Download
hva kan jeg bli med studier i n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hva kan jeg bli med studier i …? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hva kan jeg bli med studier i …?

Hva kan jeg bli med studier i …?

100 Views Download Presentation
Download Presentation

Hva kan jeg bli med studier i …?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Hva kan jeg bli med studier i …? Hvordan snakke til elever i videregående skole om verdien av akademisk utdannelse? Innlegg for rådgivere i videregående skole Rådgiverdagen UiO 8. mars 2012 Sikin Jynge, Karrieresenteret ved UiOsikin.jynge@sio.no

 2. Temaer • Hvem skal dere snakke til? • Hva kan jeg bli med UiO-studier? - Kompetanse og hva den kan brukes til • Bachelor eller master? • Får jeg jobb? • Hva bør jeg tenke på når jeg skal velge studium?

 3. Hvem er de? • Utdanningsvalget står ikke nødvendigvis først på agendaen • Noen tenker målrettet fremover, andre har et sterkere her og nå-fokus • Hvor langt er de kommet i utdanningsløpet? • Lett for dem å ønske konkrete svar; ja eller nei, eller ekspertråd • Hvor mye oppfølging de kan få/du kan gi varierer • Mange tror studietid ved universitetet er veldig seriøst og krevende

 4. Hva kan jeg bli med UiO-studier? • Både fagspesialist og akademiker • Gode og varierte jobbmuligheter • Det handler ikke om hva du kan bli, men om hva du kan velge!

 5. La oss legge noen premisser først… • En universitetsutdanning er ikke en yrkesutdanning • Det er sjelden et én-til-én-forhold mellom utdanning og jobb • Det finns få jobber som heter det samme som utdanningen • Det er vanskelig eller umulig å gi helt konkrete svar på • ”Hva kan man bli med…”

 6. Hva er kompetanse? Generalistkompetanse - Å ha lært å lære, kunne språk, kunne jobbe under tidspress… Spiss-kompetanse ”The Density Profile of Clusters of Galaxies” ”Lenins virke 1917-1919” ”Modellkommuneforsøket i Sørum kommune”

 7. Hva slags kompetanse vil du oppnå? • Hvem er du? Hvem vil du være? • Personlighet: Hva er typisk deg? • Verdier: Hva er viktig for deg? • Hva kan du? Hva kan du bli god i? • Fagkunnskap • Ferdigheter • Hvor vil du? Hvilke muligheter kjenner du til? • Motivasjon: Hva har du lyst til?

 8. Kilder til informasjon • Samordna Opptak – Søkerhåndboka på nett • Utdanning.no (generell informasjon om utdanning og karrieremuligheter) • Instituttenes programsider på nett (uio.no) – samlede programbeskrivelser.(Bedre beskrivelser fra 2013)(Andre institusjoner: Fag- eller studieplaner) – utdypende informasjon om innhold, oppbygning, arbeidsform, studiekrav, eksamen og plan for programprogresjon.

 9. Men hva vil arbeidsgivere ha? • Høy formell kompetanse • Evne til å behandle store mengder informasjon • Evne til å arbeide med komplekse problemstillinger • Endringsvilje, læringsevne • Kreativitet • Sosial kompetanse • Evne til å lede seg selv, selvstendighet • Motivasjon (Fra undersøkelse om arbeidsgiveres kompetansebehov)

 10. Hvor kan jeg jobbe da? • Departementer, direktorater, kommune/fylke osv • Skoler, universiteter og forskningsinstitutter • Media, kommunikasjonbyråer, forlag • Interesseorganisasjoner, bistand • Industrien • Privat næringsliv • Personalavdelinger, konsulentbransjen • osv, osv… dette er kjent, men…

 11. Har du lyst til noe av dette? informasjon, prosjektledelse, kommunikasjon, research, statistikk, personalarbeid/HR, veiledning, meningsmåling, ledelse, administrasjon, organisasjonsendring, undervisning, salg, bistandsarbeid, journalistikk, reklame, utredning, saksbehandling (av ”saker”, personer, rapporter, problemstillinger osv) , konsulenttjenester, forvaltningsrevisjon, analysearbeid, kulturutveksling, fagekspertise, markedsføring, arkiv, mellomledelse, service, finansanalyse, ikt-utvikling, helseadministrasjon, kulturformidling, organisasjonsutvikling, kampanjeledelse, evaluering, kontraktsarbeid, forskning, kulturadministrasjon, produktutvikling, kursvirksomhet, sekretariatsledelse, rådgivning, geologiske analyser, tilrettelegging, prosessledelse, strategiutvikling, statistikk, markedsundersøkelser, planlegging, logistikk, medieanalyse, tjenesteutvikling, internasjonal kontaktskapning, teamledelse, forhandling, lovarbeid, fagforeningsarbeid, kulturell kommunikasjon, formidling, kvalitetssikring, labarbeid, opplæring osv osv…

