1 / 14

Nieuwbouw Chiro Aurora

Nieuwbouw Chiro Aurora. Info-avond buren 28 december 2012. Inhoud. Waarom bouwen we? Bouwteam De plannen / inplanting Bouwplanning Financiering Vragen. Waarom bouwen we?. Plaatsgebrek: Eén lokaal tekort, de keuken wordt vandaag als lokaal gebruikt

vachel
Télécharger la présentation

Nieuwbouw Chiro Aurora

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Nieuwbouw Chiro Aurora Info-avond buren 28 december 2012

 2. Inhoud • Waarom bouwen we? • Bouwteam • De plannen / inplanting • Bouwplanning • Financiering • Vragen

 3. Waarom bouwen we? • Plaatsgebrek: • Eén lokaal tekort, de keuken wordt vandaag als lokaal gebruikt • We hebben een extra groot lokaal nodig voor grote afdeling • Materiaalkot bovenaan in de driehoek is klein en onhandig • Driehoek is aan vervanging toe: • Sanitair is ontoereikend en versleten • Elektrische installatie in slechte staat • Verwarming is verouderd en gevaarlijk • Gebouw heeft beste tijd gehad (o.a. dak, soms regent het binnen)

 4. Bouwteam • Luc Mampaey • Toon Claes • Bart Scheers • Suzanne De Pauw • Lotte Renty • Jelke Denissen • Iris Van Mieghem • Tim Vermeulen • Stijn Verschueren

 5. De plannen / inplanting

 6. De plannen / inplanting

 7. De plannen / inplanting

 8. De plannen / inplanting

 9. De plannen / inplanting

 10. De plannen / inplanting

 11. Bouwplanning / verantwoordelijken Bouwvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig verklaard per schrijven van 29/11/2012. Goedkeuringstermijn bedraagt 105 dagen (openbaar onderzoek inbegrepen)  ten laatste: 14/03/2012 Zodra goedkeuring moeten we deze gedurende 30 dagen uithangen en mogen met afbraak beginnen als we na 35 dagen geen bericht van de gemeente hebben ontvangen dat er beroep werd aangetekend  ten laatste 18/04/2012 GROEPSFEEST MUUR METSEN OPBOUW FASE 1 3/2 17/2 3/3 17/3 31/3 14/4 28/4 12/5 26/5 9/6 23/6 7/7 10/2 24/2 10/3 24/3 7/4 21/4 19/5 5/5 2/6 30/6 16/6 LA FÊTE AFBRAAK OPBOUW FASE 2 BETONPLAAT

 12. Bouwplanning / verantwoordelijken • Oprichting VZW / sluiten overeenkomst voor eigendom en beheer van Chirogebouwen samen met parochie (Suzanne) • Communicatie (Kelly) • Sponsoring / subsidies (Iris, Margot) • Ontruimen driehoek (Anke, Lotte Claes) • Afbraak (Liesbeth, Lynn) • Gieten betonplaat (Liesbeth, Iris) • Ruwbouw: metsen funderingsmuurtje (Marilyn, Anke) • Opbouw (Lotte Renty, Kelly, Suzanne) • Sanitair en elektriciteit (Laura, Jelke, Lynn) • Inrichting/afwerking (Marlies, Elisabeth)

 13. Financiering • 2/3 eigen middelen • 1/3 lening via de parochie

 14. Vragen? bouw@chiro-aurora.be Tim Vermeulen: 0485/65.64.35 Stijn Verschueren: 0483/20.61.53

More Related