1 / 26

NYME SEK Bölcsészettudományi Kar, Szombathely, Berzsenyi tér 2. D épület

NYME SEK Bölcsészettudományi Kar, Szombathely, Berzsenyi tér 2. D épület. A kar vezetése. Dr. Czetter Ibolya oktatási dékánh. Dr. Antonio Sciacovelli tud.dékánh. Horváthné dr. Molnár Katalin dékán. Barták Balázs dékáni hiv.vez.

tarmon
Télécharger la présentation

NYME SEK Bölcsészettudományi Kar, Szombathely, Berzsenyi tér 2. D épület

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. NYME SEK Bölcsészettudományi Kar, Szombathely, Berzsenyi tér 2. D épület

 2. A kar vezetése Dr. Czetter Ibolya oktatási dékánh. Dr. Antonio Sciacovelli tud.dékánh. Horváthné dr. Molnár Katalin dékán Barták Balázs dékáni hiv.vez.

 3. Bölcsészettudományi KarBerzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar (2013.szeptember 1-től) • A bölcsész, bölcsészet szó használata kortól függő. A korai szűk jelentés (filozófia) kibővült (humán és természettudományos terület), mára ismét szűkült (nyelv, irodalom, filológiák).

 4. Miért legyünk bölcsészek? • Előnyt jelent, hogy a bölcsészek rendszerint jó kommunikációs készséggel rendelkeznek, kiváló az alkalmazkodóképességük és rugalmasságuk, könnyen dolgoznak fel szövegeket, szép számmal akadnak kreatív ötleteik, műveltségük pedig - jó esetben - szerteágazó. A legnagyobb aduász pedig: beszélnek legalább két idegen nyelven (a középfokú nyelvvizsga a legtöbb szak esetében már alapjáraton felvételi követelmény, hiszen a naprakész szakirodalom jelentős része nem magyarul íródik, a bölcsészdiplomához pedig a legrosszabb esetben is két idegennyelv ismeretét igazoló okmányra van szükség.

 5. Milyen területen lehetünk sikeresek? • személyi asszisztens • logisztikai szervező • call centeres • ügyfélszolgálati munkatárs • HR-asszisztens, személyzeti tanácsadó, fejvadász • ingatlantanácsadó (sőt, OKJ-s képzéssel kiegészítve a bölcsészdiplomát szinte bármilyen területen sikeresek lehetünk) • értékesítő • tolmács • fordító • tanár (elég hozzá a tanárképzést elvégezni az egyetemen) • pályázati tanácsadó • újságíró • szerkesztő • honlap tartalmi szerkesztője • rendezvényszervező • marketinges • PR-os

 6. Híres bölcsészek…

 7. A 2013. szeptemberi képzések pótfelvételinAlapképzések: • Anglisztika N, L,K (115.000Ft) • Germanisztika N,L,K (115.000Ft) • Szlavisztika N, L, (horvát, orosz, szlovén K 115.000Ft) • Történelem N, L, K (115.000Ft) • Informatikus könyvtáros L, K (150.000Ft)

 8. Mesterképzések: • Diszciplináris: • Informatikus könyvtáros L 300.000Ft Tanári: 5 féléves: Angoltanár, N, L Magyartanár, N, L

 9. Szlovén- és nemzetiségi szlovéntanár N, L • Szlovéntanár N, L • Történelemtanár N, L 2, 3féléves • Angoltanár L, • Magyartanár,L • Történelemtanár L

 10. Felsőoktatási szakképzés: • Kommunikáció és média (kommunikátor) K 110.000Ft Csak nappali képzés!

 11. Osztatlan tanárképzés: egységesen 300.000Ft/félév Angol nyelv és kultúra tanára a köv. párosítással biológiatanár (egészségtan) (általános iskolai); ének-zene tanár; földrajztanár (általános iskolai, középiskolai); horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára; magyartanár (általános iskolai);orosz nyelv és kultúra tanára; szlovén és nemzetiségi szlovén nyelv és kultúra tanára; technika-, életvitel- és gyakorlat-tanár; testnevelő tanár (általános iskolai, középiskolai); történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára (általános iskolai); rajz- és vizuáliskultúra-tanár

