Download
zasady pami ci n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ZASADY PAMIĘCI PowerPoint Presentation
Download Presentation
ZASADY PAMIĘCI

ZASADY PAMIĘCI

159 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

ZASADY PAMIĘCI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ZASADY PAMIĘCI

 2. 5 ZASAD PAMIĘCI • Zapamiętywanie pierwszego i ostatniego elementu • Jeżeli potrafimy znaleźć schematy i skojarzyć ze sobą poszczególne elementy, czyli nadać strukturęłatwiej zapamiętujemy • Zapamiętywane są elementy, które nas zaskakują albo różnią się od pozostałych i nie pasują do schematu • Zdolność przywoływania z pamięci zwiększa się, jeżeli powtarzamy to, czego się nauczyliśmy • Im więcej wskazówek zaangażowanych w zapamiętanie materiału tym lepsze wydobycie

 3. 1 EFEKT PIERWSZEŃSTWA I ŚWIEŻOŚCI • Dziel sesje, zebrania, posiedzenia na minispotkania- jest wówczas więcej początków i końców • Wyraźnie akcentuj początek i koniec • Zaczynaj i kończ na sprawach, na których zapamiętaniu Ci zależy • Nie zostawiaj kontrowersji na koniec- może to wywrzeć negatywne wrażenie • Dbaj o regularne przerwy • Na początku i końcu mów o tym co ma pozytywny wydźwięk

 4. 2 ZASADA GŁĘBOKOŚCI PRZETWARZANIA • Zachęcaj do znajdowania powiązań pomiędzy tym co na pozór wydaje się niepowiązane • Posługuj się przystępną analogią, dowcipem, wymownym rysunkiem • Podawaj z wyprzedzeniem tematykę, którą będziesz się zajmował • Dbaj o porządek przekazywanych informacji • Stwarzaj okazję do dyskusji, dialogu, wymiany • Poszukaj adaptacyjności alternatywnego wyjaśnienia

 5. 3 DYSONAS POZNAWCZY • Używaj przykładów spoza swojej branży, które dostarczają obrazowych skojarzeń • Posługuj się zaskakujacymi przykładami czy porównaniami, aby wzmocnić przekaz rutynowych, ale ważnych informacji • Przedstawiaj zagadnienie jako problem do rozwiązania a nie zasadę • Podważ dotychczasową wiedzę jako niezadowalającą • Wzmacniaj konflikt poznawczy pomiędzy “starym” a “nowym”

 6. 4 POWTARZANIE • Określ swoje oczekiwania i powiąż to z tym co już zostało zrobione, ustalone, osiągnięte • Podsumowuj to co już zostało wypracowane lub co się sprawdziło • Powtarzaj to co powinno być opanowane często i w całości • Zachęcaj do powtarzania wiedzy informcji własnymi słowami • Esencjonalnie podsumowuj przekazywane informacje • Zadawaj zadania domowe

 7. 5 ZASADA SPECYFICZNOŚCI KODOWANIA • Wykorzystuj standardowe lub osobiste mnemotechniki • Stwarzaj okazję do korzystania ze zdobytych informacji w różnych sytuacjach • Wzmacniaj multisensoryczny kontekst i wielokanałowy przekaz informacji • Stwórz okazję do zastosowania wiedzy • Aranżuj sytuacje uczenia się przez doświadczanie

 8. KŁOCHAMSARSA

 9. KŁOCHAMSARSA • KATEGORYZOWANIE (GRUPOWANIE) • Metoda polegająca na organizowaniu zapamiętywanego materiału w grupy oparte na jakiejś zasadzie (np. podobieństwo wizualne lub wspólna kategoria pojęciowa); warunkiem jej użycia jest możliwość zastosowania typowych a jeśli to niemożliwe to również nietypowych kategorii • Przykład: Jeżeli musisz zrobić zakupy, łatwiej Ci będzie zapamiętać dzieląc poszczególne produkty na kategorie: owoce, nabiał, pieczywo itd.

