliv vrátit ke kterékoliv otázce a pozměnit ji kolikrát chcete.

 12. stiskli jste cca 3 minuty před koncem „Odeslat výsledky“ - čas však stále běží; svoji volbu musíte ještě potvrdit (tlačítko „Ano“) pro definitivní odeslání výsledků; stisknete-li „Storno“, vrátíte se normálně k práci v testu

 13. Nemačkejte OK!! V případě, že jste zkoušku udělali, vyplňte v indexu do letního semestru u předmětu Zákl. mol. biol. do zápočtů: 1.6. 2005 započteno zvedněte ruku a tiše počkejte na zkoušejícího, bude Vám zapsána známka. Pokud jste zkoušku neudělali, tiše se zvedněte, odejděte a přijďte na další termín. 1. a 2. termín je písemný na počítači. 3. termín je ústní před komisí. Reklamace a konzultace probíhají po skončení zkušebního dne. čas odeslání testu dosažený výsledek

 14. Nejlepší strategií jak uspět je zatrhávat pouze to, co vím. V testu je větší množství otázek, kde je více odpovědí správných nebo třeba žádná. Otázky a příslušné odpovědi mají různé bodové ohodnocení. Za špatné odpovědi se strhávají body. Teoreticky lze tak dosáhnout „záporného počtu bodů“. V tomto příkladu byly všechny správné odpovědi „b“. Uvedení jedné odpovědi „c“ vedlo k odečtení jednoho bodu - výsledkem je 67 % dosažených bodů (hodnocení „dobře“)

 15. Pokud se Vám objevila při odeslání výsledků tato zpráva, nepanikařte, nemačkejte OK ani nic dalšího na myši či klávesnici, tiše seďte a zvedněte ruku, zkoušející k Vám přijde a problém odstraní. Pokud budete dodržovat tyto pokyny, Vaše výsledky nebudou ztraceny. Reklamace na případnou ztrátu testu vzniklou nedodržením pokynů nebudou akceptovány, termín bude započítán - „nevyhověl“.