 12. Felvételi követelmények: érettségi követelmények: angol nyelv (emelt szintű) pályaalkalmassági vizsga Idegennyelvi követelmények: A 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet  14. § (2) bekezdés értelmében a szakon megszerzett mesterfokozat általános,  egynyelvű, komplex típusú felsőfokú nyelvvizsgának felel meg. Képzési idő: általános iskolai 4+1, középiskolai 5+1 Továbbtanulási lehetőségek az osztatlan tanárszak teljesítése után: A végzettek bekapcsolódhatnak valamely pedagógiai vonatkozású doktori iskola programjába. Karrierlehetőségek az osztatlan tanárszak teljesítése után: Végzettségtől függően a közoktatás különböző szintjén dolgozhatnak (általános iskolák, szakközépiskolák, gimnáziumok), a szakképzésben és a felnőttképzésben is tevékenykedhetnek, illetve kulturális intézményekben különféle munkakörök betöltésére jogosultak

 13. Magyartanár a köv. párosításokkal: angol nyelv és kultúra tanára (általános iskolai, középiskolai), biológiatanár (egészségtan) (általános iskolai), földrajztanár (általános iskolai, középiskolai), ének-zene tanár, horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára, természetismeret-környezettan tanár, orosz nyelv és kultúra tanára, szlovén és nemzetiségi szlovén nyelv és kultúra tanára, technika-, életvitel- és gyakorlat-tanár, történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára (általános iskolai), rajz- és vizuáliskultúra-tanár

 14. Felvételi követelmények: Érettségi követelmények: magyar nyelv és irodalom (emelt szintű) Pályaalkalmassági vizsga  Képzési idő: általános iskolai 4+1 Költségtérítés összege: 300.000 Ft/félév Idegennyelvi követelmények: A mesterfokozat megszerzéséhez az Európai Unió és az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) hivatalos nyelveiből legalább egy, államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges. Továbbtanulási lehetőségek az osztatlan tanárszak teljesítése után: A végzettek bekapcsolódhatnak valamely pedagógiai vonatkozású doktori iskola programjába. Karrierlehetőségek az osztatlan tanárszak teljesítése után: Végzettjeink a közoktatás bármely szintjén dolgozhatnak (általános iskolák, szakközépiskolák, gimnáziumok), a szakképzésben és a felnőttképzésben is tevékenykedhetnek, illetve kulturális intézményekben különféle munkakörök betöltésére jogosultak

 15. Történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára a köv. párosítással: ének-zene tanár, horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára, természetismeret-környezettan tanár, orosz nyelv és kultúra tanára, szlovén és nemzetiségi szlovén nyelv és kultúra tanára, angol nyelv és kultúra tanára (általános iskolai, középiskolai), biológiatanár (egészségtan) (általános iskolai), földrajztanár (általános iskolai, középiskolai), magyartanár (általános iskolai)

 16. Felvételi követelmények: érettségi követelmények: történelem (emelt szintű) pályaalkalmassági Képzési idő: általános iskolai 4+1 Költségtérítés összege: 300.000 Ft/félév Idegennyelvi követelmények: A mesterfokozat megszerzéséhez az Európai Unió és az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) hivatalos nyelveiből legalább egy, államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges. Továbbtanulási lehetőségek az osztatlan tanárszak teljesítése után: A végzettek szakképzésben, felnőttképzésben is részt vehetnek, valamint bekapcsolódhatnak oktatási, pedagógiai kutatási és fejlesztési feladatokba, programokba is. A tanulmányok lehetővé teszik a doktori képzésre való belépést, felkészítést is. egyetemes és magyar történelemből felsőfokú alapismeretekkel rendelkező szakemberek képzése zajlik.

