Download
analisis rekabentuk sistem n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ANALISIS&REKABENTUK SISTEM PowerPoint Presentation
Download Presentation
ANALISIS&REKABENTUK SISTEM

ANALISIS&REKABENTUK SISTEM

271 Views Download Presentation
Download Presentation

ANALISIS&REKABENTUK SISTEM

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ANALISIS&REKABENTUK SISTEM FASA 2 ANALISIS SISTEM BAB 6: PERMODELAN PROSES

 2. Analisis Berstruktur • Meneliti input, output, dan proses • Kaedah biasa • Teknik berorientasikan proses • Menggunakan 3 tool utama • Rajah Aliran Data (DFD) • Kamus data • Penerangan proses • Tool boleh digunakan menggunakan tool kejuruteraan perisian berbantukan komputer (CASE)

 3. Rajah Aliran Data • DFD ialah kaedah grafik yg menerangkan sistem maklumat • DFD mewakili model logikal yg menunjukkan apayg dilaksanakan oleh sistem, dan model fizikal bagaimana ia melaksanakannya

 4. Rajah Aliran Data • Simbol2 DFD • 4 simbol asas • Proses • Aliran data • Storan data • Entiti Luaran • 2 set simbol popular • Gane and Sarson • Yourdon

 5. Data Flow Diagram SymbolsFigure 6-2 Process Step-by-step instructions Data flow External agent Data store Data at rest Real-time link

 6. Rajah Aliran Data • Simbol proses • Segiempat tepat berbucu bulat • Didokumenkan dgn penerangan proses • Menerima data input dan menghasilkan output • Output bertukar kpd bentuk atau kandungan lain, atau kedua-duanya • Perincian ditunjukkan dlm penerangan proses • Dlm DFD, simbol proses dipaparkan sebagai kotak hitam, iaitu perincian di dalamnya tidak ditunjukkan Nama Proses

 7. Rajah Aliran Data • Simbol aliran data • garisan dengan anak panah yg menunjukkan arah • laluan bagi data utk bergerak dari satu bahagian ke bahagian dlm sistem • boleh mewakili satu atau banyak data • setiap proses mesti mempunyai sekurang2nya satu data masuk dan satu data keluar Nama Aliran Data

 8. Rajah Aliran Data • Simbol Aliran Data • Kombinasi proses dan aliran data menimbulkan masalah • Spontaneous generation (miracle) • Black hole • Gray hole

 9. Process with Impossible Data Output: Miracle Figure 6-16

 10. Data Flow Diagram SymbolsFigure 6-2 Process Step-by-step instructions Data flow External agent Data store Data at rest Real-time link

 11. Unnecessary Data Input: Black Hole Figure 6-15

 12. Process with Unnecessary Data Input Figure 6-17

 13. Process with Impossible Data Output Figure 6-18

 14. Rajah Aliran Data • Simbol storan data • Segiempat terbuka di sebelah kanan • Storan data juga dipanggil data repository • Mewakili data yg disimpan utk diproses kemudian • Mesti dihubungkan dgn proses melalui aliran data • Mesti mempunyai sekurang2nya satu aliran data masuk dan satu aliran data keluar Nama Storan Data

 15. Rajah Aliran Data • Simbol entiti luaran • Segiempat sama • Mewakili individu, organisasi atau sistem lain yg menyalurkan data atau menerima output dari sistem • Entiti luaran dipanggil terminator • Sumber (beri data kpd sistem) • Destinasi (terima data dpd sistem) Nama Entiti

 16. Rajah Aliran Data • Utk menghubungkan simbol2 DFD, bbrp peraturan mesti dipenuhi • Pendekatan atas-bawah (dari umum kpd spesifik) • paras tertinggi : rajah konteks • perincikan rajah konteks kpd beberapa paras : paras 0, paras 1, dll hingga kpd proses yg paling asas.

