Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Náměstek ředitele – divize regionálních služeb a logistiky PowerPoint Presentation
Download Presentation
Náměstek ředitele – divize regionálních služeb a logistiky

Náměstek ředitele – divize regionálních služeb a logistiky

102 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Náměstek ředitele – divize regionálních služeb a logistiky

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Změny v poskytování LPS na regionálních letištích (Brno, Ostrava a Karlovy Vary) v roce 2014 Prezentace pro jednání se zástupci leteckých dopravců – 30.10.2013 Ing. Miroslav Smola Náměstek ředitele – divize regionálních služeb a logistiky

 2. Změny v poskytování LPS na regionálních letištích v roce 2014 Obsah prezentace: • Organizační začlenění regionálních letišť • Snaha o zvýšení nákladové efektivity – projekt racionalizace • Změny na regionálních letištích v r 2013 • Změny v poskytování LPS na regionálních letištích v r 2014 • Shrnutí 2

 3. Organizační začlenění regionálních letišť v ŘLP ČR, s.p. • Do r 2009 byla regionální letiště začleněna do SPLS divize provozní (DPRO) • Regionální letiště byla v té době samostatnými středisky (v rámci SPLS) • Od 1.4.2009 jsou regionální letiště začleněna do nově vytvořené Sekce LNS regionálních letišť (SLRL) v Divizi regionálních služeb a logistiky • Každé z letišť má dvě oddělení (LPS a ZLT) a nezbytnou logistickou podporu • Sekci tvoří 6 oddělení a desetičlenný ESR – celkem 91 pracovníků + žáci řlp ve výcviku 3

 4. Projekt racionalizace poskytování LNS na regionálních letištích • Projekt racionalizace – 4 podprojekty: • Prostory a služby • Zavedení PRNAV SID/STAR – 2.5.2013 • Výcvik personálu • Změny technologie – snížení rozsahu výcviku • Technická podpora • Změny norem obsluhy – snížení počtu personálu • Centralizace AIS (bezobslužné briefingy) • Převedení současných ARO na bezobslužné 4

 5. Změny na regionálních letištích v r 2013 • Centralizace AIS – zavedení bezobslužných ARO (briefingů): • Letiště Brno-Tuřany – 17.10.2013 zahájena změna obsazení ARO během pracovního týdne (3 ze 7 dnů v týdnu je ARO Brno v noci neobsazeno) • Pokračování v zavádění bezobslužných ARO v r 2014: • Letiště Karlovy Vary – do 31.5.2014 – úplné zavedení bezobslužného briefingu • Letiště Brno-Tuřany – do 31.12.2014 – úplné zavedení bezobslužného briefingu • Letiště Ostrava – zavedení bezobslužného ARO – po dokončení výstavby nové TWR – 2015/2016 5

 6. Projekt racionalizace poskytování LNS na regionálních letištích • Zřízení supernízkého sektoru • Rozhodnutí o zřízení tzv. supernízkého sektoru (SNS) bylo učiněno v prvním pololetí 2013 • Zavedení SNS souvisí s projektem civilně/vojenské integrace oblastních LPS • Termín realizace obou projektů je stanoven na 1.5.2013 6

 7. Změny na regionálních letištích v r 2014 7

 8. Změny na regionálních letištích v r 2014 8

 9. Změny na regionálních letištích v r 2014 9

 10. Změny na regionálních letištích v r 2014 10

 11. DĚKUJI ZA POZORNOST