 17. Horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára a köv. párosítással: angol nyelv és kultúra tanára (általános iskolai, középiskolai), földrajztanár (általános iskolai, középiskolai), magyartanár (általános iskolai), történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára (általános iskolai)

 18. Képzési idő: 5+1  Költségtérítés összege: 300.000 Ft/félév Idegennyelvi követelmények: A 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet  14. § (2) bekezdés értelmében a szakon megszerzett mesterfokozat általános,  egynyelvű, komplex típusú felsőfokú nyelvvizsgának felel meg. Továbbtanulási lehetőségek az osztatlan tanárszak teljesítése után: A végzettek bekapcsolódhatnak valamely pedagógiai vonatkozású doktori iskola programjába. A megszerzett kompetenciáknak köszönhetően az okleveles horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanárok képesek lesznek a közoktatásban, a szakképzésben és/vagy a felnőttképzésben helytállni, oktatási, pedagógiai, kutatási, tervezési és fejlesztési feladatokat ellátni. A szakterületi képzés felkészíti a hallgatókat arra is, hogy valamely doktori iskola programjába bekapcsolódhassanak. Karrierlehetőségek az osztatlan tanárszak teljesítése után: A végzettek közoktatás különböző szintjén dolgozhatnak (általános iskolák, szakközépiskolák, gimnáziumok), a szakképzésben és a felnőttképzésben is tevékenykedhetnek, illetve kulturális intézményekben különféle munkakörök betöltésére jogosultak. Az intézetünkben végzettek teszik ki a régió nemzetiségihorvát-tanár utánpótlásának meghatározó részét. Kitörési pontot jelent az a tendencia, hogy az iskolarendszerű képzés mellett megjelent egy rugalmas piaci alkalmazkodásra képes, rövid képzési idejű kurzusokkal operáló, alapítványi, vállalati, kisebbségi önkormányzati forrásokból működtetett oktatási szféra. Az egész életen át tartó tanulás gyakorlata során egyre jelentősebb képzési területté válik a felnőttek iskolán kívüli, folyamatos szakmai képzése, átképzése, továbbképzése. E szféra egyre bővülő felvevőpiaca új lehetőségeket nyit a tanári mesterszakon végzettek számára.

 19. Orosz nyelv és kultúra tanára a köv. párosítással: angol nyelv és kultúra tanára (általános iskolai, középiskolai),földrajztanár (általános iskolai, középiskolai), magyartanár (általános iskolai); testnevelő tanár(általános iskolai, középiskolai),történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára (általános iskolai)

 20. Képzési idő: 5+1  Költségtérítés összege: 300.000 Ft/félév Idegennyelvi követelmények: A 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet  14. § (2) bekezdés értelmében a szakon megszerzett mesterfokozat általános,  egynyelvű, komplex típusú felsőfokú nyelvvizsgának felel meg. Továbbtanulási lehetőségek az osztatlan tanárszak teljesítése után: A végzettek bekapcsolódhatnak valamely pedagógiai vonatkozású doktori iskola programjába. Karrierlehetőségek az osztatlan tanárszak teljesítése után: A végzettek a közoktatás különböző szintjén dolgozhatnak (általános iskolák, szakközépiskolák, gimnáziumok), a szakképzésben és a felnőttképzésben is tevékenykedhetnek, illetve kulturális intézményekben különféle munkakörök betöltésére jogosultak. A képzés a végzetteket képessé teszi egyszerűbb általános szövegek fordítására és tolmácsolására, a kulturális kapcsolatok ápolásával összefüggő ismereteik alkalmazására, nyelvi közvetítői szerep betöltésére az idegenforgalomban, szervező feladatok ellátására önkormányzati és kulturális intézményekben, valamint a szláv kultúrkör ismeretéhez kapcsolódó munkakörökben, továbbá nyelvi szervezői feladatok ellátására tömegkommunikációs szerveknél.

