Download
onderwijsinnovatie binnen n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Onderwijsinnovatie binnen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Onderwijsinnovatie binnen

Onderwijsinnovatie binnen

158 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Onderwijsinnovatie binnen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Onderwijsinnovatie binnen • Voortgezet onderwijs • Middelbaar en Hoger Beroepsonderwijs

  2. Docent Lesmateriaal Leerling Omgeving mensen, processen

  3. Havo/vwo: Nieuw Examenprogramma Onderwijs wordt vanuit context benaderd

  4. Havo/vwo: Ontwikkelinglesmateriaal en professionaliseringdocenten

  5. Innovatie in onderwijsgericht op de toekomstige docent: PABO studentenkrijgentechniekonderwijs en leren hoe ze met techniek in de klasommoetengaan (Techniekpact) Bedrijfsstageswordenonderdeel curriculum lerarenopleiding (Techniekpact)

  6. Innovatie in mbo en hbo: Centres of Expertise (hbo) Centra voor Innovatief Vakmanschap (mbo) Samen investeren in: Onderwijs Onderzoek Ondernemen

  7. Ondernemers: Onderzoekwaargeentijd/geschiktpersoneel/faciltieitenvoorzijn, of die geenhogeprioriteithebbenkunnen, met eenfrisseblik, tochuitgevoerdworden. Onderwijs: Onderwijsstaatnietmeer los van de praktijk maar wordtonderdeel van de praktijk. Studentenwerkensamen met bedrijvenaanzinvolleopdrachten.

  8. Opdrachtgever: Cambridge Major Laboratories Proces: Productie geneesmiddelen Onderzoeksvraag: Ontwerp kosteneffectieve manier om nitraatgehalte in water zeer nauwkeurig te bepalen. Uitvoerders: studenten chemie Aanpak: Onderzoeksplan opstellen, alternatieven onderzoeken/testen en vergelijken, advies aan opdrachtgever Resultaat: opdrachtgever is overgestapt op andere manier van nitraat bepaling en.. overweegt in toekomst vaker dergelijke opdrachten aan CHILL uit te besteden ‘

  9. Opdrachtgever: De Wijk van Morgen, MAXERGY. Opdracht: Ontwerp een gebouw dat voor 100% uit biomassa bestaat. Niet alleen het casco (staat al) maar ook interieur zoals toilet/deurknoppen etc. Uitvoerders: studenten en docenten/lectoren chemische technologie, built environment, werktuigbouwkunde