 17. DFD Fragment from the RMO Case Figure 6-3

 18. DFD Integrates Event Table and ERDFigure 6-4

 19. Rajah 4-10 Rajah 4-11 Rajah Aliran Data • Rajah Konteks • Pandangan paras-atas yg menunjukkan sempadan sistem • Menggambarkan hasil pencarian fakta • Satu simbol proses yg dinomborkan sebagai 0 dilukis di tengah-tengah rajah • Storan data tidak ditunjukkan di dalam Rajah Konteks kecuali jika ia dimiliki oleh sistem maklumat lain. • Storan data merupakan komponen dalaman sistem.

 20. Context Diagram for RMO Order-Entry Subsystem Figure 6-8

 21. Rajah 4-13 Rajah Aliran Data • Rajah 0 • Lebih terperinci dpd rajah konteks • Menunjukkan entiti, proses2 utama, aliran data dan storan data

 22. Two DFD Fragments for RMO Order-Entry System Figure 6-10

 23. Rajah 4-18 Rajah Aliran Data • Leveling • Proses melukis rajah2 yg semakin terperinci • Juga dipanggil sbg “exploding, partitioning, or decomposing”

 24. Layers of DFD Abstraction Figure 6-5

 25. Rajah 4-19 Rajah Aliran Data • Balancing • Mengekalkan “consistency” dalam keseluruhan set DFD • Aliran input dan output data pada parent dikekalkan pada child

 26. Combining DFD Fragments Figure 6-11

 27. Rajah 4-14 Rajah 4-15 Rajah Aliran Data • Ciri2 lain • boleh mempunyai “diverging data flows” • Versi proses 0 yg diperincikan (dipecahkan atau dibahagikan) • Rajah 0 ialah child of the parentcontext diagram • Boleh juga dipanggil rajah kasar atau rajah paras 0 • Boleh mempunyai primitif2 fungsian

 28. Rajah 4-17 Rajah Aliran Data • Rajah2 paras-bawah • perlu utk menunjukkan proses yg lebih terperinci • Rekabentuk perlu mengambilkira • Leveling • Balancing • Storan Data

 29. Detailed Diagram for Create New Order Figure 6-13

 30. Panduan Melukis DFD • Setiap rajah konteks mesti dilukis dalam satu halaman • Nama proses dlm rajah konteks ialah nama sistem maklumat • Gunakan nama yg unik utk setiap simbol • Jangan terlalu padat dan tidak tersusun • Gunakan ringkasan • Gunakan nombor rujukan yg unik utk setiap simbol proses

 31. Panduan Melukis DFD • Teknik manakah yg lebih baik: top-down atau bottom-up? • Kebanyakan juru analisa bermula dari atas • Lukis rajah Konteks • Seterusnya rajah 0 dan rajah2 pd paras lebih rendah • Ada yg bermula dari bawah • Kenalpasti primitif2 fungsian, storan data, entiti luaran dan aliran data • Teruskan sehingga mencapai rajah 0 • Hasil mesti jelas dan mudah difahami

 32. DFD Logikal vs. Fizikal • Model logikal vs. fizikal • Logikal: apa yg sistem lakukan • Fizikal: bagaimana sistem dilaksanakan • Model Fizikal sistem semasa • Model Logikal sistem semasa • Model Fizikal sistem baru • Model Logikal sistem baru

 33. Rajah 4-24 Kamus Data • Juga dipanggil repositori data • Mendokumenkan fakta2 spesifik tentang sistem • Aliran data • Storan data • Entiti luaran • Proses • Elemen data (item data, medan) • Rekod (struktur data)

 34. Kamus Data • Menggunakan CASE tools utk mendokumenkan sistem • Membantu membina dan menyelenggara kamus data • Banyak tools boleh didapati • Visible Analyst ialah contoh yg popular • Objektif utama: memberikan maklumat yg jelas dan menyeluruh mengenai sistem