 12. Hvor får de jobb og hva tjener de? Kilde: NIFUSTEP kandidatundersøkelse

 13. Bachelor eller master? • Universitetet har 3 år + 2 år løp • Et bachelorprogram kan kvalifisere til opptak ved flere masterprogram, også andre steder • Valget handler ikke primært om hvorvidt du får jobb, men hvor du ønsker å begynne din karriere • Valget må ikke tas før du har begynt å studere • Se for eksempel: http://www.mn.uio.no/studier/programmer/studielop/

 14. ”Bare” bachelor? • Høyere akademisk grad! • Kanskje MA om fem år? • Arbeidslivet vil etter hvert tilpasse seg bachelor-graden • Arbeidsgiver ansetter ikke en grad, men en person!

 15. Stengte dører uten master? • Ja, fordi: - master er et formelt krav - master har blitt et reelt krav • Likevel: Noen av disse dørene kan allikevel åpnes uten master, fordi relevant annen erfaring eller relevant faglig spesialisering kan ”veie opp” for master • Kravene til formell kompetanse varierer fra bransje til bransje – gjør god research

 16. Får man jobb? JA!!! Argumenter: • Akademikere er den ”utdanningsgruppen” med lavest arbeidsledighet - ca. 1,2% (2008) • Det er stadig større forståelse for og etterspørsel etter akademisk kompetanse i arbeidslivet, også i privat sektor • Karrieresenteret opplever stor pågang fra arbeidsgivere som leter etter dyktige akademikere • Kandidatundersøkelser viser at 9 av 10 UiO-kandidater får jobb de selv vurderer som relevant

 17. 1. Trenger man utdannelse? Noen har klart seg helt fint uten utdannelse…

 18. Hvorfor lykkes disse? • Ekstrem villighet til å lykkes • Ekstrem arbeidskapasitet • Et sjeldent talent – på linje med:

 19. Verden om 30 år • Arbeidsgivers behov endres hele tiden • Utdanning innenfor dampteknologi • Mastergrad i arabisk • Internett og sosiale medier • Når dere skal ut, vil det være mangel på arbeidskraft i Norge. Utdannelse er inngangsbilletten!

 20. 2. Hva bør jeg velge? • Noen yrker krever en spesiell utdannelse: • Lege • Psykolog • Advokat • De fleste studerer mot en tittel: - Master i … - Bachelor i … De valgene du nå tar, åpner opp en rekke dører – men lukker selvfølgelig noen

 21. Fordeler ved en grad/ tittel: • Et slikt studievalg låser deg ikke: • Sosialøkonom Jens Stoltenberg • Sosiolog Harald Eia • Cand Mag Åsne Seierstad • Du får muligheten til å: • Bygge opp din egen karriere • Basert på dine interesser, verdier og ønsker • Kontinuerlig endre på valgene du har tatt

 22. Mange meninger….

 23. Ditt valg • Innhent mest mulig informasjon • Snakk med de andre • Lærere ved skolen din • Folk du kjenner • Familien Velg noe som er riktig for deg – noe du liker!

 24. 3. Karrierevalg for livet? • Etter videregående skole er det 50 år til du blir pensjonist! • Det er fullt mulig å endre karriere i løpet av livet – flere og flere gjør det! • Ingen kan ta fra deg en utdannelse, du står fritt til å velge, endre og følge egne ønsker. Hvilke dører vil du åpne nå?

 25. Varierte læringsaktiviteter • Lese pensum • Gå på forelesning • Gruppetimer – lære selv og lære andre • Gruppearbeid • Oppgaveløsning • Laboratorieøvelser • Problembasert læring • Praksis • Ta eksamen – bratt læringskurve • Pugge og forstå