 21. Szlovén és nemzetiségi szlovén nyelv és kultúra tanára a köv. párosítással: angol nyelv és kultúra tanára (általános iskolai, középiskolai),földrajztanár (általános iskolai, középiskolai), magyartanár (általános iskolai); testnevelő tanár(általános iskolai, középiskolai),történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára (általános iskolai)

 22. Képzési idő: 5+1  Költségtérítés összege: 300.000 Ft/félév Idegennyelvi követelmények: A 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet  14. § (2) bekezdés értelmében a szakon megszerzett mesterfokozat általános,  egynyelvű, komplex típusú felsőfokú nyelvvizsgának felel meg. Továbbtanulási lehetőségek az osztatlan tanárszak teljesítése után: A végzettek bekapcsolódhatnak valamely pedagógiai vonatkozású doktori iskola programjába. Karrierlehetőségek az osztatlan tanárszak teljesítése után: A végzettek a közoktatás különböző szintjén dolgozhatnak (általános iskolák, szakközépiskolák, gimnáziumok), a szakképzésben és a felnőttképzésben is tevékenykedhetnek, illetve kulturális intézményekben különféle munkakörök betöltésére jogosultak. A képzés a végzetteket képessé teszi egyszerűbb általános szövegek fordítására és tolmácsolására, a kulturális kapcsolatok ápolásával összefüggő ismereteik alkalmazására, nyelvi közvetítői szerep betöltésére az idegenforgalomban, szervező feladatok ellátására önkormányzati és kulturális intézményekben, valamint a szláv kultúrkör ismeretéhez kapcsolódó munkakörökben, továbbá nyelvi szervezői feladatok ellátására tömegkommunikációs szerveknél.

 23. A legtöbb ember arról álmodik, hogy boldog legyen. Ennek eléréséhez mindenki más utat választ. • Semmi mással nem tudjuk jobban a közt szolgálni, mint ha azt tesszük, amihez értünk.

 24. UmbertoEco gondolata: „Amikor elhatároztam, hogy filozófiát fogok tanulni, az apám csalódott volt. Azt tanácsolta, legyek inkább orvos vagy ügyvéd, hogy ne kelljen késôbb egy vidéki kisvárosban görög tanárként besavanyodnom. De ez már akkoriban sem volt így. Még kevésbé igaz ma, amikor valaki filozófiai képzettséggel akár űrkutatási program vezetôje is lehet. Mert ma nagyobb az igény a logikai-absztrakt, a filozófiai gondolkodásra, mint azokban a társadalmi formákban, amelyeket haderejük és a kereskedelem határozott meg. A múltban a társadalom számára a hardver jelentett problémát. A modern ipari társadalom számára azonban a szoftverek elôállítása jelenti a megélhetést. A hardvert mechanikus rabszolgák állítják elô, amelyeknek elôállítása szintén a szoftverre épül. Ma minden programozott. Abból a körülménybôl kiindulva, hogy a hardver egyre kisebb csipekre redukálható, a jelenlegi információs túlkínálathoz jutunk, amely nem csupán a hagyományos médiákra, a sajtóra, a tévére igaz, de a teljes ipari termelésre is. Éppen ezért a jövôben még inkább meg fognak szűnni a határok a z egyes tudományterületek között. Egy bölcsész, aki egyaránt rendelkezik humán és modern műveltséggel, teljességgel alkalmas arra, hogy részt vegyen a szoftver tervezésének és elôállításának folyamatában. Egy filológus hallgatónak, aki jó vizsgadolgozatot ír Homéroszról, maximum három hónapra van szüksége az IBM-nél vagy az Olivetti-nél a szoftver tervezés terminológiájának elsajátításához. A jövô bölcsésze rugalmas gondolkodási technikákat tanul, aminek a legkülönfélébb kutatási területeken is hasznát veheti.” (UmbertoEco)

 25. Lépjen!

More Related