Download
gruppe 1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Gruppe 1: PowerPoint Presentation

Gruppe 1:

139 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Gruppe 1:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Gruppe 1: Leder: Atle - 92663322 Oppgaver: Ferdigstille og sjøsette 7-meters brygge • Roger • Vemund • Johannes • Stig • Runar

  2. Gruppe 2 Leder: Rune Oppgaver: Fortøye de nye loddene etter at 7-metring er montert Justere inn retning på brygga Planlegge og koordinere utvidelse av parkeringsplass Planlegging , innmåling og fordeling av samtlige båtplasser Skaffe nye utriggere • Ketil • Jan • Hans Jørgen • Fatmir • Steinar

  3. Gruppe 3 Leder: Holger Oppgaver: Koble til landstrøm Sjekke at vanntilførsel er ok Legge inn ekstra kuleventil på tilkoblingen hos Rune Gå over bryggene og flikke rust /spraye på rustbeskyttelse Rydde området, vurdere behovet for tilkjøring av pukk • Arne Urke/ Dag Kristiansen • Fred • Frank • Hallgeir • Thomas

  4. Gruppe 4 Leder: Vidar Oppgaver Demontere de orange utriggerne og samle dem for kraning Montere nye utriggere når de ankommer fra Sunde Innhente tilbud på forsikring • Arild Johan • Alfred • Arild H. • Ove • Jens Arne