 10. KŁOCHAMSARSA • ŁAŃCUSZKA METODA (OGNIW METODA, METODA POWIĄZAŃ ASOCJACYJNYCH) • Metoda służąca do zapamiętywania materiałów seryjnych (np. listy słów), polegająca na wytwarzaniu skojarzeń wyobrażeniowych między dwoma kolejnymi elementami (A-B, B-C, C-D itd.); powstaje w ten sposób łańcuch obrazów, w którym odtworzenie jednego elementu automatycznie przypomnia następny. • Przykład: Oto lista pozornie niezwiązanych ze sobą wyrazów: samolot,kula, hiena, maź, ser, pomnik, księżyc,listonosz, wulkan, obiad. Oto utworzone ogniwa: Pierwsze słowo brzmi “samolot”. Po prostu je zapamiętaj, jako element spustowy będzie uruchamialo szereg. Następny wyraz to “hiena”, załóżmy więc, że: pasażerowie samolotu są hienami i pogryzają ser, a każde dziecko wie, że księżyc jest zrobiony z sera, na którym jest wulkan. Podczas wybuchu wulkan wyrzuca z siebie kule pokryte mazią. Kule mają na sobie tyle mazi, że jak szybko poszybują, to dolecą do pomnika Kościuszki, przy którym listonosz je obiad.

 11. KŁOCHAMSARSA • OBRAZÓW INTERAKTYWNYCH • Metoda polegająca na tworzeniu interaktwnych obrazów ( np. słów, faktów, budowli, wydarzeń) w taki sposób, aby powstała scena, która może być nierealna, ale zintegrowana

 12. KŁOCHAMSARSA • HAKI (METODA KOŁKÓW, METODA WIESZKÓW) • Mnemotechnika wykorzystująca podczas zapamiętywania i przypominania dobrze wyuczoną listę słów- haków, które są łatwe do wyobrażenia i na stałe skojarzone z liczbami; dobrze znany tekst, np. wierszyka lub utrwalony obraz jest szkieletem dla nowo nabytej informacji • HAKI • 1-ołówek; • 2- łabędź, • 3-piersi; • 4-krzesło, • 5-haczyk; • 6-kij od golfa; • 7-kosa; • 8-bałwan; • 9-lupa; • 10- widelec i talerz 

 13. KŁOCHAMSARSA • ALINEARNA NOTATKA (MAPAPOZNAWCZA, MAPA UMYSŁU, MINDMAPPING, SIEĆ SKOJARZENIOWA, STRATEGIA MAPPING, GRAFICZNA FORMA REPREZENTACJI TEKSTU) • Technikapisemno-graficzna, która polega na hierarchicznym uporządkowaniu złożonej informacji w postaci specyficznego diagramu; aby stworzyć taką mapę odwracamy kartkę o 90 stopni, tak, żeby dłuższa krawędź była pozioma, na środku umieszczamy tytuł, albo rysunek i obrysowujemy go; wybieramy najważniejsze zagadnienia, albo hasła związane z tym, co chcemy przdstawić i rysujemy linie od centralnego konturu w stronę brzegów kartki i podpisujemy je, następnie rysujemy krótsze linie, jak gałezie drzewa, odchodzące od tych głównych, możemy dorysowywać także mniejsze gałązki, jeżeli przyjdzie nam do głowy coś, co jest częścią głównych gałęzi; kiedy mapa zaczyna już nabierać kształtu, możemy dodać kolejne linie, łączące kolejne odgałezienia, możemy opatrzyć mapę dopiskami, posłużyć się kolorami, znakami zpytania, podkreśleniami- wszystkim, co tylko pomoże nam w tworzeniu skojrzeń

 14. KŁOCHAMSARSA • MIEJSC METODA (METODA LOCI, PAŁAC PAMIĘCI) • Technika polega na nałożeniu nowej wiedzy na dobrze utrwlony zapis pamięciowy, związany z lokalizacją przestrzenną charakterystycznych obieków; polega na wytwarzaniu wyobrażeń odpowiadających elementom zapamiętanego materiału i umieszczaniu ich w dobrze wyuczonym, łatwym do wyobrażenia, stałym układzie miejsc (łac. loci), np. w kolejnych pomieszczeniach dobrze znanego budynku lub wzdłuż znanej ulicy; w czasie przypominania należy odbyć w myślach drogę przez te miejsca i na podstawie wyobrażeń odtworzyć treść • Przykład: Chcemy zapamiętać wszystkich po kolei polskich królów. Każdego z nich kojarzymy z bydynkami mijanymi na naszej drodze. Staramy się jednocześnie wkomponować wyobrażenie danego króla w obraz danego budynku. Mieszko I może wyglądać przez okno na parterze budynku stojącego obok naszego domu. Bolesław Chrobry, oparty na berle stoi w bramie następnego domu itd.

