Download
clear water 42 holding asa n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Clear Water 42 Holding ASA PowerPoint Presentation
Download Presentation
Clear Water 42 Holding ASA

Clear Water 42 Holding ASA

118 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Clear Water 42 Holding ASA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Clear Water 42 Holding ASA Presentasjon 24.6.2008

 2. Hendelser etter juni 2007 • Morten Persen valgt til styreleder, Inger Lise Henriksen til styremedlem • Terje Mjønes ansatt som salgsdirektør • Forretningsplan vedtatt i styret – økt fokus på omsetning og bunnlinje • Bygget opp en selgerstab • Mette Holt valgt til styremedlem • Morten Persen midlertidig daglig leder, Inger Lise Henriksen styreleder.

 3. Hendelser etter juni 2007 • Økende likviditetsbehov, kontakt med aksjonærer, midlertidig innlån fra Helge Myrhaug og Egil Wiik. • Redusert tilgang på varer reduserer omsetningen • Ordre på 60 enheter Squad fra WHO • Gjennomført emisjon i mars • Gjennomført emisjon 2 i mai

 4. Nå situasjon • Vi har 1 salgsdirektør med et salgskorps på 5 selgere, 2+1 ansatte i logistikk/montasje og en administrasjon på 1½ årsverk. • Likviditeten er normalisert, vi har fått tilført NOK 3,5 millioner i driftskapital • Budsjettet for 2008 er på NOK 18 millioner, en tredobling fra 2007 • Ordreinngangen pr mai er på budsjett, utfakturert ligger bak budsjett

 5. Nå situasjon teknologi • Teknologien er – fremdeles - unik. • Patentsituasjonen er uendret – vi har patentbeskyttelse i 28 land over hele verden • Vi har et samarbeid med NIVA. Deres foreløpige gjennomgang av teknologien er positiv, rapporten foreligger i juni • Vi har utsatt planen om å ferdigstille PU • Vi ønsker å sende inn en fornyet søknad om EU støtte til oppskalering av teknologien

 6. Nå situasjon aksjonærer • Aksjekapitalen er etter siste konvertering av gjeld NOK 15 159 333 fordelt på 30 318 666 aksjer, pålydende er NOK 0,50 sist omsatt 0,65. • 270 aksjonærer • 7 aksjonærer eier > 1 000 000 aksjer (Myrhaug, Teigen, Wolff-Schelbred, Verstad, Wiik, Kittelsen, Bagle) > 70 % av totalt antall aksjer. • 180 aksjonærer eier < 10 000 aksjer til sammen 432 659 aksjer - 2 % av totalen.

 7. Nå situasjon styret • Vi har i dag et styre bestående av Morten Persen, Lars Johan Frigstad, Eskil Zapffe, Inger Lise Henriksen og Mette Holt, alle valgt for 1 år. • Inger Lise Henriksen og Mette Holt har opplyst at de ikke tar gjenvalg.

 8. Aktuelle saker • Fortsatt forsterkning av selgerkorpset i Norge, salg til større kunder, storhusholdninger, kjeder med mer. • Avtale med Inventum - kjeden • Avtale med Dental Miljøteknikk / Fridthjov Moe / Medentex • Lagerlegging av Squad i Brindisi • Ferdigstillelse av NIVA rapport • Dokumentasjon sammenstilling Squad • Tilbud på ekstern produksjon WU

 9. Utviklingen i 2008 • Vi forventer at salget i Norge utvikler seg positivt. • Vi forventer de første inntekter fra Medentex i løpet av 2. halvår • Vi påregner ytterligere ordre for Squad og forventer den første bestilling til FN lageret i Brindisi • Vi forventer at Forsvaret FFI tester Squad for egen regning • Vi forventer økt interesse for CWIN aksjen

 10. Utviklingen 2009 - 2012 • Styret har hatt en ambisjon om å ferdigstille en strategiplan for selskapets kjerneprodukter basert på: • Validering av teknologien • Konkrete markedsundersøkelser • Dette arbeidet er ikke sluttført, men tanken har vært at denne planen vil være styrende for utviklingen internasjonalt

 11. Utviklingen 2009 - 2012 • Administrasjonen forventer følgende omsetning, før ny internasjonal omsetning og før PU: • 2008 – 15 - 18 millioner • 2009 – 25 millioner • 2010 – 30 millioner • 2011 – 35 millioner • 2012 – 40 millioner • Administrasjonen forventer en resultatgrad (netto resultat før skatt i % av omsetning) på >15 % • Faktiske resultater vil påvirkes av utgifter til F&U.