Download
s a ms windows n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Síť a MS Windows PowerPoint Presentation
Download Presentation
Síť a MS Windows

Síť a MS Windows

117 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Síť a MS Windows

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Síť a MS Windows

  2. Propojení 2 PC s internetem

  3. Pomůcky, vybavení • křížený síťový kabel • 2 síťové karty • správné nastavení protokolu TCP/IP

  4. Spojení PC do sítě přes router (směrovač)

  5. Pomůcky, vybavení • přímé síťové kabely (ke každému PC) • router a jeho konfigurace • konfigurace TCP/IP (získání IP adresy a DNS serveru)

  6. Bezdrátové propojení PC

  7. Pomůcky, vybavení • access Point (bezdrátový bod), konfigurace • zabezpečení bezdrátové sítě (šifrování) • bezdrátové síťové karty do PC

  8. Sdílení tiskárny v síti

  9. Postup pro sdílení tiskárny • instalace sdílení dat v síti • nastavení sdílení tiskárny • instalace ovladače síťové tiskárny na ostatních PC

  10. Zdroje a materiály • www stránka • kompendium