 15. KŁOCHAMSARSA • SŁOWA- KLUCZE • Metoda służąca do uczenia się słówek obcego języka; słowo kluczowe to słowo języka ojczystego, które ma podobne brzmienie do zapamiętanego słowa obcego, a zarazem jest łatwe do wyobrażenia; metoda polega na tworzeniu wyobrażenia łączącego znaczenie słowa obcego ze słowem kluczowym, dzięki czemu powstaje skojarzenie między znaczeniem i brzmieniem obcego słowa. • Przykład: • włoskie regalo oznacza prezent i brzmi podobnie jak polski regał i może być zapamiętane dzięki wyobrażeniu sobie „pięknie zapakowanego prezentu leżącego na regale“ • angielskie blue to niebieski i współbrzmi z polskim słowem bluzka, powstaje wyobrażenie „niebieskiej bluzki“

 16. KŁOCHAM SARSA • AKROSTYCH • Metoda polegająca na układania zdania, aby pomóc sobie zapamiętać nowe słowa, pojęcia zaczynające się od tych samych liter co wyrazy w zdaniu • Przykłady: • Układ Słoneczny: Mój Wujek Zapisał Mi, Jak Streścić Układ Naszych Planet. • Symbole kierunków stron świata: Na Ekranie Siedzi Wrona. (angielskie symbole, czytane zgodnie z ruchem wskazówek zegara) • Rodzaje przypadków: Mama Dała Celinie Bułkę Nasmarowaną Masłem Wiejskim • Kolory tęczy: Czemu Patrzysz Żabko Zielona Na Głupiego Fanfarona • Pisownia "rz" po pierwszych literach: Prosiła Babka Tadka, Daj Kawałek Gnatka Wołała Jeszcze Chrzan • Cyfry rzymskie (50, 100, 500, 1000): Lecą Cegły, Dom Murują

 17. KŁOCHAM SARSA RYMONIM • Technika pamięciowa polegająca na ułożeniu krótkiego rymowanego wierszyka, mającego na celu łatwiejsze zapamiętanie waznej informacji • Przykłady: • Układ kości nadgarstka: Łódka płynie księżyc świeci trójgraniasty groszek leci na trapezie trapeziku wisi główka na haczyku • Wartości funkcji trygonometrycznych w posczególnych ćwiartkach układu współrzędnych:W pierwszej ćwiartce same plusy, w drugiej tylko sinus, w trzeciej tangens i cotanges a w czwartej cosinus • Pola trójkąta nie licz na oko, mnóż pół podstawy przez jego wysokość • Kuć i orać w dzień zawzięcie, bo plonów niema bez trudu. Złocisty szczęścia okręcie, kołyszesz… kuć! My nie czekamy cudu.

 18. KŁOCHAM SARSA • SYSTEM CYFROWO-LITEROWY 1=T,D 2=N 3=M 4=R 5=L,Ł 6=W,F 7=G,K,H 8=J 9=P,B 0=C,Z,S Tam nad morzem rośnie las Wytną go jak przyjdzie czas

 19. KŁOCHAM SARSA • AKRONIM (KLAMERKA PAMIĘCI) • Wymyślenie słowa lub wyrażenia, w którym każda litera zastępuje jakieś słowo lub pojęcie tak jak np. USA, WBK; akronimy działają jak klamerki ponieważ pomagają zapamiętać porządek np. jakiegoś ważnego procesu; można tworzyć z akronimy nieznaczące lub akronimy znaczące. • Przykłady: • Akronimy znaczące • ADEK- lista witamin rozpuszczalnych w tłuszczach. • PESTKA- nazwy ważniejszych hormonów wydzielanych przez gruczoły dokrewne • Progesteron, Estrogeny, Somatotropina, Testosteron, Kortykosterydy,Adrenalina • Akronimy nieznaczący • MIGOSEPP: gałęzie psychologii: medyczna, indywidualna, genetyczna, ogólna, społeczna, edukacyjna, prawnicza, przemysłowa. • ViCoBaTel- akronim ułożony z pierwszych sylab nazwisk kompozytorów barokowych - Bach, Corelli, Teleman, Vivaldi