 35. Kamus Data • Mendokumenkan elemen2 data • setiap elemen data mesti didokumenkan • aliran data • storan data • proses • entiti luaran • rekod • Borang yg piawai atau CASE tool boleh digunakan • Semua butir penting mesti direkod dan diterangkan

 36. Kamus Data • Laporan kamus data • Kamus data ialah pusat simpanan dokumentasi • Banyak laporan yang boleh dihasilkan menggunakan data ini

 37. Penerangan Aliran Data Nama-Pelajar Nombor-Matrik Alamat Bidang • Aliran data merupakan koleksi unsur data, dengan itu, penerangan aliran data menyenaraikan semua unsur data ini Aliran data juga boleh didokumenkan menggunakan simbol algebra utk menerangkan ia terdiri dpd beberapa aliran data Keputusan Peperiksaan = Kod Semester + Kod Fakulti + Nombor Matrik + Nama Pelajar + Kod Kursus+ Gred + PNGK

 38. Penerangan Unsur Data • Penerangan unsur data menerangkan jenis data seperti aksara, numeric atau Boolean. • Unsur data juga perlu ditakrif untuk menerangkan apa yang diwakilinya.   • Saiz, nilai sah, nilai maksimum dan minimum, nilai tetap bagi unsur data juga diterangkan di dalam kamus data.

 39. Penerangan Unsur Data BilanganPesanan = Nombor positif JumlahJualan = nombor positif dengan dua titik perpuluhan dalam matawang RM Jumlah jualan dalam sebulan TarikhPesanan = Tarikh dalam format dd/mm/yy KodProduk = Aksara tidak melebihi 10 dengan kategori berikut: I : Barangan Import E: Barangan Eksport

 40. Penerangan Storan Data • Biasanya, storan data tidak diterangkan lagi kerana storan data pada DFD mewakili entiti data pada Rajah Hubungan Entiti (ERD). • Jika DFD tidak dihubungkan dengan ERD, storan ditakrifkan sebagai koleksi unsur data, sama seperti penerangan aliran data.

 41. Alat Penerangan Proses • Penerangan proses mendokumenkan primitif fungsian menggunakan rekabentuk modular • Rekabentuk modular menggunakan 3 struktur logikal • Jujukan • Pilihan • Ulangan

 42. Rajah 4-36 Alat Penerangan Proses • Structured English • Subset of standard English • Menerangkan logik proses • Menggunakan struktur jujukan, pilihan dan ulangan yang piawai sahaja • Gunakan “indentation” supaya mudah dibaca • Gunakan perbendaharaan kata yang terhad

 43. Alat Penerangan Proses For each ORDER If CREDIT STATUS = OK and If PRODUCT DETAIL = instock Output ACCEPTED ORDER Else Output REJECTED ORDER

 44. Process 2.1 and Structured English Process Description Figure 6-20

 45. Rajah 4-37 Rajah 4-38 Rajah 4-39 Alat Penerangan Proses • Jadual keputusan • Menunjukkan struktur logikal yg menerangkan logik proses • Setiap kombinasi logikal ditunjukkan • Hasil digabungkan dan dimudahkan • Pengaturcara boleh menggunakan jadual keputusan utk membangunkan kod

 46. Langkah-langkah • Letakkan tajuk di bahagian atas jadual. • Masukkan semua keadaan ke dalam jadual, satu keadaan dalam satu baris. • Masukkan semua gabungan Y/N utk keadaan. Setiap keadaan mewakili satu petua. • Masukkan X ke dalam bahagian tindakan bagi setiap petua utk menunjukkan sama hasil dari gabungan petua.

 47. Rajah 4-41 Alat Penerangan Proses • Pokok Keputusan • Perwakilan grafik yg menunjukkan syarat, tindakan dan peraturan jadual keputusan • Struktur logik ditunjukkan secara melintang • Mudah dilukis dan difahami • Jadual keputusan lebih sesuai utk situasi kompleks